fbpx
Strategia

Strategiamme
keskiössä on
lapsi

Strategia

Strategiamme vuosille 2024-2026

SOS-Lapsikylä aloitti toimintansa Suomessa 60 vuotta sitten alansa uranuurtajana ja edelläkävijänä. Samalla uudistavalla innolla toimimme edelleen ja tarkastelemme strategiaamme kolmen vuoden välein. Nykyinen strategiamme on voimassa 2024-2026.

Strategiamme on polku, jonka keskiössä ovat lapset ja nuoret.Tavoitteemme on auttaa yhä useampia lapsia ja nuoria kasvamaan mahdollisuuksien mittoihin Suomessa ja maailmalla.

Visio

Jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin.

Perhekäsite on toimintamme keskiössä myös tulevaisuudessa.

 

Missio

Tehtävämme on auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

Arvot

Rohkeus

Olemme aina lasten ja nuorten puolella ja puolustamme lasten oikeuksia. Puutumme työssämme epäkohtiin. Meillä on rohkeutta kulkea rinnalla, kuunnella ja oppia sekä avoimin mielin kehittää uutta kasvaaksemme ammattilaisina ja organisaationa.

Sitoutuminen​

Meillä on yhteinen strategia ja tavoitteet, joiden eteen teemme töitä joka päivä. Pidämme lupauksemme ja pyrimme pitkäjänteisiin suhteisiin kaikkien sidosryhmiemme kanssa.​

Luottamus​

Olemme luottamuksen arvoisia. Toimintaamme ohjaa läpinäkyvyys ja laatu. Kunnioitamme kaikkia ihmisiä ja rakennamme työllämme siltoja ihmisten ja yhteisöjen välille.

Vastuullisuus ​

Tavoitteenamme on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointi. Kannamme vastuuta yhteiskunnastamme ja työskentelemme heikommassa asemassa olevien hyväksi. Olemme vastuullinen kumppani hyvinvointialueille, lahjoittajille ja muille yhteistyökumppaneillemme.

Vaikuttavuus​

Pyrimme saamaan aikaan myönteistä muutosta ihmisten elämässä ja vaikuttavuutta yhteiskunnallisella tasolla. Edistämme ratkaisujen löytymistä seuraamalla työmme tuloksia ja kertomalla työmme vaikuttavuudesta.