fbpx
Tyttö värikkään sateenvarjon kanssa sateessa
Tutustu meihin

Yhdenkään
lapsen
ei pitäisi
kasvaa yksin

Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

Tutustu meihin

Me uskomme, että rakentamalla aito yhteys lapseen voimme yhdessä muuttaa maailmaa.

Me olemme olemassa niitä lapsia varten, jotka ovat vaarassa menettää, tai ovat menettäneet, vanhempiensa huolenpidon.

Haluamme purkaa laiminlyönnin, kaltoinkohtelun ja hylkäämisen kierteen, ja taata, että jokainen lapsi ja nuori saa riittävän tukiverkon kasvaakseen parhaaksi versioksi itsestään.

Työskentelemmme yli 130 maassa, jotta lapsen oikeudet toteutuisivat ja yhä useammat tuen tarpeessa olevat lapset ja perheet saisivat apua.

aikuinen ja lapsi kävelevät yhdessä tien yli

Miksi meitä tarvitaan?

Lapsi tarvitsee toista ihmistä, joka aidosti näkee ja kohtaa – joka seisoo vierellä tilanteessa kuin tilanteessa.

Joka kymmenes lapsi ja nuori Suomessa ja ympäri maailman on kuitenkin joutunut syystä tai toisesta eroon perheestään, joutuen kasvamaan ilman tarvitsemaansa hoivaa ja huolenpitoa.

Tämän vaikutukset kestävät usein eliniän. Syntyy helposti haitallinen kierre, joka toistuu sukupolvelta toiselle.

Yhdessä voimme katkaista tämän kierteen ja estää sitä toistumasta.

Kun lasta ja nuorta hoivataan ja tuetaan, hänestä voi tulla paras versio itsestään. Siksi meitä tarvitaan ja sitä me teemme.

 

Etiopialaisisoäiti lapsenlapsensa kanssa

Miten me autamme?

Jokaisella lapsella ja perheellä on yksilölliset tarpeet ja he tulevat erilaisista olosuhteista. Tämän ymmärtäminen on työmme ydin. Vastaamme näihin yksilöllisiin tarpeisiin pysyvien vaikutusten aikaansaamiseksi.

Tuemme ja vahvistamme lapsia, nuoria ja perheitä Suomessa ja maailmalla.

Kehitämme jatkuvasti laadukkaita palveluja vastaamaan yksilöllisiin tarpeisiin ja paikallisiin olosuhteisiin.

Pyrimme auttamaan lapsia ja perheitä oikeaan aikaan ja oikealla tavalla sekä ennaltaehkäisemään ongelmien siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Teemme vaikuttamistyötä ja yhteistyötä sen puolesta, että jokaisella lapsella olisi oikeus elää hänen kasvuaan tukevissa oloissa.

Suomen SOS-Lapsikylä on osa kansainvälistä SOS-lapsikyläjärjestöä, joka auttaa kaikkein heikoimmassa asemassa olevia lapsia yli 130 maassa.

Maailmankartta, missä kaikkialla SOS-lapsikylätoimintaa on

68 000

Lasta tai nuorta elää lapsikylissämme.

455 400

Lasta ja aikuista sai apua perheiden tukemisen ohjelmistamme vuonna 2021.

203 000

Lasta ja nuorta sai koulutusta lastentarhojemme, koulujemme, ammattikoulutus-keskustemme ja muiden toimintojemme kautta vuonna 2021.

39 400

Työntekijää ympäri maailman.

Lupauksemme lapsille on taata heille hyvä ja laadukas huolenpito. Se tarkoittaa sitä, että lapset kasvavat turvassa, heidän hyvinvoinnistaan huolehditaan ja heidän kehitystään tuetaan, jotta jokainen lapsi saa parhaat mahdolliset eväät elämäänsä.

90%
Tukiverkostot kunnossa

90 %:lla auttamistamme lapsista on aikuistuttuaan vahvat tukiverkostot, hyvät suhteet perheeseensä ja he pitävät omista lapsistaan hyvää huolta.

90%
Perustarpeet elämälle

90 %:lla lapsikylistä aikuistuneista on suurin osa perustarpeista kunnossa. Heillä on kunnollinen asunto, tarpeeksi ruokaa ja pääsy terveydenhuoltoon.

80%
Hyvä koulutus

Yli 80 %:lla auttamistamme nuorista on riittävä koulutus ja tarvittavat taidot hyvän työpaikan saamiseksi tai he opiskelevat.

Ajankohtaista