Etiopiassa vahvistetaan huoltajien kykyä huolehtia lapsistaan

Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaimmista ja köyhimmistä valtioista. Yli puolet maan 90 miljoonasta asukkaasta on alaikäisiä. SOS-Lapsikylän ulkoministeriön tuella toteuttaman kehitysyhteistyöhankkeen tärkeimpinä tavoitteina ovat köyhyyden vähentäminen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten ja lasten elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen ovat tässä avainasemassa.

Hankkeen hyödynsaajina on 540 yksinhuoltajanaista sekä 1861 lasta ja 110 nuorta. Köyhyys on suurin syy perheiden hajoamiseen, ja yksinhuoltajanaisten kotitaloudet ovat toimeentulon suhteen erityisen heikossa asemassa. Kuten valtaosassa Afrikan maita, Etiopiassakin tyttöjen ja naisten mahdollisuudet koulunkäyntiin ja työllistymiseen ovat miehiä huonommat.

Tukea lapsille, naisille ja paikallisyhteisöille

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Hankkeessa tavoitteena on parantaaa lasten terveyttä ja oppimistuloksia, nuortentyöllisyyttä ja perheiden toimeentuloa. Lisäksi vahvistetaan yhteisön rakenteita lasten ja naisten oikeuksien toteutumiseksi.

Hankkeessa parannetaan paikallisten koulujen tarjoaman koulutuksen laatua, edistetään ammatillista koulutusta, tarjotaan tukea toimeentulon hankkimiseen sekä tuetaan paikallisten viranomaisten työtä ja ruohonjuuritason yhdistyksiä. Hanke toteutetaan Oromian alueella.

Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle perheelle tehdään yksilöllinen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan ne tukemisen muodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon.

Tietoa Etiopiasta

Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaimmista ja köyhimmistä valtioista. Inhimillisen kehityksen indeksillä Etiopia on sijalla 173/186, ja kolmannes maan väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. 85 % väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Etiopian talous toisaalta kasvaa Afrikan nopeiten, jopa yli 8 % vuodessa. Etiopia kärsii toistuvista kuivuuden aiheuttamista nälänhätäepidemioista.

SOS-lapsikyläjärjestö Etiopiassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Etiopiassa vuodesta 1974 alkaen. Etiopiassa toimii useita lapsikyliä, perheiden tukemisen ohjelmia, lapsikyläjärjestön ylläpitämiä kouluja ja terveyskeskuksia. Lisäksi järjestöllä on hätäapuohjelmia nälänhädän helpottamiseksi.

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Naiset ja tytöt

Yli 85 % Etiopian naisista elää maaseudulla. Alle joka viidennellä tytöllä on mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus, ja 40 % tytöistä menee naimisiin alle 18-vuotiaana. Naiset ja tytöt joutuvat kärsimään myös monista haitallisista perinteistä, kuten sukuelinten silpomisesta.


Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin