Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja perheiden asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä.  

Puolustamme lapsia ja autamme jakamaan yhteisöille ja päättäjille tietoa lapsen oikeuksista. Rohkaisemme lapsia osallistumaan omaa elämäänsä koskevaan päätöksentekoon ja mahdollisuuksien mukaan puhumaan puolestaan.

SOS-lapsikyläjärjestö ajaa YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. Järjestö on valinnut erityisesti viisi tavoitetta, jotka vaikuttavat suorimmin lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin. Lue lisää lapsia koskevista kestävän kehityksen tavoitteista, ja miten SOS-lapsikyläjärjestö niitä edistää. Care for ME! -kampanjalla tähtäämme hoidon laadun ja lapsen oikeuksien toteutumisen parantamiseen sijaishuollossa. I Matter -kampanja puolestaan pyrkii edistämään sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten mahdollisimman sujuvaa siirtymää aikuisuuteen.

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää