Kyselyt Tukena-hankkeesta

KYSELYT

TUKENA-hanke tekee hankekauden aikana yhteensä kolme kyselykierrosta alaikäisenä yksintulleille lapsille ja nuorille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Kyselyiden tarkoituksena on auttaa suuntaamaan TUKENA-hankkeen työtä tarkoituksenmukaisesti, muodostaa kokonaiskuvaa yksintulleiden lasten ja nuorten tilanteesta Uudellamaalla, nostaa esiin epäkohtia, tehdä kehittämisehdotuksia ja yrittää löytää niiden kautta arjen haasteisiin toimivia ratkaisuja.

Ensimmäinen kyselykierros toteutettiin syys-lokakuussa 2018. Tuolloin tehtiin kolme eri kyselyä, yksi perheryhmäkotien työntekijöille, toinen lapsille ja nuorille itselleen ja kolmas kunnissa työskenteleville maahanmuuttajapalveluiden sosiaalityöntekijöille, joilla on asiakkaanaan yksintulleita.

Toinen kyselykierros tehtiin kesällä 2019. Tällä kertaa kysely suunnattiin pelkästään perheryhmäkodeissa työskentelevälle henkilökunnalle. Nuorten mielipiteitä selvitettiin kevään 2018 aikana TUKENA-hankkeen asiakasraadissa.

Perheryhmäkotien ohjaajien kysely 6/2019

Toiseen perheryhmäkotien työntekijöiden kyselyyn vastasi 44 työntekijää Uudenmaan yksiköistä.

Kyselyn tuloksista käy ilmi, että työntekijöiden valmiudet tukea nuoria ovat parantuneet. Vastanneista peräti 95 % kertoi voivansa tukea nuorten hyvinvointia joko hyvin tai erittäin hyvin!

Perheryhmäkotien työntekijöiden kyselyn tuloksiin pääset tutustumaan tästä.

Perheryhmäkotien ohjaajien kysely 2/2018

Kyselyyn vastasi kaikkiaan 78 Uudenmaan alueen perheryhmäkodeissa tai tuetussa asumisessa työskentelevää ammattilaista.

Vastanneista 81% koki voivansa tukea nuorten hyvinvointia ja 63% nuorten mielenterveyttä. Yksiköiden ohjaajilla on huoli nuorten pärjäämisestä vaikeassa elämäntilanteessa kovien paineiden alla.

 ”Nuoren pitäisi samaan aikaan olla ahkera ja hyvä koulussa, etsiä kiivaasti töitä ja näyttää hyödyllisyytensä, käsitellä epävakaan menneisyyden traumoja, kehittyä teini-ikäisestä nuoreksi aikuiseksi, käydä läpi tärkeitä kehitystehtäviä joita ei ole voinut aiemmin suorittaa, opetella vähintään yksi uusi kieli, päättää miksi haluaa tulevaisuudessa vaikkei tiedä missä maassa on vuoden kuluttua, ymmärtää yksilön oikeudet ja velvollisuudet tässä maassa.... Nuorilta vaaditaan paljon ja se voi ymmärrettävästi olla hyvin kuormittavaa.” (eräs vastaus perheryhmäkotien ohjaajien kyselystä)
 
Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy täältä.

Sosiaalityötä kunnissa tekevien työntekijöiden kysely 8/2018

Kun alaikäisenä yksintulleiden kanssa kunnissa sosiaalityötä tekeviä tahoja kartoitettiin kyselyn lähettämistä varten, selvisi että kaikissa Uudenmaan kunnissa asiakkailla ei ollut kunnassa nimettyä sosiaalityöntekijää lainkaan. Kysely lähetettiin Uudenmaan alueella lopulta 21 vastaanottajalle, vastauksia kyselyyn saatiin vain kuusi.

Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy täältä.

Nuorten kysely 8/2018

Nuorten kysely lähetettiin yksiköiden henkilökunnan kautta kaikille Uudenmaan alueen perheryhmäkodeissa ja tuetussa asumisessa asuville yli 16-vuotiaille henkilöille. Kysely lähetettiin linkkinä, linkkiä oli mahdollista välittää nuorille sähköpostilla, WhatsAppilla tai muulla sähköisellä välineellä. Kyselyyn sai halutessaan vastata myös paperilla. Vastaaminen millä tahansa tavalla oli anonyymiä.

Nuorten kyselyiden vastaamisen määräaikaa jatkettiin vähäisen vastausmäärän vuoksi. Lopulta nuorten kyselyyn saatiin hienosti vastaukset 32 vastaajalta!

Kyselyn vastausten yhteenveto löytyy täältä.

Palaa takaisin TUKENA-hankkeen pääsivulle

Yhteistyössä: