Kehitysyhteistyöhankkeemme

SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Afrikassa paikallisten SOS-lapsikyläjärjestöjen kanssa. Hankkeet tähtäävät lasten hyvinvoinnin pysyvään paranemiseen ja oikeuksien toteutumiseen. Hankkeet painottavat köyhyyden vähentämistä, koulutusta, terveyttä ja huolenpitoa ja sitä kautta vahvistavat inhimillistä kehitystä ja yhdenvertaisuutta. Kehitysyhteistyöhankkeet perustuvat kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön yhteiseen visioon, jonka mukaan jokaisella lapsella on oikeus elää perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa. Työ keskittyy kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin: lapsiin, jotka ovat vaarassa menettää perheensä esimerkiksi köyhyyden tai sairauksien vuoksi.

Hankkeissa vahvistetaan perheiden ja yhteisöjen kykyä huolehtia lapsistaan. Joka vuosi SOS-lapsikyläjärjestö auttaa tuhansia perheitä nousemaan köyhyyden loukusta. Pääpaino hankkeissa on huoltajien kapasiteetin vahvistaminen niin, että he ovat kykeneväisiä ja halukkaita itse saavuttamaan pysyviä parannuksia elämässään. Kehittämme yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa eri toimintamuotoja, jotta mahdollisimman moni lapsi saisi turvallisen lapsuuden ja hyvät eväät aikuisuuteen.

  Edistämme työssämme erityisesti näitä YK:n kestävän kehityksen tavoitteita:

  Ole mukana tukemassa kehitysyhteistyötämme!
  Lahjoita lapsille parempi huominen.

  Voit valita, kohdistatko lahjoituksesi Tansaniaan tai Gambiaan.

  Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
  Tili: FI27 2386 1800 0100 66
  Gambian viite: 1339
  Tansanian viite: 2396

  Voit myös ryhtyä SOS-Kummiksi ja tukea heikoimmassa asemassa olevia lapsia.

  Gambia

  SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Gambiassa. Lue lisää

  Tansania

  Tansaniassa parannetaan lasten oloja äitejä kouluttamalla. Hankkeen tavoitteena on edistää kaikkein haavoittuvimmissa oloissa elävien naisten asemaa ja lasten oikeuksien toteutumista. Lue lisää