fbpx
Etiopialaisisoäiti lapsenlapsensa kanssa
Työmme maailmalla

Ei jätetä
lasta
yksin

TYÖMME MAAILMALLA

Joka kymmenes lapsi ja nuori maailmassa on joutunut eroon perheestään ja kasvaa ilman tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa. Tämän takia me olemme olemassa.

Ilman turvallista perhettä ja kasvuympäristöä lapsi on alttiimpi laiminlyönneille, kaltoinkohtelulle, syrjinnälle, hyväksikäytölle ja köyhyydelle.

Näiden seuraukset kestävät usein läpi elämän ja siirtyvät helposti sukupolvelta toiselle.

Perheiden hajoamista ennaltaehkäisemällä ja vanhempiensa hoivan jo menettäneitä lapsia tukemalla voidaan turvata lapsille vakaa kasvuympäristö ja mahdollistaa, että lapset voivat saavuttaa täyden potentiaalinsa.

paljasjalkainen tyttö katsoo ylösmpäin kameraan

Miksi meitä tarvitaan?

220 MILJOONAA lasta kasvaa ilman tarvitsemaansa huolenpitoa.

140 MILJOONAA lasta on menettänyt yhden tai molemmat vanhempansa.

385 MILJOONAA lasta elää äärimmäisessä köyhyydessä.

51 % maailman pakolaisista on lapsia.

Lapsia intiassa

Miten me autamme?

Me SOS-Lapsikylässä autamme lapsia ja perheitä, jotta he voisivat menestyä elämässään ja rakentaa parempaa tulevaisuutta. Tarjoamme kodin haavoittuvassa asemassa oleville lapsille, tuemme koulutusta ja toimeentuloa, autamme vaikeuksiin joutuneita perheitä ja ennaltaehkäisemme perheiden hajoamista, tuemme terveyspalveluiden saatavuutta sekä autamme kriisien ja katastrofien kohdatessa.

Luomme lapsille ja perheille uskoa itseensä ja rakennamme rohkeutta sekä taitoa menestyä elämässä. Kun lasta ja nuorta hoivataan ja tuetaan, hänestä voi tulla paras versio itsestään. Siksi meitä tarvitaan.

Tutustu työhömme tarkemmin:

SOS-Lapsikylän SDGt

Ajamme YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista

Olemme valinneet kahdeksan tavoitetta, jotka vaikuttavat suoraan lasten hyvinvointiin ja tulevaisuuden mahdollisuuksiin.

Lue lisää lapsia koskevista kestävän kehityksen tavoitteista, ja siitä, millä tavoin me edistämme niitä.

 

Kuva vuosiraportin kannesta 2020, ryhmä tummaihoisia laisa koronamaskit naamalla

Millaisia tuloksia työllämme saadaan aikaan?

Voit lukea lisää SOS-lapsikyläjärjestön kansainvälisestä työstä vuoden 2020 vuosiraportista, joka erittelee työmme eri osa-alueita sekä konkreettisia tuloksia.

Pääset englanninkieliseen raporttiin täältä.

Vuonna 2021 autoimme yli miljoonaa lasta, nuorta ja perhettä sijaishuollon, perheiden tukemisen, koulutus-, terveys- ja hätäapuohjelmien kautta.

68 000

lasta ja nuorta sai turvallisen kodin SOS-lapsikylissä, nuorisokodeissa ja sijaisperheissä.

8 800

lapsikylävanhempaa tai muuta perheiden auttajaa toimi vuonna 2021 Afrikassa, Pohjois- ja Etelä-Amerikassa, Aasiassa ja Euroopassa.

455 400

lasta ja aikuista autettiin perheiden tukemisen ohjelmissa ympäri maailman.

88 800

perhettä sai apua Perheiden tukemisen ohjelmista.

203 000

lasta ja nuorta sai koulutusta SOS-lapsikyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa ja ammattikoulutuskeskuksissa.

44 800

ihmistä sai apua terveysasemilta ja 256 000 äitiysklinikalta Somaliassa.

57 400

lasta, nuorta ja aikuista sai tukea muiden palvelujen piirissä.

192 400

ihmistä sai hätäapua 31 hätäapuohjelman kautta eri puolilla maailmaa.

Suomen kehitysyhteistyöhankkeet

Etiopia

Etiopiassa sukupuolten tasa-arvoon on vielä matkaa. Hankkeessamme vähennämme köyhyyttä, parannamme erityisesti naisten ja lasten hyvinvointia ja edistämme tasa-arvon toteutumista.

Etiopia

Gambia

Gambiassa nuorten työttömyys on vakava ongelma. Hankkeessamme edistämme nuorten koulutusta ja työllistymismahdollisuuksia esimerkiksi ammatillisen koulutuksen, uraohjauksen ja työharjoittelupaikkojen kautta.

Gambia

Tansania

Nuorten tyttöjen ja äitien kohtaama eriarvoinen kohtelu on merkittävä yhteiskunnallinen ongelma Tansaniassa. Hankkeemme puuttuu sukupuolten väliseen epätasa-arvoon, lapsiin kohdistuvaan ja sukupuoleen perustuvaan väkivaltaan, köyhyyteen sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja -oikeuksiin liittyviin haasteisiin.

Tansania

Ajankohtaista