SOS-Barnbyar Finland

SOS-Barnbyar Finland (SOS-Lapsikylä) hjälper de mest utsatta barnen och ungdomarna och arbetar för att öka välbefinnandet bland barnfamiljer i Finland och runt omkring i världen. Vi strävar efter att ge alla barn möjligheten att leva en så vanlig barndom som möjligt i en familj och i en trygg omgivning.

SOS-Barnbyar Finland grundades år 1962 och är medlem i den internationella SOS-barnbyorganisationen SOS Children’s Villages International som har verksamhet i över 130 länder.

Verksamhet i Finland

SOS-Barnbyar Finland strävar efter att hjälpa familjer redan i ett tidigt skede, innan problemen tillspetsas. Vårt mål är att hjälpa barn och familjer så att barnen ska kunna växa upp i sina egna hem. När detta trots stöd inte lyckas så kan vi erbjuda barn trygga fosterhem i en av våra barnbyar.

Barnets bästa ligger i centrum för all vår verksamhet. Lösningarna skräddarsys efter barnets och familjens individuella behov. I dagens läge har vi verksamhet på 13 orter i Finland. I dessa bor över 170 barn och ungdomar som har blivit omhändertagna.

Vi erbjuder även förebyggande stöd åt familjer som har det svårt, till exempel via vår stödfamiljsverksamhet och familjerehabilitering. Med avsikt att hindra utanförskap och marginalisering erbjuder vi dessutom stöd åt ungdomar som påbörjar ett självständigt liv.

SOS-månadsgivare

Det finns alltför många barn och ungdomar med svåra hemförhållanden och ingen att vända sig till. Som SOS-månadsgivare hjälper du finländska barn och familjer som har det svårt. Tack vare dina bidrag kan vi erbjuda förebyggande stöd åt familjer och därmed ge barn och ungdomar ett tryggt hem att växa upp i. Genom att ingripa i ett tidigt skede kan man förhindra många sorgliga livsöden.

I Finland finns det närmare 18 000 barn som inte kan bo i sina egna hem. Därtill behöver närmare 90 000 barn andra former av hjälp och stöd från barnskyddet. SOS-Barnbyar Finland strävar efter att ge barn som haft det svårt en så vanlig barndom som möjligt i en trygg omgivning.

Vårt långvariga arbete för att hjälpa utsatta barn och familjer i Finland skulle inte vara möjligt utan stödet från våra månadsgivare. Bli SOS-månadsgivare här.

Verksamhet runt omkring i världen

Den internationella SOS-barnbyorganisationen SOS Children’s Villages International är verksam i över 130 länder. Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi hjälper alla barn som lever under svåra förhållanden oberoende av nationalitet, kultur eller religion.

SOS-barnbyorganisationen erbjuder ett tryggt hem åt de barn som inte kan bo med sin egen familj. Vi erbjuder även olika stödprogram för utsatta familjer och upprätthåller ungdomshem, daghem, skolor, hälsovårdscentraler, socialvårdsinrättningar samt utbildningsprogram. Vi är även verksamma i katastrof- och krisområden för att trygga barns liv och välmående. Mer information om den internationella SOS-barnbyorganisationens arbete hittar du på adressen www.sos-childrensvillages.org.

SOS-fadder

Som SOS-fadder kan du förändra livet för utsatta barn vars egna föräldrar inte längre kan ta hand om dem. Tack vare våra faddrars stöd kan barn som haft det svårt växa upp i trygga och kärleksfulla hem, ofta tillsammans med sina syskon, i en av våra barnbyar. Du har möjlighet att följa med i ditt fadderbarns liv ända upp tills att han eller hon bli vuxen och flyttar bort från barnbyn.

Som fadder hjälper du de mest utsatta barnen runt omkring i världen och dina bidrag går direkt till att stöda barnet och bygemenskapen. Bli SOS-fadder här.

Stöd vår verksamhet genom att göra en engångsdonation:

Mottagare: SOS-lapsikyläsäätiö
Kontonummer: FI27 2386 1800 0100 66
Referensnummer för vår verksamhet i Finland: 8015
Referensnummer för vår internationella verksamhet: 9014

Tack för ditt bidrag!

Kontakta oss

SOS-Barnbyar Finland
Gumtäktsvägen 3
00520 Helsingfors

Givarservice

tel. 09 4257 9830 (vardagar kl. 10-15)
lahjoittajainfo(at)sos-lapsikyla.fi

Ordna en dagsverksinsamling

En dagsverksinsamling är ett enkelt och roligt sätt för hela skolan att tillsammans åstadkomma något.​​​​​​​