Näin autamme

SOS-lapsikyläjärjestö toimii kansainvälisesti ja edistää monin tavoin lasten sekä perheiden hyvinvointia: tarjoamme kodin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, annamme koulutusta, autamme vaikeuksiin joutuneita perheitä, ylläpidämme terveysasemia ja autamme kriisien sekä katastrofien kohdatessa.

Vuonna 2019 kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö auttoi satojatuhansia lapsia, nuoria ja perheitä sijaishuollon, perheiden tukemisen, koulutus-, terveys- ja hätäapuohjelmien kautta.

Näin autoimme vuonna 2019:

 

HOITO JA KASVATUS

65 800 lasta ja nuorta sai turvallisen kodin SOS-lapsikylissä, nuorisokodeissa ja sijaisperheissä.

Vuonna 2019 Afrikassa, Amerikoissa, Aasiassa ja Euroopassa toimi yhteensä 7 400 lapsikyläperhettä.

PERHEIDEN TUKEMINEN

395 000 lasta ja aikuista autettiin perheiden tukemisen ohjelmissa ympäri maailman.

Perheiden tukemisen ohjelmista apua sai 80 200 perhettä.

 

KOULUTUS

267 500 lasta ja nuorta sai koulutusta SOS-lapsikyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa, ammattikoulutuskeskuksissa ja muissa toiminnoissa.

 

TERVEYDENHUOLTO

55 000 ihmistä sai apua terveysasemilta ja 240 500 äitiysklinikalta Somaliassa.

677 960 yksittäistä terveydenhuollon palvelua tarjottiin SOS-lapsikyläjärjestön terveysohjelmissa.

 

HÄTÄAPU

209 800 ihmistä sai hätäapua 31 hätäapuohjelman kautta eri puolilla maailmaa.

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme myös omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää

Haluatko auttaa?