Unelmista totta -hanke

Unelmista totta -hankkeen tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä mahdollistamalla jokaiselle kouluikäiselle (7–18-vuotiaalle) yksi mieluinen harrastus.

Hanke edistää lasten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen. Tähän myös opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen työryhmä on raportissaan (2017) kiinnittänyt huomiota. Työryhmän mielestä harrastusmahdollisuuksien eriarvoistumisen kitkemiseksi on löydettävä uusia ratkaisuja, johon SOS-Lapsikylä on esittänyt Varkaudessa kokeilemaansa mallia.

Hankkeessa luodaan digitaalinen alusta, jossa tukea tarvitsevat lapset saatetaan yhteen tukea tai harrastustoimintaa tarjoavien yhteisöjen ja yritysten kanssa, jotta jokaisella kouluikäisellä lapsella olisi mahdollisuus harrastaa yhtä hänelle mieluisaa harrastusta ympärivuotisesti.

Hankkeen päätavoitteet:
1. Ehkäistä lasten ja nuorten vapaa-ajan eriarvoistumista ja syrjäytymistä
2. Edistää lasten tasavertaisia osallistumismahdollisuuksia ja oikeutta turvalliseen lapsuuteen ja nuoruuteen
3. Luoda digitaalinen alusta, jossa tukea tarvitsevat sekä tukea tai harrastustoimintaa tarjoavat yhteisöt ja yritykset saatetaan yhteen
4. Tuottaa lisää tietoa ja ymmärrystä sekä dataa hyödynnettäväksi

Aloitamme digitaalisen alustan teknisen kehittämisen yhdessä ohjelmistotalon kanssa alkuvuodesta 2019. Kokeilemme palvelun ensimmäistä versiota syksyllä 2019 Varkauden, Helsingin ja Espoon alueilla. Kehitämme palvelua tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa.

Hankeaika: syyskuu 2018 – syyskuu 2021
Rahoittaja: sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen tuotoilla
 

Lisätietoja:
Noora Kupari, projektipäällikkö
p. 044 545 2302
noora.kupari(at)sos-lapsikyla.fi