Toimipisteet

SOS-Lapsikylä auttaa lapsia, nuoria ja perheitä ympäri Suomen.

Lapsikylät

Lapsikylät ovat SOS-Lapsikylän toimipisteitä, joista käsin tarjotaan monipuolisia varhaisen tuen, kotoutumistyön sekä lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Niiden tavoitteena on edistää lasten myönteistä kehitystä ja hyvinvointia sekä tukea vanhempia lapsen kasvatuksessa.

Lapsikylissä tehtävä lastensuojelutyö on moniammatillista ja yhteisön vahvasti tukemaa. Palvelut räätälöidään lapsen ja perheiden tarpeiden mukaisesti. Keräämme palveluistamme säännöllisesti asiakaspalautetta, ja vuoden 2018 palautteen mukaan sosiaalityöntekijät suosittelisivat SOS-Lapsikylän palveluita yli 90 prosentin todennäköisyydellä.

Lapsikylät sijaitsevat

Ympärivuorokautiset perhekuntoutusyksiköt sijaitsevat seuraavissa lapsikylissä: Jyväskylä, Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Vantaa, Kaarina ja Tampere.

Luvanvaraiset sijaishuollon yksiköt sijaitsevat Kaarinan lapsikylässä (lastenkoti Kirre) ja Jyväskylän lapsikylässä (nuorisokoti).

Keskustoimisto

Keskustoimistolla on neljä keskeistä vastuuta: linjata ja kehittää järjestön toimintaa, tukea alueilla tehtävää työtä, turvata taloudellisia toimintaedellytyksiä varainhankinnalla ja toimia yhteiskunnallisena vaikuttajana lastensuojelussa.