SOS-Lapsikylän johtoryhmä, asiantuntijamme
Asiantuntijamme

Tutustu
asian-
tuntijoihimme

Tutustu asiantuntijoihimme

Tarjoamme aina parasta mahdollista ratkaisua kullekin yksilölle ja perheelle. Jokainen työntekijämme on alamme ammattilainen.

Johanna Virtanen
Lapsen ei tarvitse odottaa
Lasten on saatava tukea riittävän varhain. On tärkeää, että lapsi voi pyytää aikuista avukseen aina kun siltä tuntuu, siksi meillä on Apuu-chat. Tukiperhepalvelu taasen mahdollistaa merkityksellisten ihmissuhteiden ja mukavien lapsuusmuistojen syntymisen, joiden arvo voi olla mittaamaton. Tärkeitä aikuisia ei ole yhdelläkään lapsella liikaa.
Projektikoordinaattori, tukiperhetoiminta, Apuu-chat
Kristina Nousiainen
Palveluita laatu edellä ja hinta mielessä
Haluan johtaa palveluliiketoimintaamme niin, että se vastaa hyvin asiakkaidemme laatuvaatimuksiin ja tarpeisiin, myös hintansa osalta.
palveluliiketoiminnan johtaja
Kati Palsanen
Jokainen lapsi ja nuori on itsessään arvokas
Haluan olla tekemässä tekoja sen eteen, että lasten välinen eriarvoisuus vähenisi ja että jokainen lapsi ja nuori voisi kasvaa mahdollisuuksiensa mittoihin. Työssäni tärkeää on huolehtia lastensuojelun laadusta ja vaikuttavuudesta sekä edistää sellaisia tekoja, jotka aidosti auttavat lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään.
Kehitysjohtaja
Mirjam Araneva
Lapsen oikeuksien puolesta
Haluan vahvasti edistää lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa. Tämä näkyy kaikessa lastensuojelun oikeudellisessa asiantuntija-avussa, jota tarjoan yli 20 vuoden kokemuksella.
Lapsioikeuslakimies
Tiina Rihti
Parasta mahdollista sijaishuoltoa joka päivä
Hyvä sijaishuollon polku syntyy lapselle turvallisesta arjesta, välittävistä aikuisista, lapsen tarpeet huomioivista ratkaisuista, osallisuudesta omaan elämäänsä, oman elämänhistorian tuntemisesta sekä yhteydestä omaan perheeseen ja läheisiin. Olen töissä joka päivä sen puolesta, että sijaishuollossa olevat työntekijämme ja perhehoitajamme saisivat hyvät edellytykset auttaa sijoitettuja lapsia
kehittämispäällikkö, sijaishuolto
Tom Tarvainen
Tuetaan ihmisiä arjessa
Vaikuttavat palvelut syntyvät siitä, että kuullaan lasten, nuorten sekä perheiden omat odotukset ja toiveet ja sen pohjalta määritellään tavoitteet. Viedään tuki suoraan ihmisten arkeen: koteihin, kouluihin, vapaa-aikaan ja niihin ympäristöihin, joissa ihmiset elävät. Hyödynnetään myös digitaalisia ratkaisuja.
Kehittämispäällikkö, Lapset SIB, Perhekumppani-palvelu
Annemi Usva-Vänttinen
Tuloksia hyvää tekemällä
Yritysyhteistyö SOS-Lapsikylän kanssa pohjautuu yhteisiin arvoihin ja yrityksen strategiaa tukeviin tekoihin. Tehdään yhdessä arvoistanne totta!
Yritysyhteistyöpäällikkö
Johanna Hedman
Laatu on kaiken perusta
Laatu ei ole vain minimivaatimuksiin tyytymistä, vaan jatkuvaa parantamista ja virheistä oppimista. Huolehdin siitä, että prosessit toimivat oikein, viranomaisohjeet toteutuvat ja lapsia kohtaavilla työntekijöillä on riittävästi välineitä työn tekemiseen. Lapsen edun toteutuminen ohjaa kaikkea työtäni ja hyvinvoinnin kasvaminen on se, jolla laadukasta työtä lopulta mitataan.
kehittämispäällikkö

Ajankohtaista