Lapsen osallisuus

Lapsen osallisuuden vahvistamisen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeudesta osallisuuteen sekä ideoida osallisuuden vahvistamisen keinoja lapsikylätyössä.

Osallisuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä lapsen tai nuoren sekä aikuisen välillä. Tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan, mitä he haluavat ja toivovat. Aikuisia puolestaan opastetaan kuuntelemaan ja arvostamaan lapsen tarpeita sekä ottamaan ne vakavasti, jotta lapsi ja nuori tulee huomioiduksi hänelle tärkeissä asioissa.

Lapsikylässä toimii nuorten SOS-Kehittäjänuoret-ryhmä. Myös pienemmille lapsille järjestetään osallisuustoimintaa: 3-5-vuotiaille lapsille on Kirahvitoimintaa, ja 6-8-vuotiaille Salapoliisitoimintaa, jossa lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita.

SOS-Kehittäjänuoret

SOS-Kehittäjänuoret on Suomen lapsikylissä asuvista tai asuneista 12–20-vuotiaista nuorista koostuva lastensuojelun kokemusasiantuntijaryhmä, jonka toiminta alkoi vuonna 2016. Ryhmässä toimii vuoden 2020 alussa noin 20 nuorta ja se toimii valtakunnallisesti.

SOS-Kehittäjänuoret tekevät kehittämistyötä

 • SOS-Lapsikylän palveluiden,
 • lasten ja nuorten osallisuuden sekä
 • yhteiskunnan sosiaali- ja lastensuojelupalveluiden edistämiseksi ja parantamiseksi.

Esimerkiksi vuonna 2018 SOS-Kehittäjänuoret toteuttivat koulutuskiertueen lastensuojelun ammattilaisille. Koulutuspäivät koostuivat työpajoista, joissa nuoret työskentelivät ammattilaisten kanssa erilaisten teemojen äärellä, joita olivat mm. nuorten kohtaaminen, yhteydenpito oman sosiaalityöntekijän kanssa, minkälaisena sosiaalityöntekijän ammatti koetaan ja miksi siihen ryhdytään. Koulutuskiertueen avulla nuoret tavoittivat yli sata lastensuojelun ammattilaista ja palaute oli ylistävää.

2019 vuoden alusta lähtien SOS-Kehittäjänuoret ovat kiertäneet ammattikorkeakouluja ympäri Suomen järjestäen työpajatyöskentelyä sosionomiopiskelijoille.

Vuonna 2020 SOS-Kehittäjänuoret:

 • kiertävät SOS-Lapsikylän toimipisteitä keskustellen osallisuudesta ja vaikuttamistyöstä SOS-Lapsikylän perhehoitajien, henkilöstön ja sijoitettujen lasten ja nuorten kanssa,
 • käyvät kouluttamassa sosionomiopiskelijoita ammattikorkeakouluissa,
 • ovat tilattavissa erilaisiin kehittämispäiviin tai koulutustilaisuuksiin,
 • työstävät opasta perhehoitajille ja
 • toteuttavat STIGMATON -projektin, jossa tarkoituksena on lisätä tietoisuutta lastensuojelusta ja sen eri muodoista ja näin pyrkiä vähentämään lastensuojelun asiakkaita kohtaan esiintyviä ennakkoluuloja.

Nuorten omaa tekemistä

SOS-Kehittäjänuorten ryhmä toteuttaa vain itse tärkeäksi kokemiaan tehtäviä ja asettaa itse itselleen tavoitteet. Kaikki toiminnassa on täysin vapaaehtoista ja jokainen voi olla mukana itselleen sopivalla tavalla.

Aikuisten tehtävä on mahdollistaa nuorten työ ja auttaa heitä saavuttamaan nuorten itsensä asettamat tavoitteet.

Ryhmän toiminnan mahdollistajina ovat SOS-Lapsikylän työntekijät Eveliina Ikonen ja Kaarina Ronkainen. He koordinoivat tapahtumia ja projekteja, järjestävät nuorten yhteisiä tapaamisia ja kehittämispäiviä sekä vastaavat ryhmän budjetista. Lisäksi eri toimipisteiden vastuuhenkilöt tukevat nuoria paikallisella tasolla ryhmään liittymisessä ja sen toiminnoissa.

Nuoret saavat asiantuntijatyöstään palkkion ja heidän hyvinvointiinsa kiinnitetään huomiota mm. työnohjauksen avulla.

SOS-Kehittäjänuorten toimintaa rahoitetaan SOS-Lapsikylän ja ulkopuolisen rahoituksen turvin.

Tilaa SOS-kehittäjänuoret kouluttamaan

SOS-Kehittäjänuoret tarjoavat toiveiden mukaan teemoitettua työpajatyöskentelyä, koulutusta sekä yhteiskehittämispäiviä.

Kysy lisää:

Eveliina Ikonen
eveliina.ikonen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 734 6500

Kaarina Ronkainen
kaarina.ronkainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 703 9114

Salapoliisi- ja Kirahvitoiminta 3–10-vuotiaille lapsille

SOS-Lapsikylässä pienempien lasten osallisuuden työvälineinä käytetään Pesäpuu ry:n kehittämää Salapoliisi- ja Kirahvitoimintaa.

Kirahvitoiminnan tavoitteena on lisätä 3–5-vuotiaiden lasten osallisuutta sijaishuollossa, kehittää lastensuojeluun tapoja pienten lasten kokemusmaailman tavoittamiseen ja mielipiteen selvittämiseen, sekä tutkia pienten lasten kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuuksia tekemällä heidän kanssaan kehittämistyötä. Lasten kanssa yhdessä on työstetty tarinaa Kirahvi Mainiosta, joka asuu sijaisperheessä.

Salapoliisitoiminta on 6–10-vuotiaille lapsille suunnattua toimintaa, jossa lapset otetaan aikuisten rinnalle kehittämään ja vaikuttamaan. Lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita. Johtavana salapoliisina tutkimuksissa on käsinukke Mäyrä, joka ei voi asua omien vanhempiensa luona. Mäyrällä on monia lastensuojeluun ja turvalliseen elämään liittyviä kysymyksiä, joihin hän kaipaa apua lapsilta.

Salapoliisitoimintaa on toteutettu SOS-Lapsikylässä jo pitkään sekä ryhmämuotoisena toimintana että yksilötyöskentelynä.

Salapoliisitapaamisissa on tutkittu mm. seuraavia teemoja:

 • Mitä tarkoittaa lastensuojelu?
 • Millainen on hyvä sosiaalityöntekijä?
 • Millaista on hyvä auttaminen?
 • Mitä tarkoittaa koti?
 • Miten voi helpottaa ikävää?
 • Ketkä ovat läheisiä ja miksi he ovat tärkeitä?

Myönteinen tunnistaminen lapsen kohtaamisessa

Jokainen meistä haluaa tulla tunnistetuksi sellaisena kuin on, ei jonkun ulkopuolisen määritelmän mukaan. Myönteinen tunnistaminen on toimintatapa, jossa toinen ihminen pyritään kohtaamaan ilman ennakkoluuloja.

Lasten kanssa myönteistä tunnistamista voi toteuttaa lähtemällä liikkeelle lapsesta ja kuuntelemalla, mitä lapsi haluaa itse itsestään kertoa sekä kunnioittamalla hänelle tärkeitä asioita.

SOS-Lapsikylä ja Pelastakaa Lapset kertovat yhdessä oheisella videolla, mitä myönteinen tunnistaminen on ja miten sitä voi hyödyntää lasten kanssa työskennellessä.

SOS-Kehittäjänuoret haluaa STIGMATON-kampanjallaan vaikuttaa lastensuojelun asiakkaisiin kohdistuvien ennakkoluulojen ja kielteisen leiman poistamiseen.

Lue lisää SOS-Kehittäjänuorten STIGMATON-kampanjasta täältä.

Osallisuuden lupaus -kortti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Osallisuuden lupaus -kortti tulostettavaksi
 

 

Osallisuusesite

Lapsen osallisuuden vahvistaminen -työryhmässä tuotettu Valtaistuimella vaikuttamassa -esite pdf tulostettavaksi

Lisätietoja:

Kati Palsanen
kehitysjohtaja
p. 040 825 1620
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi