Lapsen osallisuus

Lapsen osallisuuden vahvistamisen tarkoituksena on lisätä tietoa ja ymmärrystä lapsen oikeudesta osallisuuteen sekä ideoida osallisuuden vahvistamisen keinoja lapsikylätyössä.

Osallisuuden vahvistaminen vaatii yhteistyötä lapsen tai nuoren sekä aikuisen välillä. Tarkoitus on kannustaa lapsia ja nuoria ilmaisemaan, mitä he haluavat ja toivovat. Aikuisia puolestaan opastetaan kuuntelemaan ja arvostamaan lapsen tarpeita sekä ottamaan ne vakavasti, jotta lapsi ja nuori tulee huomioiduksi hänelle tärkeissä asioissa.

Lapsikylissä toimii nuorten kehittäjäryhmiä ja pienempien lasten Salapoliisi-kerhoja, joissa 6-8-vuotiaat lapset miettivät yhdessä aikuisten kanssa sijaishuollon arkeen, asiakasosallisuuteen ja turvalliseen elämään liittyviä asioita.

SOS-kehittäjänuoret

SOS-kehittäjänuoret ovat lapsikylissä asuvia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita lastensuojelun ja sijaishuollon kehittämisestä sekä lasten ja nuorten osallisuuden lisäämisestä. He ideoivat aktiivisesti uusia osallistumisen tapoja ja esittelevät toimintaansa omissa toimipisteissään ja SOS-Lapsikylän kehittämispäivillä.

SOS-kehittäjänuorten kehittämispäivät kuntien sosiaalityöntekijöille

Kehittämispäivien tarkoituksena on saattaa kasvokkain sosiaalityöntekijät ja sosiaalialan ammattilaiset lastensuojelun kokemusasiantuntijoiden kanssa. Valtakunnallisilla lastensuojelupäivillä syksyllä 2017 SOS-kehittäjänuoret julkaisivat videon, jossa he nostivat esiin omasta näkökulmastaan näyttäytyviä kehittämiskohtia sosiaalityössä. Videolla SOS-kehittäjänuoret kutsuvat sosiaalialan ammattilaisia kehittämispäiville, joilla on tarkoitus pohtia lastensuojelun sosiaalityön kehittämisen kohtia ja etsiä niihin ratkaisuja. Kehittämispäiviä järjestetään eri puolilla Suomea marraskuusta alkaen.

Tutornuori-toiminta

SOS-kehittäjänuoret on myös ideoineet tutornuori-toimintaa lapsikylissä. Sijoittaminen on aikuisvetoista toimintaa ja nuorten näkemyksen mukaan työn laatu paranee, kun lapsikylään muuttavalle nuorelle osoitetaan vertainen keskustelukumppani. Nuori nuorelle, kaveri kaverille - kokemusten, odotusten, pelkojen jakamiseen sekä uuteen asuinpaikkaan tutustuttamiseen. Toiminta käynnistyy ensimmäiseksi Punkaharjun lapsikylässä.

SOS-kehittäjänuorten tekemä video

Videolla nuoret esittävät ajatuksiaan siitä, millainen on hyvä sosiaalityöntekijä.