Näin autamme

SOS-lapsikyläjärjestö toimii kansainvälisesti ja edistää monin tavoin lasten sekä perheiden hyvinvointia: tarjoamme kodin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, annamme koulutusta, autamme vaikeuksiin joutuneita perheitä, ylläpidämme terveysasemia ja autamme kriisien sekä katastrofien kohdatessa.

Vuonna 2018 kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö auttoi satojatuhansia lapsia, nuoria ja perheitä sijaishuollon-, perheiden tukemisen, koulutus-, terveys- ja hätäapuohjelmiemme kautta.

Näin autoimme vuonna 2018:

 

HOITO JA KASVATUS

570 100 lasta ja nuorta ympäri maailman autettiin vahvistamalla perheitä ja tarjoamalla sijaiskoteja.

Vuonna 2018 Afrikassa, Amerikoissa, Aasiassa ja Euroopassa toimi yhteensä 6 500 lapsikyläperhettä. Perheiden tukemisen ohjelmista apua sai 91 800 perhettä.

 

KOULUTUS

139 700 lasta ja nuorta sai koulutusta SOS-lapsikyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa sekä ammattikoulutuskeskuksissa.

SOSIAALIKESKUKSET

126 000 lasta, nuorta ja aikuista sai tukea SOS-lapsikyläjärjestön sosiaalikeskusten kautta.

 

TERVEYDENHUOLTO

698 200 yksittäistä terveydenhuollon palvelua tarjottiin SOS-lapsikyläjärjestön terveysasemilla.

 

HÄTÄAPU

1 178 158 yksittäistä hätäapupalvelua annettiin eri puolilla maailmaa, erityisesti yksin jääneille lapsille.

Sijaisperheet maailmalla

Jokaisella lapsella on oikeus asua perheessä, jossa hänestä välitetään. Työskentelemme tukeaksemme perheitä, jotta perheen hajoaminen voitaisiin välttää ja teemme yhteistyötä yhteisöjen ja valtioiden kanssa, jotta jokainen lapsi voisi saada rakastavan ja kannustavan perheen, mikäli hänellä ei sellaista ole. Lue lisää

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Koulutamme myös yhteisöjä mm. lasten oikeuksista. Lue lisää

Koulutus

Me SOS-lapsikyläjärjestössä pidämme koulutusta ensiarvoisen tärkeänä ja työskentelemme taataksemme, että jokaisen lapsen ja nuoren oikeus koulutukseen toteutuu. Ylläpidämme myös omia kouluja ja ammattikoulutuskeskuksia. Lue lisää

Hätäapu

Kun lapsia kohtaa vaara sodan tai luonnonmullistuksen seurauksena, me toimimme saadaksemme heidät mahdollisimman nopeasti pois hätätilanteesta turvalliseen ja huolehtivaan ympäristöön. Lue lisää

Vaikuttamistyö maailmalla

Työskentelemme paikallisilla, kansallisilla ja kansainvälisillä tasoilla edistääksemme kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten ja nuorten asiaa. Pyrimme vaikuttamaan ja parantamaan käytäntöjä, jotka suojelevat lapsia, vahvistavat perheitä ja tukevat yhteisöjä. Lue lisää

Haluatko auttaa?