TUKENA-hanke

Tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksitulleiden alaikäisten kotoutumiseen Uudellamaalla

TUKENA-hanke

on Uudenmaan ELY-keskuksen koordinoima ja yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa toteuttama kotoutumisen tuen hanke koko Uudenmaan alueella. Hanketta rahoittaa EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto (AMIF). Hanke on käynnistynyt toukokuussa 2018, ja jatkuu 29.2.2020 saakka.

Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuvat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä tai ovat jälkihuollossa. Hankkeesta hyötyvät myös alaikäisten parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät.

Hankkeessa työskentelee yhteensä neljä työntekijää: projektikoordinaattori Uudenmaan ELY-keskuksessa ja kolmen hengen moniammatillinen tiimi SOS-Lapsikylän palveluksessa.

TUKENA-hankkeessa tapahtuu! Katso tästä lisätietoa maksuttomista asiantuntijapalveluista, joita hanke tarjoaa Uudenmaan alueen perheryhmäkodeille ja tukiasunnoille.

Tavoitteet

 • tuottaa yhdessä kuntien ja perheryhmäkotien kanssa ratkaisuja lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin lisäämiseksi ja syrjäytymisen sekä radikalisoitumisen ehkäisemiseksi.
 • yksilöllisten ja terapeuttisten ryhmässä toteutettavien menetelmien ja toimintamallien käyttöönotto perheryhmäkodeissa
 • hoitopolkujen kehittäminen oikea-aikaisiksi yhteistyössä kunnan nuorten mielenterveyspalveluista vastaavien toimijoiden kanssa.
 • osallistaa perheryhmäkodeissa ja tukiasumisyksikössä asuvat nuoret toiminnan suunnitteluun.
 • tuottaa tietoa käyttöön ja kouluttaa alueen alaikäistoimijoita.

Toiminta

Hankkeessa tapahtuu muun muassa seuraavaa:

 • KYSELYT nuorille, yksiköiden työntekijöille ja kuntien sosiaalityöntekijöille antavat ajantasaista kuvaa nykytilasta ja kehittämistarpeista
 • NUORTEN ÄÄNI kuuluu asiakasraadeissa, jotka kokoontuvat hankekauden aikana 4 kertaa
 • KONSULTAATIOT ja WORK SHOPIT tarjoavat ammattilaisille foorumeita keskustella, kehittää työtä ja saada tukea perustehtävään
 • KOULUTUS kiinnostavista ja ajankohtaisista teemoista antaa lisää tietoa työn tueksi
 • TYÖVÄLINEET ja MENETELMÄT esimerkiksi yksilö- ja ryhmätyöskentelystä jaetaan kaikkien yksiköiden käyttöön
 • HYVÄT KÄYTÄNNÖT Uudenmaan alueelta kerätään talteen, dokumentoidaan ja jaetaan

Instagram: TUKENA-hanke

Yhteistyössä:

Lisätietoja:

Marja Koskela
Psykiatrian sairaanhoitaja, ET psykoterapeutti
marja.koskela(at)sos-lapsikyla.fi
P. 044 739 3612

Riikka Hautakoski
Sosionomi YAMK
riikka.hautakoski(at)sos-lapsikyla.fi
P. 044 732 0885

Saija Kankaanpää
Psykologi, PsT
saija.kankaanpaa(at)sos-lapsikyla.fi
P. 044 762 7120

Tuulia Vainio
Projektikoordinaattori
tuulia.vainio(at)ely-keskus.fi
P. 050 396 4777

TUKENA-hankkeen uutiskirjeet: