Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat (Family Strengthening Programmes, FSP) auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Perheiden tukemisen ohjelmien tavoitteena on taata lapsille mahdollisimman turvallinen kasvu omassa perheessään. Ohjelmissa autetaan perheitä, joilla on esimerkiksi sellaisia taloudellisia tai terveydellisiä ongelmia, joiden vuoksi lapsen kasvu omassa perheessään tai yhteisössään on uhattuna.

Vaikeiden elämäntilanteiden takia vanhemmilla saattaa olla hankaluuksia huolehtia riittävällä tavalla lapsistaan. Perheiden tukemisen ohjelmat tarjoavat heille apua ja neuvontaa – mitä tahansa perhe tarvitseekaan selviytyäkseen, pystyäkseen elättämään itsensä ja pysyäkseen yhdessä. Näin me työskentelemme varmistaaksemme, että lapsia ei hylätä tai laiminlyödä, vaan he saavat kasvaa rakastettuina, arvostettuina ja turvassa omissa perheissään.

Koulutamme myös yhteisöjä lapsen oikeuksiin liittyvissä asioissa. Teemme yhteistyötä mm. aluehallinnon, koulujen ja kyläyhteisöjen kanssa.

Vaikeuksien kautta parempaan elämään

Satangin taloudellinen tilanne on aina ollut heikko. Ennen pääsyään mukaan SOS-Lapsikylän Perheiden tukemisen ohjelmaan Satang toimi aamupäivisin siivoojana, ja iltapäivisin hän myi vesipulloja vilkkaan lauttareitin varrella. Hän ruokki perhettään pienillä tuloilla, joita hän ansaitsi vedenmyynnillä. Se ei kuitenkaan riittänyt turvaamaan lasten perustarpeita, mikä johti siihen, että Satang on joutunut lähettämään lapsiaan sukulaisten hoiviin helpottaakseen taakkaansa. Nyt Satang elää kahden lapsensa ja siskontyttönsä kanssa.

Lue lisää, miten SOS-Lapsikylä auttaa vaikeuksissa olevia perheitä

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää