Työmme vaikuttavuus - Lapsikylän lapsia Vietnamissa

Työmme vaikuttavuus maailmalla

Vuonna 2017 kansainvälinen SOS-lapsikyläjärjestö auttoi satojatuhansia lapsia, nuoria ja perheitä sijaishuollon-, perheiden tukemisen, koulutus-, terveys- ja hätäapuohjelmiemme kautta.

 

HOITO JA KASVATUS

592 900 lasta ja nuorta ympäri maailman autettiin vahvistamalla perheitä ja tarjoamalla sijaiskoteja.

Vuonna 2017 Afrikassa, Amerikoissa, Aasiassa ja Euroopassa toimi yhteensä 6 200 lapsikyläperhettä ja perheiden tukemisen ohjelmiin osallistui 98 000 perhettä.

 

KOULUTUS

151 000 lasta ja aikuista sai koulutusta SOS-lapsikyläjärjestön lastentarhoissa, kouluissa sekä koulutus- ja sosiaalikeskuksissa.

 

TERVEYDENHUOLTO

759 200 yksittäistä terveydenhuollon palvelua tarjottiin SOS-lapsikyläjärjestön terveysasemilla.

 

HÄTÄAPU

1 760 300 yksittäistä hätäapupalvelua annettiin eri puolilla maailmaa, erityisesti yksin jääneille lapsille.

Miten pitkäaikaista vaikuttavuutta mitataan?

Nämä luvut kertovat vain osan totuudesta. Ne kertovat meidän apumme saavuttavan paljon ihmisiä, mutta ne eivät kerro sitä, miten parannamme ihmisten elämää myös pitkäjännitteisesti.

Tämän vuoksi olemme kehittäneet sosiaalisen vaikuttavuuden mittariston, jonka avulla voimme mitata kuinka tukemamme lapset ja perheet voivat  - vuosien jälkeenkin. Mittaamme kahdeksaa eri aluetta: hoitoa ja kasvatusta, fyysistä terveyttä, sosiaalista ja henkistä hyvinvointia, koulutusta ja osaamista, lasten suojelua kaltoinkohtelulta, elinkeinon turvaamista sekä ruoka- ja asumusturvaa.

 

Sosiaalisen vaikuttavuutemme pääkohdat 2017

Vuosiraportti 2016 - Lue mitä saimme aikaan