Perheiden hyvinvoinnin tukeminen

SOS-Lapsikylä haluaa olla edistämässä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa. Ymmärrämme, että hyvinvointi ei lisäänny vain pahoinvointia poistamalla, ja siksi haluamme olla lisäämässä tekoja lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi.

SOS-Lapsikylä ja Varkauden kaupunki aloittivat vuonna 2015 yhteisen kehitystyön lapsi-ja perhepalveluiden parantamiseksi. Kehitystyön ansiosta syntyi SOS-kumppanuus-toimintamalli, jonka avulla voidaan lisätä perheiden hyvinvointia ja vähentää palveluiden kustannuksia. SOS-kumppanuudessa olemme rakentaneet hyvinvoinnin tukemiseen viitekehyksen, joka kattaa kaikki ne osa-alueet, joilla tarvitsemme palveluiden järjestämiseksi uudenlaisia tekoja ja uutta ymmärrystä.

Pysyviä muutoksia perheiden elämässä saadaan aikaan, jos ymmärretään yhtä aikaa sekä paljon tukea tarvitsevien perheiden tarpeet kokonaisvaltaisemmin että tehostetaan ennakoivien palveluiden toimintaa. Varkaudessa tehdyn SOS-kumppanuuspilotoinnin ansiosta eduskunta on myöntänyt SOS-Lapsikylälle määrärahan vuosille 2017-2019, jonka avulla kehitystyötä jatketaan paitsi Varkaudessa myös yhteistyössä muiden maakunnallisten Lape-hankkeiden kanssa.

Lisätietoja

kehitysjohtaja Kati Palsanen
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 825 1620

kehittämispäällikkö Hannu Rusama
hannu.rusama(at)sos-lapsikyla.fi
044 761 4117