Tukena-hankkeessa tapahtuu

TUKENA-hankkeessa tapahtunutta

TUKENA-hankkeen asiakasraati: Nuoret Suomessa -ryhmä

TUKENA-hankkeen asiakasraati eli Nuoret Suomessa -ryhmä kokoontui kevään 2019 aikana neljä kertaa Espoossa. Ryhmään osallistui eri-ikäisiä Uudellamaalla asuvia nuoria. Asiakasraadin käsittelemät teemat liittyivät hankkeen tavoitteisiin, mutta työskentelyssä pyrittiin keskittymään erityisesti nuorten tärkeinä pitämään asioihin. Ryhmässä keskusteltiin erilaisista asumismuodoista, vertailtiin kokemuksia asumisesta perheryhmäkodissa sekä käsiteltiin terveyteen ja hyvinvointiin sekä kouluun ja asumiseen liittyviä teemoja. Lisäksi ryhmäläiset jakoivat laajemmin kokemuksiaan yhteisen tekemisen merkityksestä ja odotuksistaan tulevaisuuteen ja itsenäiseen elämään liittyen.

Nuoret Suomessa -ryhmä järjesti myös yhteistapaamisen lastensuojelun asiakkaina olleiden nuorten kehittäjäryhmän kanssa. Yhteisen keskustelun teemoina olivat kokemusasiantuntijuus sekä nuorten kohtaamiset sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten kanssa.

Nuoret pitivät opiskelua tärkeänä osana elämäänsä ja siihen liittyvät kokemukset olivat pääosin positiivisia. Nuoret Suomessa -ryhmässä mukana olleen nuoren kirjoittama blogi ”Kaipaan rauhaa ja tasa-arvoisuutta” ilmestyi SOS-Lapsikylän blogisarjassa toukokuussa 2019  www.sos-lapsikyla.fi/ajankohtaista/blogi/news/kaipaan-rauhaa-ja-tasa-arvoisuutta/, ja kirjoituksessa sivutaan myös opiskeluun liittyviä teemoja. Käy tutustumassa!

Lue lisää Nuoret Suomessa -asiakasraadin kokemuksista täältä.

Hankkeessa on tapahtunut muun muassa seuraavaa:

•    KYSELYT nuorille, yksiköiden työntekijöille ja kuntien sosiaalityöntekijöille
•    NUORTEN ÄÄNI kuului asiakasraadeissa, jotka kokoontuivat hankekauden aikana 4 kertaa
•    KONSULTAATIOT ja WORK SHOPIT ovat tarjonneet ammattilaisille foorumeita keskustella, kehittää työtä ja saada tukea perustehtävään
•    KOULUTUKSET kiinnostavista ja ajankohtaisista teemoista
•    TYÖVÄLINEET ja MENETELMÄT esimerkiksi yksilö- ja ryhmätyöskentelystä
•    HYVÄT KÄYTÄNNÖT Uudenmaan alueelta on kerätty talteen, dokumentoitu ja jaettu valtakunnallisesti

Palaa takaisin TUKENA-hankkeen pääsivulle

Yhteistyössä: