Sijaishuolto elämänpolulla

Mietityttääkö sinua sijaishuollon merkitys elämänkulussa? Oheiseen tietopankkiin on koottu sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia ja pohdintoja erilaisilta elämänpoluilta. Tietopankki perustuu Ylitse-projektin järjestämissä työpajoissa esiin tulleisiin teemoihin.

Tietopankki on suunnattu erityisesti niille, joiden elämää lastensuojelun sijaishuolto jollain tavoin koskettaa. Koottu kokemustieto voi antaa peilipintaa, tarjota oivalluksia ja toimia vinkkinä tulevaisuutta pohtiessa. Sivusto voi tarjota hyviä vinkkejä myös vanhemmille, sijaisvanhemmille, sijaishuollossa työskenteleville työntekijöille ja muiden alojen ammattilaisille.

Ylitse-projekti kehittää digitaalista sovellusta sijaishuollosta aikuistuvien ja aikuistuneiden tueksi. Digipalvelun kautta voit pohtia erilaisten elämänvaiheiden esiin tuomia kysymyksiä ja haasteita toisen ihmisen kanssa, jolla on myös kokemus sijaishuollossa kasvamisesta. Palvelussa toimivat koulutetut vertaismentorit auttavat niin itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä, opiskelun ja työelämän pohdinnassa kuin oman perheen perustamisvaiheeseen liittyvissä pohdinnoissa.

Ylitse-projekti kehittää mobiiliapplikaatiota sijaishuollosta itsenäistyvien ja jo aikuistuneiden tueksi.  Applikaation kautta voit pohtia erilaisten elämänvaiheiden esiin tuomia kysymyksiä ja haasteita toisen ihmisen kanssa, jolla on myös kokemus sijaishuollossa kasvamisesta. Palvelussa toimivat koulutetut vertaismentorit auttavat niin itsenäistymiseen liittyvissä kysymyksissä, opiskelun ja työelämän pohdinnassa kuin oman perheen perustamisvaiheeseen liittyvissä pohdinnoissa. Seuraa projektia Ylitse-projektin sivulla Facebookissa, niin tiedät, milloin applikaatio on ladattavissa.

Elämänvaiheet

Alla olevasta navigaatiolistasta pääset tutustumaan erilaisiin elämänvaiheisiin, tehtäviin ja linkkivinkkeihin.

 • Koti - Elämä ennen sijoitusta

  Jokainen sijaishuollossa kasvava tai kasvanut omaa yksilöllisen elämänhistorian. Elämänkaari ei rakennu pelkästään huostaanoton jälkeiseen aikaan, vaan niillä olosuhteilla ja sosiaalisilla tekijöillä, joissa lapsi on ensimmäiset vuotensa elänyt, on läpi elämän kantava merkitys.

  Lue lisää

 • Sijoitus / huostaanotto

  Huostaanotto voi aiheuttaa läpielämän leikkaavia ristiriitaisia tunteita, jotka vaikuttavat vielä pitkällä aikuisuudessa siihen, miten elämäänsä elää. Tämän takia, viimeistään aikuisena, huostaanoton syiden ymmärtäminen ja käsitteleminen on tärkeää.

  Lue lisää

 • Sijaishuoltoaika

  Nuoruudessa voi tuntua siltä, ettei menneisyyden ja omien elämäntapahtumien läpikäyminen ole tärkeää. Kuitenkin eletty elämä seuraa mukanasi tulevaisuuteen. Sijaisperheessä tai lastensuojelulaitoksessa kasvaminen on jokaiselle erilaista. Toiset saattavat hyvinkin helposti omaksua uuden asuinpaikan säännöt ja tavat, toiset kapinoivat niitä vastaan viimeiseen asti.

  Lue lisää

 • Itsenäistyminen ja jälkihuolto

  Itsenäistyminen ja aikuisuus ovat suuria muutoksia sisältäviä elämänvaiheita. Rajanvetoa käydään vapaudesta ja tarvitsevuudesta, oman rauhan merkityksestä ja läheissuhteiden roolista. Sijaishuollossa kasvaneille itsenäistyminen saattaa tuntua tulevan liian varhain.

  Lue lisää

 • Omillaan

  Aikuiselämän alkutaipaleeseen liittyy suuri kysymys vastuusta. Omillaan elämisen elämänvaiheeseen liittyy paljon ilon aiheita: oman kodin perustamista, vapautta ja tulevaisuuden haaveita. Omillaan elämistä saattavat varjostaa kuitenkin muun muassa taloudelliset vaikeudet, jos taloudenhoitoa ja budjetointia ei ole harjoiteltu.

  Lue lisää

 • Parisuhde

  Parisuhde saattaa nostaa useita kysymyksiä pintaan. Pohdintaa parisuhteesta ja sen periaatteista on hyvä käydä jo nuoruudessa. Parisuhteessa, jossa on terveet rajat, voi tuntea olevansa hyväksytty sellaisenaan kuin on, ja kumpikin on vastuussa omasta onnestaan. Toimiva parisuhde on voimavara.

  Lue lisää

 • Perheen perustaminen

  Lastenhankintaa koskevia mahdollisia aikeita ja toiveita saatetaan pohtia useasta eri näkökulmasta ja eri ikäkausina eri lailla. Osalle vanhemmuus saattaa olla pitkään odotettu unelma, osa kokee vanhemmuuden pelottavana asiana ja osa ei halua hankkia lapsia ollenkaan.

  Lue lisää

 • Omalla polulla

  Kullakin meistä on oma, ainutkertainen elämänhistoriamme. Olemme kukin erilaisia taustoiltamme, kokemuksiltamme ja unelmiltamme. Omaan tulevaisuuteen ja siihen, millaiseksi se muodostuu, voi itse vaikuttaa. Päävastuu omaa elämää koskevista valinnoista on nyt itsellä.

  Lue lisää