Työmme Suomessa

Miksi meitä tarvitaan?

  • Suomessa on noin miljoona lasta. Heistä joka kymmenes tarvitsee lastensuojelun tukea.
  • Maassamme lähes 18 000 lasta ei voi asua omassa kodissaan.

SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisää lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla. Pyrimme antamaan kaikille lapsille mahdollisuuden elää mahdollisimman tavallista lapsuutta perheessä ja turvallisessa ympäristössä.

Panostamme perheiden varhaiseen tukeen ja tuotamme lastensuojelun avo- ja sijaishuollon palveluja. Lisäksi SOS-Lapsikylä tekee kehittämis- ja vaikuttamistyötä, jotta lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin yhteiskunnassa paremmin huomioon.

Miten autamme?

Pyrimme auttamaan perheitä jo varhaisessa vaiheessa ennen kuin ongelmat ovat kärjistyneet. Tavoitteenamme on tukea lapsia ja perheitä niin, että lapset voivat elää omassa kodissaan. Silloin kun tämä ei tuesta huolimatta onnistu, SOS-Lapsikylä voi tarjota lapselle sijaiskodin.  

  • Tarjoamme monipuolisia ja räätälöityjä palveluja lasten ja perheiden tarpeisiin.
  • SOS-Lapsikylässä suuretkin sisarussarjat saavat mahdollisuuden kasvaa yhdessä.
  • Tuemme nuoria itsenäistymisvaiheessa ja pyrimme katkaisemaan ylisukupolvisen lastensuojelukierteen.

SOS-Lapsikylä on toiminut Suomessa vuodesta 1962 ja se on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa.

Uudistumme ja laajennamme toimintaamme

Lapsikylätoiminta on vuosikymmenten aikana rakentunut perinteisten lapsikylien ympärille, joissa lapsikylävanhemmat ovat hoitaneet huostaan otettuja lapsia samalla tontilla sijaitsevissa lapsikyläkodeissa moniammatillisen tiimin tukemina.

Viime vuosina olemme laajentuneet ja rakentaneet uudenlaisia integroituja lapsikyliä. Uudet lapsikylät eivät enää rajaudu muusta ympäristöstä erottuvalle tontille, vaan sijaiskodit ovat osana muuta asutusta. Sijaisperheet elävät siis samaan tapaan kuin kuka tahansa alueen lapsiperhe. Uudet integroidut lapsikylät rakentuvat parhaillaan Espooseen, Kuopioon ja Vantaalle. Tutustu tarkemmin toimipisteisiimme.

Olemme lisänneet perhekuntoutusta ja perustaneet uudet perheterapeuttisen perhekuntoutuksen yksiköt Kuopioon, Rovaniemelle ja Vantaalle.

Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille. SOS-kumppanuus-toimintamallilla haluamme uudistaa lapsiperheiden palvelujärjestelmän. Malli lisää hyvinvointia ja vähentää perhepalveluiden kustannuksia. Toimintamalli on palkittu Kunnallisena lastensuojelutekona 2017 ja vuoden ARVO-tekona 2016.

Lisäksi autamme alaikäisinä yksin tulleita turvapaikanhakijoita kotoutumaan ja kokemaan olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä.

Miksi tarvitsemme lahjoituksia?

SOS-Lapsikylä tekee yhteiskunnallisesti merkittävää lastensuojelutyötä. Tavoitteenamme on tarjota lapsuus, johon jokaisella lapsella pitäisi olla oikeus.

Lapsikylätoiminnan tuotoista valtaosa koostuu kuntien maksamista lastensuojelupalvelujen hoitomaksuista. Kaikkea lapsikylätoimintaa nämä maksut eivät kuitenkaan kata. Lahjoitusten avulla tuetaan esimerkiksi lasten ja nuorten koulunkäyntiä, kuntoutusta, avohuollon palveluita, harrastus- ja leiritoimintaa sekä nuorten itsenäistymistä.

Lisäksi lahjoitusvaroilla rahoitetaan sijaisvanhempien valmentamista, jotta huostaan otetut lapset saavat turvalliset puitteet elämäänsä. SOS-Lapsikylä tekee myös merkittävää lastensuojelun vaikuttamis- ja kehittämistyötä.