Etiopiassa vahvistetaan huoltajien kykyä huolehtia lapsistaan

Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaimmista ja köyhimmistä valtioista. Yli puolet maan 90 miljoonasta asukkaasta on alaikäisiä. SOS-Lapsikylän ulkoministeriön tuella toteuttaman kehitysyhteistyöhankkeen tärkeimpinä tavoitteina ovat köyhyyden vähentäminen ja kaikkein heikoimmassa asemassa olevien naisten ja lasten elämänlaadun ja hyvinvoinnin parantaminen. Sukupuolten välinen tasa-arvo ja naisten voimaannuttaminen ovat tässä avainasemassa.

Hankkeen hyödynsaajina on 600 yksinhuoltajanaista ja 1800 lasta, jotka ovat vaarassa menettää vanhempiensa huolenpidon. Köyhyys on suurin syy perheiden hajoamiseen, ja yksinhuoltajanaisten kotitaloudet ovat toimeentulon suhteen erityisen heikossa asemassa. Kuten valtaosassa Afrikan maita, Etiopiassakin tyttöjen ja naisten mahdollisuudet koulunkäyntiin ja työllistymiseen ovat miehiä huonommat.

Tukea lapsille, naisille ja paikallisyhteisöille

Hankkeen tarkoitus on vahvistaa huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaaan. Tavoitteena on parantaa 1500 lapsen terveyttä ja oppimistuloksia, 110 nuoren (18-24-vuotiaat) työllisyyttä ja 500 naisjohtoisen kotitalouden toimeentuloa. Lisäksi yhteisöä valistetaan tasa-arvoon liittyvistä asioista ja vahvistetaan yhteisön rakenteita lasten ja naisten oikeuksien toteutumiseksi. Hanke toteutetaan Oromian alueella.

Hankkeessa parannetaan paikallisten koulujen tarjoaman koulutuksen laatua, edistetään ammatillista koulutusta, tarjotaan tukea toimeentulon hankkimiseen sekä tuetaan paikallisten viranomaisten työtä ja ruohonjuuritason yhdistyksiä. Lisäksi kasvatetaan tietoisuutta lasten ja naisten oikeuksista.

Jokaiselle hankkeeseen osallistuvalle perheelle tehdään perheen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valitaan ne tukimuodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Etiopiaan. Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite:
2480

Voit myös ryhtyä kummiksi ja tukea heikoimmassa asemassa olevaa lasta.

Tietoa Etiopiasta

Etiopia on yksi Afrikan väkirikkaimmista ja köyhimmistä valtioista. Inhimillisen kehityksen indeksillä Etiopia on sijalla 173/186, ja kolmannes maan väestöstä elää äärimmäisessä köyhyydessä. 85 % väestöstä saa toimeentulonsa maataloudesta. Etiopian talous toisaalta kasvaa Afrikan nopeiten, jopa yli 8 % vuodessa. Etiopia kärsii toistuvista kuivuuden aiheuttamista nälänhätäepidemioista.

SOS-lapsikyläjärjestö Etiopiassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Etiopiassa vuodesta 1974 alkaen. Etiopiassa toimii useita lapsikyliä, perheiden tukemisen ohjelmia, lapsikyläjärjestön ylläpitämiä kouluja ja terveyskeskuksia. Lisäksi järjestöllä on hätäapuohjelmia nälänhädän helpottamiseksi.

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Naiset ja tytöt

Yli 85 % Etiopian naisista elää maaseudulla. Alle joka viidennellä tytöllä on mahdollisuus suorittaa toisen asteen koulutus, ja 40 % tytöistä menee naimisiin alle 18-vuotiaana. Naiset ja tytöt joutuvat kärsimään myös monista haitallisista perinteistä, kuten sukuelinten silpomisesta.


Tuettu ulkoministeriön kehitysyhteistyövaroin