Arviolta 220 miljoonaa lasta kasvaa ilman tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa.

 

Arviolta 220 miljoonaa lasta kasvaa ilman tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa.

 

Ilman huolenpitoa kasvavia lapsia on maailmassa miljoonia

Yhdenkään lapsen ei pitäisi kasvaa yksin

Arviolta 220 miljoonaa lasta ympäri maailman kasvaa ilman tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Me SOS-Lapsikylässä tuemme näitä lapsia, jotta he voisivat menestyä elämässään ja rakentaa parempaa tulevaisuutta.

Lapsella on oikeus saada huolenpitoa

Jokaisella lapsella on oikeus saada kaikki tarvitsemansa kasvunsa ja kehityksensä tueksi. Perusoikeudet on kirjattu Yhdistyneiden Kansakuntien (YK) lapsen oikeuksien yleissopimukseen, jonka artikloilla vahvistetaan lapsille muun muassa seuraavat oikeudet:

 • elää välittävässä perheessä
 • elää turvallisessa ja puhtaassa ympäristössä
 • saada ruokaa ja terveydenhuoltoa
 • saada koulutusta
 • voida leikkiä ja levätä
 • sanoa mielipiteensä ja tulla kuulluksi.

SOS-lapsikyläjärjestön tavoitteena ympäri maailman on turvata lapsen kasvu perheessä, taata heille koulutus, terveydenhoito ja hyvä tulevaisuus.

Kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevat lapset:

220 MILJOONAA lasta kasvaa ilman tarvitsemansa huolenpitoa.

140 MILJOONAA lasta on menettänyt yhden tai molemmat vanhempansa.

385 MILJOONAA lasta elää äärimmäisessä köyhyydessä.

51 % maailman pakolaisista on lapsia.

Haluatko auttaa?

Mitä tapahtuu, jos lapsi jää vaille huolenpitoa?

Turvallisen perheen ja kasvuympäristön puuttuminen altistaa lapset monille riskitekijöille. Lapsen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä haittaavat riittämätön ravinnonsaanti, puutteet koulutuksessa, terveydenhuollossa tai kiintymyssuhteessa sekä ylipäätään tuessa, jota jokainen lapsi tarvitsee kasvaakseen ja kehittyäkseen.

Ilman huolehtivaa vanhempaa lapsi on alttiimpi laiminlyönneille, kaltoinkohtelulle, syrjinnälle, hyväksikäytölle ja köyhyydelle.

Tutkimus on osoittanut, että hoivan ja huolenpidon puute heikentää jopa lapsen aivojen kehittymistä.

Lapset, joilla ei ole riittävää huolenpitoa:

 • ovat alttiimpia masennukselle ja päihteiden väärinkäytölle myöhemmin elämässään
 • pärjäävät huonommin koulussa
 • ovat alttiimpia itsemurhayrityksille
 • kärsivät todennäköisemmin keskittymisvaikeuksista ja heillä on muita heikommat sosiaaliset taidot
 • eivät saa riittäviä valmiuksia kestää vastoinkäymisiä
 • kärsivät todennäköisemmin terveysongelmista.

 

Miten kierteen voi katkaista?

Riittävä huolenpito

Varmistetaan, että lapsilla on riittävä hoito ja huolenpito syntymästään saakka, kunnes he ovat valmiita elämään itsenäistä elämää aikuisina.

Laadukkaat hoivan muodot

Vahvistetaan perheitä, jotteivat ne hajoaisi ja huolehditaan siitä, että lapset, jotka ovat menettäneet vanhempiensa huolenpidon, pääsevät laadukkaan sijaishuollon piiriin.

Varhainen puuttuminen

Varmistetaan, että lapset saavat osakseen rakkautta, tukea ja vakaita ihmissuhteita jo varhaisessa vaiheessa älyllisen ja emotionaalisen kehityksensä tueksi.

Nuoriin panostaminen

Tuetaan nuoria koko nuoruuden ajan, autetaan heitä parantamaan työelämätaitojaan ja muita elämäntaitojaan, jotta he voivat siirtyä menestyksekkäästi itsenäiseen elämään.

 

Haluatko auttaa? Ryhdy kummiksi tai tee lahjoitus.