ylitse-projekti

Ylitse

Ylitse oli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama vuosina 2016-2019 käynnissä ollut hanke, jonka toiminta keskittyi kehittämään ratkaisuja lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen.

Hankkeen tuloksena syntyi mobiilisovellus Ylitse MentorApp. Mobiilisovellus tarjoaa tehtävään koulutettujen sijaishuollossa kasvaneiden aikuisten vertaistukea sitä tarvitsevalle sijaishuollosta itsenäistyvälle tai itsenäistyneelle nuorelle. Ylitse MentorAppin kehittämistä ja sen kautta nuorille tarjottavaa tukea jatketaan hankkeen jälkeen SOS-Lapsikylän yleishyödyllisenä toimintana.

 

Toiminnan päätavoitteina oli:

1. ehkäistä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta sijaishuollosta itsenäistyvien, jälkihuollossa olevien ja 21 vuotta täyttäneiden sijaishuollosta aikuistuneiden perustaessa perheen ja saadessa omia lapsia,
2. juurruttaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille suunnattu vertaismentoritoiminta ja Ylitse MentorApp -palvelu osaksi tarjolla olevia sosiaalipalveluja
3. ylläpitää vapaaehtoisresurssia, joka toiminnallaan mahdollistaa vertaistuen itsenäistyttäessä ja myöhemmin aikuisuudessa lapsena huostaanotetuille.

Vuosina 2016-2017 kehittämistyön taustaksi järjestettiin 20 työpajaa sijaishuollosta aikuistuneille ympäri Suomea. Työpajoissa käsiteltiin elämänkulun käännekohtia, niihin liittyviä palvelutarpeita sekä pohdittiin sijaishuollon merkitystä elämänkulussa. Tutustu elämänkulun käännekohtiin kokemustietoon perustuvassa tietopankissamme. Vuosien aikana toiminnassa ollaan tavoitettu yli 100 sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta ja aikuista.

Ylitse-hankkeen aikana kerättyä kokemustietoa on hyödynnetty yhteiskunnallisen keskustelun avaajana ja haastamaan lastensuojelun ja perhepalvelujen toimintakenttää tunnistamaan ylisukupolvisuuden ilmiön. Vuoden 2018 lopulla julkaistu esitelty Näkökulmia lastensuojelun ylitsesukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn. Kokemustietoa ammattilaisen työn tueksi -julkaisu tuo osaltaan näkyväksi ilmiön moniulotteisuutta. Julkaisuun on koottu tutkimustietoa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisista kehistä sekä jaetaan hankkeen kehittämistyön yhteydessä kerättyä kokemustietoa sijaishuollosta aikuistumisen kysymyksistä.

Vuoden 2018 lopulla julkaistu Ylitse MentorApp -mobiilisovellus tuo sosiaalipalvelujen kentälle uudenlaisen vertaistuellisen tukikanavan sijaishuollosta itsenäistyville. Ylitse-applikaatio tarjoaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille verkoston, jossa kokemustieto ja voimavarat voidaan jakaa yli sukupolvien. Applikaatio tarjoaa kanavan kontaktoitua sijaishuollosta aikuistuneisiin, valmennettuihin vertaismentoreihin, joiden kanssa voi pysähtyä pohtimaan esimerkiksi sijaishuollossa asumisen erityispiirteitä, itsenäisen elämän haasteita, opiskelu-unelmia tai vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä.

Onko sinulla kokemusta sijaishuollosta aikuistumisesta ja haluaisit auttaa muita samanlaisen kokemustaustan omaavia nuoria? Ylitse-hanke hakee vertaismentorina toimimisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia toimintansa piiriin. Jos kiinnostuit vertaismentoritoiminnasta, ota yhteyttä Ylitse-toiminnan työntekijöihin!

Lue tarkempaa tietoa sovelluksesta: Ylitse MentorApp

Ylitse sosiaalisessa mediassa:
Ylitse Facebookissa @ylitse 
Ylitse Instagramissa @ylitse.fi
Ylitse Twitterissä @YlitseMentorApp

Lisätietoja:

Asiantuntija
Eppu Saarela
p. 044 717 0834
eppu.saarela@sos-lapsikyla.fi 

Sijaishuollossa kasvaneiden tietopankki

Mietityttääkö sinua sijaishuollon merkitys elämänkulussa? Olemme koonneet sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia ja pohdintoja, linkkivinkkejä ja tehtäviä erilaisia elämänvaiheita käsitteleväksi lukukokemukseksi. 

Opas vertaismentoreille

Vertaismentoreille tarkoitetusta oppaasta löydät toimintaohjeita ja käytännön vinkkejä mentorointiin.

Kokemustietoa ammattilaisten työn tueksi

Näkökulmia lastensuojelun ylitsesukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn. Kokemustietoa ammattilaisen työn tueksi.

Digipalvelun kehittämisprosessi ja verkkoauttaminen lastensuojelun kontekstissa

Julkaisusta löytyy tietoa digipalvelun kehittämisestä ja verkkoauttamisesta lastensuojelun kontekstissa.

Toimintakertomus 2019

Lataa tästä toimintakertomus, josta voit lukea, mitä saimme aikaan vuonna 2019.

MentorApp antaa vertaistukea sijaishuollosta itsenäistyneille nuorille

Ylitse MentorApp - Oma tausta voimavaraksi

Ylitse MentorApp toimii vertaistukikanavana sijaishuollossa kasvaville ja sieltä aikuistuneille. Sovelluksen kautta voit ottaa yhteyttä sijaishuollosta itsenäistyneisiin vertaismentoreihin.

Sijaishuollossa kasvaneiden tietopankki

Mietityttääkö sinua sijaishuollon merkitys elämänkulussa? Olemme koonneet sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia ja pohdintoja, linkkivinkkejä ja tehtäviä erilaisia elämänvaiheita käsitteleväksi lukukokemukseksi. 

Lue opinnäytetöitä ylisukupolvisesta lastensuojelusta:

Hannula, Roosa; Ihalainen, Eeva; Lopez, Ana-Elisa, 2019, JANU-leiri: Jälkihuollossa aikuistuvien nuorten leiri, Yhteistyössä SOS-Lapsikylän kanssa, opinnäytetyö, Diakonia-ammattikorkeakoulu. Lue opinnäytetyö

Sari Seppälä, 2017, Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhemmuussuhteiden merkityksistä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Seppälän opinnäyte

Kantokorpi Silja, 2017, Olen kotona - Nuoren kotiutumisen tukeminen lastensuojelun jälkihuollossa, Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Kantokorven opinnäyte

Savisalo Oskari, 2017, Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
taustatekijät.
Kandidaatin työ, sosiaalityö, Lapin yliopisto. Lue Savisalon kandidaatintutkielma

Mahosenaho Ronja, 2017, Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena. Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden estämiseksi.  Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Mahosenahon opinnäyte