Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole.

Jokainen lapsi tarvitsee rakastavan kodin. SOS-lapsikylissä lapset, jotka ovat menettäneet vanhempansa tai eivät voi enää asua syntymäperheessään, saavat vakaan, turvallisen ja huolehtivan kodin sijaisperheessä.

Oma perhe on lähtökohtaisesti lapselle paras paikka kasvaa. Tuesta huolimatta tämä ei kuitenkaan ole aina mahdollista. Silloin lapsi tarvitsee sijaiskodin. SOS-lapsikylien perhehoidon piirissä lapset elävät yhdessä sijaisvanhempiensa ja sisarustensa kanssa yhteisön moniammatillisen tiimin tukemana. Lapset saavat mahdollisuuden kouluttautua, pääsyn terveydenhuoltoon ja yksilöllistä tukea ja terapiaa mm. traumoista toipumiseen. Lapset asuvat lapsikylissä niin pitkään kuin on tarpeen, usein itsenäistymiseensä saakka.

Syli täynnä lämpöä ja turvaa

Gambiassa Bakotehin SOS-lapsikylän pihamaalla lapset hyörivät värikkäästi pukeutuneen naisen helmoissa. Nainen ei ole heidän biologinen äitinsä, vaan 17 vuotta lapsikylä-äitinä toiminut Theresa Domez. Lapsille hän on kuitenkin aivan kuin oma äiti. Theresasta huokuu lämpö ja aito välittäminen. Tunne näyttää olevan molemminpuolinen, sillä lapset pyrkivät koko ajan Theresan läheisyyteen, kiipeävät syliin, kilpailevat hänen huomiostaan eivätkä millään malttaisi jättää häntä haastattelun ajaksi rauhaan.

Lue juttu lapsikyläperheen elämästä Gambiassa

Muut työmuodot

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää