ylitse-projekti

Ylitse-hanke

Ylitse-hanke (2016-2018) on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) rahoittama kolmivuotinen hanke, jonka tavoitteena on vaikuttaa lastensuojelun ylisukupolvisten asiakkuuksien vähenemiseen.

Hankkeen päätavoitteina on:

1. ehkäistä lastensuojelutarpeen ylisukupolvisuutta sijaishuollosta itsenäistyvien, jälkihuollossa olevien ja 21 vuotta täyttäneiden sijaishuollosta aikuistuneiden perustaessa perheen ja saadessa omia lapsia,
2. kehittää uusia palvelu- ja tukimuotoja yhteistyössä ammattilaisten ja kokemusasiantuntijoiden kanssa,
3. koota vapaaehtoisresurssi, joka jää toimimaan verkostona hankkeen jälkeen.

Hanke on toiminnassaan tavoittanut yli 100 sijaishuollosta itsenäistynyttä nuorta ja aikuista. Vuosina 2016-2017 kehittämistyön taustaksi järjestettiin 20 työpajaa sijaishuollosta aikuistuneille ympäri Suomea. Työpajoissa käsiteltiin elämänkulun käännekohtia, niihin liittyviä palvelutarpeita sekä pohdittiin sijaishuollon merkitystä elämänkulussa. Tutustu elämänkulun käännekohtiin kokemustietoon perustuvassa tietopankissamme.

Hanke toimii lisäksi yhteiskunnallisen keskustelun herättelijänä haastaen lastensuojelun ja perhepalvelujen toimintakenttää tunnistamaan ylisukupolvisuuden ilmiön. Ylitse-hanke työstää eri alojen ammattilaisille sähköistä opasta, johon kerätään tutkimustietoa lastensuojelutarpeen ylisukupolvisista kehistä sekä jaetaan hankkeen kehittämistyön yhteydessä kerättyä kokemustietoa sijaishuollosta aikuistumisen kysymyksistä.

Ylitse-hanke kehittää vertaistukeen perustuvaa  mobiiliapplikaatiota. Ylitse-applikaatio tarjoaa sijaishuollosta itsenäistyville ja jo aikuistuneille verkoston, jossa kokemustieto ja voimavarat voidaan jakaa yli sukupolvien. Applikaatio tarjoaa kanavan kontaktoitua sijaishuollosta aikuistuneisiin, valmennettuihin vertaismentoreihin, joiden kanssa voi pysähtyä pohtimaan esimerkiksi sijaishuollossa asumisen erityispiirteitä, itsenäisen elämän haasteita, opiskelu-unelmia tai vanhemmuuteen liittyviä kysymyksiä. Sovellus julkaistaan syksyllä 2018.

Onko sinulla kokemusta sijaishuollosta aikuistumisesta ja haluaisit auttaa muita samanlaisen kokemustaustan omaavia nuoria? Ylitse-hanke hakee vertaismentorina toimimisesta kiinnostuneita nuoria aikuisia toimintansa piiriin. Jos kiinnostuit vertaismentoritoiminnasta, ota yhteyttä hankkeen työntekijöihin!

Hankkeella on omat Facebook-sivut, joiden kautta voit seurata hankkeen etenemistä ja toimintaa:
https://www.facebook.com/ylitse

Lisätietoja:

Oskari Savisalo, projektipäällikkö
p. 044 761 4183
oskari.savisalo(at)sos-lapsikyla.fi

Sijaishuollossa kasvaneiden tietopankki

Mietityttääkö sinua sijaishuollon merkitys elämänkulussa? Olemme koonneet sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia ja pohdintoja, linkkivinkkejä ja tehtäviä erilaisia elämänvaiheita käsitteleväksi lukukokemukseksi. 

Opas vertaismentoreille

Vertaismentoreille tarkoitetusta oppaasta löydät toimintaohjeita ja käytännön vinkkejä mentorointiin.

Kokemustietoa ammattilaisten työn tueksi

Näkökulmia lastensuojelun ylitsesukupolvisten asiakkuuksien ehkäisyyn. Kokemustietoa ammattilaisen työn tueksi.

Toimintakertomus 2017

Lataa tästä toimintakertomus, josta voit lukea, mitä saimme aikaan vuonna 2017.

MentorApp antaa vertaistukea sijaishuollosta itsenäistyneille nuorille

Ylitse MentorApp - Oma tausta voimavaraksi

Ylitse MentorApp toimii vertaistukikanavana sijaishuollossa kasvaville ja sieltä aikuistuneille. Sovelluksen kautta voit ottaa yhteyttä sijaishuollosta itsenäistyneisiin vertaismentoreihin.

Sijaishuollossa kasvaneiden tietopankki

Mietityttääkö sinua sijaishuollon merkitys elämänkulussa? Olemme koonneet sijaishuollosta aikuistuneiden kokemuksia ja pohdintoja, linkkivinkkejä ja tehtäviä erilaisia elämänvaiheita käsitteleväksi lukukokemukseksi. 

Lue opinnäytetöitä ylisukupolvisesta lastensuojelusta:

Sari Seppälä, 2017, Kokemuksia sijaishuollosta itsenäistymisestä ja vanhemmuussuhteiden merkityksistä, Pro gradu, Helsingin yliopisto, valtiotieteellinen tiedekunta, Sosiaalitieteiden laitos. Lue Seppälän opinnäyte

Kantokorpi Silja, 2017, Olen kotona - Nuoren kotiutumisen tukeminen lastensuojelun jälkihuollossa, Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Kantokorven opinnäyte

Savisalo Oskari, 2017, Ylisukupolvisen lastensuojelutarpeen
taustatekijät.
Kandidaatin työ, sosiaalityö, Lapin yliopisto. Lue Savisalon kandidaatintutkielma

Mahosenaho Ronja, 2017, Neuvola sydämellisesti vanhemman tukena. Neuvolapalveluiden kehittäminen lastensuojelun ylisukupolvisuuden estämiseksi.  Taiteen maisterin opinnäyte, Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu. Lue Mahosenahon opinnäyte