Gambian kehitysapuhanke auttaa perheitä

Gambiassa annetaan eväitä elämään nuorille ja tuetaan heikoimmassa asemassa olevia perheitä

Suomen SOS-Lapsikylällä on Gambiassa kolme kehitysyhteistyöhanketta, jotka tähtäävät heikoimmassa asemassa olevien lasten, nuorten ja naisten voimaannuttamiseen.

Eväitä elämään Gambian nuorille

Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa, joka on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Lähes puolet maan 14-24-vuotiaista oli työttömiä vuonna 2017. Tuhannet nuoret lähtevät kotimaastaan joka vuosi etsimään uusia mahdollisuuksia. SOS-Lapsikylän ulkoministeriön tuella rahoittaman kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on parantaa haavoittuvassa asemassa olevien nuorten asemaa, ja lisätä heidän taloudellisia ja sosiaalisia mahdollisuuksiaan. Hankkeen piirissä on 600 nuorta.

Hankkeen päätavoitteena on tukea heikoimmassa asemassa olevien nuorten työllistymistä mm. kehittämällä ammatillista koulutusta, tarjoamalla uraohjausta ja mentorointia sekä työharjoittelupaikkoja ja yrittäjyyskoulutusta. Nuoria tuetaan myös elämäntaitojen kehittämisessä. Heille opetetaan seksuaali- ja lisääntymisterveyteen liittyviä asioita sekä tuetaan sosiaalisten ja muiden elämäntaitojen kanssa.

Hankkeen kohderyhmänä ovat lapsikylistä ja perheiden tukemisen ohjelmista tulevat nuoret sekä koulunsa keskeyttäneet ja työttömät nuoret. Se toteutetaan kahdessa Gambian kuudesta alueesta.

Tukea maaseudun lapsille ja naisille

Gambian maaseudulla Bassen ja Farafennin alueilla SOS-Lapsikylä tukee huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Avainasemassa hankkeissa ovat huoltajien toimeentulomahdollisuuksien parantaminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo. Bassen alueella keskitytään erityisesti yhteisön voimaannuttamiseen sekä koulutuksen parantamiseen. Farafennissa päätoivoitteena on naisten ja lasten aseman parantaminen.

Hankkeiden piirissä olevista huoltajista suurin osa on lukutaidottomia yksinhuoltajanaisia, joiden toimeentulomahdollisuudet ovat heikot eikä heillä ole varaa ruokkia lapsiaan tai lähettää heitä kouluun. Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle perheelle tehdään perheen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan ne tukimuodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon.

Mitä tähän mennessä on saatu aikaan?

SOS-Lapsikylän perheiden tukemisen hanke 2015-2018 vahvisti Soman alueella huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsista. Hankkeen piiriin kuului 1000 lasta, 334 huoltajaa sekä alueen sosiaali-, terveys- ja kouluviranomaisia sekä viisi paikallista koulua. Hanke onnistui vähentämään alueen heikoimmassa asemassa olevien perheiden köyhyyttä ja parantamaan merkittävästi perheiden elinoloja.

  • Aiempaan verrattuna yli kaksinkertainen määrä lapsia pääsi kouluun ja koulutulokset paranivat.
  • Lasten terveys parani, ja esimerkiksi malarian esiintyvyys laski 83 %.
  • Vanhempien toimeentulo parani ja he oppivat pitämään parempaa huolta lapsistaan.
  • Koko yhteisön tietoisuus lasten oikeuksista kasvoi. Hanke koulutti eri sidosryhmiä laajasti mm. teiniraskauksien, lapsiavioliittojen ja silpomisen haitoista.
  • Paikallisten koulujen opetusmetodit kehittyivät lapsiystävällisimmiksi ja opettajien asenteet ja käytös lapsia kohtaan paranivat.
  • Kouluja tuettiin myös sanitaatiota parantamalla ja opetusmateriaalein.

Hankkeen päätyttyä lastensuojelutyötä jatkavat sitä varten koulutetut paikallisyhdistykset ja niiden lapsiverkosto sekä naismentorit. Lastenkerhot jatkavat lapsenoikeuksien käsittelemistä lapsiystävällisillä menetelmillä.

Vaikeuksien kautta parempaan elämään

Satangin taloudellinen tilanne on aina ollut heikko. Ennen pääsyään mukaan SOS-Lapsikylän Perheiden tukemisen ohjelmaan Satang toimi aamupäivisin siivoojana, ja iltapäivisin hän myi vesipulloja vilkkaan lauttareitin varrella. Hän ruokki perhettään pienillä tuloilla, joita hän ansaitsi vedenmyynnillä. Se ei kuitenkaan riittänyt turvaamaan lasten perustarpeita, mikä johti siihen, että Satang on joutunut lähettämään lapsiaan sukulaisten hoiviin helpottaakseen taakkaansa. Nyt Satang elää kahden lapsensa ja siskontyttönsä kanssa.

Lue lisää, miten SOS-Lapsikylä auttaa vaikeuksissa olevia perheitä

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Gambiaan. Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 1339

Voit myös ryhtyä kummiksi ja tukea heikoimmassa asemassa olevaa lasta.

Tietoa Gambiasta

Gambia on yksi maailman köyhimmistä valtioista. Maan väkiluku on 1,8 miljoonaa ja väestön kasvuvauhti on nopeaa, 2,8 % vuodessa. Gambian väestörakenne on erittäin nuori: 64 % on alle 24-vuotiaita. Lähes 70 % väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella. Gambialaisten eliniänodote on 60,5 vuotta ja lapsikuolleisuus on 68/1000. 40 % väestöstä asuu maaseudulla  Yli puolet aikuisista on lukutaidottomia. 70% lapsista käy koulua ala-asteella, yläasteella enää 34 %.

SOS-lapsikyläjärjestö Gambiassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Gambiassa yli 30 vuotta. Gambiassa toimii kaksi lapsikylää, kouluja, terveyskeskuksia ja ammatillinen koulutuskeskus. Lisäksi heikoimmassa asemassa olevia perheitä autetaan perheiden tukemisen ohjelmilla eri puolilla maata.

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Tytöt

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään vaikuttamaan panostamalla erityisesti tyttöjen koulutukseen. Kun perheillä ei ole varaa koulumaksuihin, ensin karsitaan tyttöjen koulutuksesta. Hyväksikäyttö, kuten lapsityövoima, lisääntyy jos lapsi ei pääse kouluun.

Nuoret

Gambian väestörakenne on erittäin nuori: 64 % maan väestöstä on alle 24-vuotiaita. Nuorten työttömyys on vakava ongelma Gambiassa, joka on yksi maailman vähiten kehittyneistä maista. Lähes puolet maan 14-24-vuotiaista oli työttömiä vuonna 2017. Tuhannet nuoret lähtevät kotimaastaan joka vuosi etsimään uusia mahdollisuuksia ulkomailta.


Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin