Tutkimukset

Alla olevista linkeistä pääset lukemaan tutkimuksia, opinnäytteitä ja kyselyjä, joissa on tutkittu SOS-lapsikylätyöhön ja lastensuojeluun liittyviä teemoja ja erityispiirteitä.

Voit tilata joitakin tutkimuksia painettuina versioina lähettämällä sähköpostia.

SOS-Lapsikylän tutkimukset ja selvitykset

Möröstä keijuksi - kohti vaikuttavampaa lastensuojelua

Ketola, Jari,  2014, "Möröstä keijuksi" – kohti vaikuttavampaa lastensuojelua. Ketolan lopputyönään tekemässä tutkimuksessa ennakoidaan lastensuojelun tulevaisuutta vuoteen 2030 saakka yhdessä 23 lastensuojelun asiantuntijan kanssa. 96 sivua.

Tilaa julkaisu maksutta sähköpostitse
(Ilmoitathan viestissä kappalemäärän ja laskutus/postitusosoitteen)

Tutkimus pdf-versiona

Kuka auttaisi meidän perhettä

Vanhanen, Sonja 2014 "Kuka auttaisi meidän perhettä?" Sijoitetun lapsen ja hänen perheensä tukeminen ja jälleenyhdistäminen -kehittämishankkeen raportti. 49 sivua.

Ilmainen e-kirja pdf-versiona

Free PDF version of Who Would Help Our Family, Report on the development project Supporting and reuniting children placed in care and their families

Itsenäistyminen elämänvaiheena

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu 2012, Itsenäistyminen elämänvaiheena. Osallistava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoinnista. 127 sivua.

Ilmainen e-kirja pdf-versiona

Tutkimus englanniksi: The survey in English

Jalanjälkiä seuraamassa -kirja

Markku Jahnukainen& Minna Hyytiäinen: "Jalanjälkiä seuraamassa" Jälkiseurantatutkimus SOS-lapsikylissä kasvaneiden elämänvaiheista. 49 sivua.

Hinta: 10,00 € (tilaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta(at)sos-lapsikyla.fi)

Kuinka yhteys löytyy? -kirja

Jukka Mäkelä & Ilona Vierikko: "Kuinka yhteys löytyy?" Vuorovaikutusterapia huostaanotettujen lasten hoidon tukena. Raportti Theraplay-projektista SOS-lapsikylissä 2001-2004. 108 sivua.

Hinta: 10,00 € (tilaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta(at)sos-lapsikyla.fi)

Muut tutkimukset ja opinnäytteet

Varila, Essi, 2018, Perheiden kokemuksellinen yhteisöllisyys SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksissa, Pro gradu, Helsingin yliopisto, Valtiotieteellinen tiedekunta, sosiaalityö. Lue Varilan opinnäyte

Tuovinen, Kaisu ja Voutilainen Pauliina, 2018, SOS-Lapsikylän perhehoitajien ja tukityöntekijöiden kokemuksia perhehoitajan ja sijoitetun lapsen välisen onnistuneen suhteen tekijöistä, Laurea-ammattikorkeakoulu, sosiaalialan koulutusohjelma. Lue Tuovisen ja Voutilaisen opinnäyte

Virtanen, Johanna, 2018, Perhekuntoutuksen vaikutukset ja vaikuttavat tekijät asiakkaiden ja työntekijöiden kertomana, Metropolian ammattikorkeakoulu. Lue Virtasen opinnäyte

Lyytikäinen, Anu, 2018, Motivoivan työotteen kehittäminen SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa, Laurea ammattikorkeakoulun opinnäytetyö. Lue Lyytikäisen opinnäyte

Merilehti, Tarja, 2017, ”Mä annan sut pois” - Sijaisvanhempien kokemuksia heille tarjotusta tuesta sijoituksen päättymisvaiheessa, Pro gradu, Itä-Suomen yliopisto, Yhteiskuntatieteiden laitos, sosiaalityö. Lue Merilehden opinnäyte

Seppälä, Sari, 2017, Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhemmuussuhteiden merkityksistä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Seppälän opinnäyte

Fuchs, Liisa, 2017, Parisuhteen merkitys sijaishuollosta aikuistuneiden elämässä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Fuchsin opinnäyte

Kantokorpi, Silja, 2017, Olen kotona - Nuoren kotiutumisen tukeminen lastensuojelun jälkihuollossa, Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Kantokorven opinnäyte

Savisalo, Oskari, 2017, Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
taustatekijät.
Kandidaatin työ, sosiaalityö, Lapin yliopisto. Lue Savisalon kandidaatintutkielma

Ala-Honkola, Maija, 2016, Narratiivinen tapaustutkimus ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta. Äitien kertomuksia. Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Ala-Honkolan Pro gradu -tutkielma

Kiesiläinen, Jouko, 2016, Kohti normaalia - lastensuojelulasten koulukokemukset. Pro Gradu, kasvatustieteen laitos, Turun yliopisto. Lue Kiesiläisen Pro gradu-tutkielma

Carlsson, Sari, 2016, Katse tulevaisuuteen - lapset mukaan SOS-Lapsikylän sijaishuoltoa kehittämään. Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyö (YAMK). Lue Carlssonin opinnäytetyö

Ala-Honkola, Maija, 2015, SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijöiden näkemyksiä ylisukupolvisesta lastensuojeluasiakkuudesta ja kierteen katkaisusta. Helsingin yliopisto, sosiaalitieteiden laitos. Sosiaalityön käytäntötutkimus.
Lue Ala-Honkolan käytäntötutkimus

Ernvall, Ida & Jahnukainen, Johannes, 2013, Lapsen osallisuus Tapiolan SOS-lapsikylän arjessa, Laurea-ammattikorkeakoulu.
Lue Ernvallin & Jahnukaisen opinnäytetyö

Carlsson, Sari, 2012, Ainutkertainen lapsuuteni. Lasten kokemuksia osallisuudesta Kaarinan SOS-lapsikylässä, Diakonia- ammattikorkeakoulu, Diak Länsi, Pori.
Lue Carlssonin opinnäytetyö

Jahnukainen, Markku & Hyytiäinen, Minna, 2009, Jalanjälkiä seuraamassa. Jälkiseurantatutkimus SOS-lapsikylissä kasvaneiden elämänvaiheista, Suomen tutkimusraportti on julkaistu osana kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön Tracking Footprints -tutkimushanketta.
Lue Jälkiseuranta-tutkimus 

Vanhanen, Sonja, 2009, ”Mun kaikki on tärkeitä”. SOS-lapsikylään sijoitettujen lasten sosiaaliset verkostot, Turun yliopisto, sosiaalipolitiikan laitos.
Lue Vanhasen Pro gradu -tutkielma

Westman, Hillevi, 2008, SOS-lapsikyliin sijoitettujen lasten emotionaalinen oireilu ja käytöshäiriöt sekä Theraplay-intervention vaikutus oireiluun, Tampereen yliopisto, psykologian laitos.
Lue  Westmanin Pro gradu -tutkielma
 

Raportit

Vanhemmuuden varhainen tukeminen ja ohjautuminen tuen piiriin. Asiakasymmärrys kolmesta kunnasta Keski-Suomessa. (14.1.2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti​​​​​​​

Kuinka auttaa lapsia ja perheitä entistä paremmin? Ammattilaisten ajatuksia lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaista ja tulevaisuudesta. (5.11.2018, Noora Kivioja)
Lue raportti

Päijät-Hämeen perhekeskusmallin muodostaminen. Pilottihankkeiden loppuraportti. (marraskuu 2018, Marita Moisander-Pohjonen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

Asikkalan perhekeskus - kyselyiden tuloksia. (19.10.2018, Saila Juntunen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

Lapsen osallisuuden vahvistaminen SOS-Lapsikylässä. Työryhmän raportti ja suositukset. (18.12.2014 Hannele Nikkanen)
Lue raportti

Yhteisjulkaisut

Lastensuojelu ja julkisuus -oppaassa annetaan välineitä, joilla lastensuojelussa työskentelevät voivat edistää lastensuojelun avoimuutta ja julkisuusperiaatteen toteutumista sekä kertoa työstään, mistä koskaan ei voi kertoa kaikkea. Oppaan punaisena lankana kulkee ajatus, että lastensuojelussa on suhteessa julkisuuteen kaksi tasoa. Asiakassuhteen luottamuksellisuus ja vahvat salassapitosäännökset ovat ehdottomat ja perustuvat lainsäädäntöön. Muutoin lastensuojelu toimintana on julkista ja siihen kannustavat sosiaalialan ammattietiikka, lastensuojelulain henki, kuntalaki ja viranomaistoiminnan julkisuusperiaate.

Tavallista rakkautta
SOS-Lapsikylän historiateos

Tohtori Maritta Pohls on koonnut SOS-Lapsikylä ry:n 50-vuotisen historian yksiin kansiin. Parisataasivuinen kirja ”Tavallista rakkautta” nostaa esiin niiden arvojen merkityksen, jotka ovat olleet ja jotka pysyvät tulevaisuudessakin lapsille tärkeinä: lasta hoitavien vanhempien rakkaus, kodin lämpö ja turva, pysyvät ihmissuhteet ja kannustava yhteisö.

Hinta: 29 € (tilaa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen viestinta(at)sos-lapsikyla.fi)