Lasten suojelu

SOS-Lapsikylä on lastensuojelun ja lapsiperheiden varhaisen avun asiantuntija ja palvelujärjestelmän uudistaja. Lastensuojelutyömme ensisijaisena tavoitteena on tukea lapsia ja perheitä niin, että lapset voivat elää omassa kodissaan. Silloin, kun tämä ei ole mahdollista, SOS-Lapsikylä tarjoaa lapselle mahdollisuuden elää sijaisperheessä.

SOS-Lapsikylän lastensuojelupalvelujen piirissä oli vuonna 2018 noin 750 lasta ja nuorta. Etsimme jatkuvasti uusia tapoja perheiden hyvinvoinnin lisäämiseen, lapsiperheiden varhaiseen tukemiseen ja ongelmien ennalta ehkäisyyn.

SOS-Lapsikylän vahvuudet

Keskeistä SOS-Lapsikylän lastensuojelussa on moniammatillisen tiimin ja yhteisön tarjoama tuki sekä palvelujen räätälöinti lapsen ja perheen tarpeiden mukaisesti. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen ja yhteisön vahva tuki lapsen sijoittamisen perheeseen haastavassakin sijoitustilanteissa. Kehitämme jatkuvasti palvelujamme yhteistyössä lasten, perheiden, kuntien ja muiden kumppaneiden kanssa.

SOS-Lapsikylässä jokainen lapsi voi harrastaa itselleen mieluisaa harrastusta ja hän saa tarvitessaan terapiaa traumaattisiin kokemuksiinsa. Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

SOS-Lapsikylä sitoutuu toimintansa laadun varmistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.