Tansaniassa parannetaan lasten oloja äitejä kouluttamalla

SOS-lapsikyläsäätiö on aloittanut vuonna 2017 ulkoasiainministeriön pääasiallisella tuella nelivuotisen hankkeen Mufindin alueella Tansaniassa. Hankkeen tavoitteena on edistää kaikkein haavoittuvimmissa oloissa elävien naisten asemaa ja lasten oikeuksien toteutumista. SOS-Lapsikylä rahoittaa hankkeesta osan varainhankinnan tuotoilla.

Alueen yksinhuoltajaäideillä on erittäin heikot toimeentulomahdollisuudet, minkä lisäksi naiset ja lapset muun muassa kohtaavat väkivaltaa. Aluetta rasittaa myös koko maan pahin HIV- ja AIDS-tilanne. HIV ja AIDS ovat suurimpia syitä naisten yksinhuoltajuuteen, mutta myös siihen, että joissakin talouksissa ei ole lainkaan aikuista. Arvion mukaan Tansaniassa on HIV:stä johtuen noin 1,3 miljoonaa orpoa lasta.

”Toisinaan tapaamme talouksia, joissa lapset pyörittävät perhettä, kun vanhempia ei ole. Joskus lapset joutuvat käymään töissä heidän vanhempiensa sijasta, kun vanhemmat ovat liian sairaita työskennelläkseen”, kertoo Mufindin alueen sosiaalijohtaja Nyamara Elisha.

Kuinka SOS-Lapsikylä auttaa?

SOS-Lapsikylän hanke keskittyy naisten osallisuuden ja lasten oikeuksien edistämiseen Mufindin alueella. Tavoitteena on lisätä naisten kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan. Hankkeessa tehdään vahvaa yhteistyötä kunnan ja alueen hallinnon sekä viranomaisten kanssa rakenteiden uudistamiseksi. Samalla vahvistetaan paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä. Tavoitteena on myös vähentää naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja diskriminaatiota.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Tansaniaan.

Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite:
2396

Voit auttaa ryhtymällä kummiksi heikoimmassa asemassa olevalle lapselle. 

SOS-lapsikyläjärjestö Tansaniassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Tansaniassa 1990-luvulta lähtien. Maassa toimii järjestön ylläpitäminä kolme lapsikylää, neljä nuorisokotia, kolme lastentarhaa, kaksi koulua ja kaksi terveyskeskusta sekä kolme perheiden tukemisen ohjelmaa. Tuen piirissä on 3 500 lasta.

Tietoa Tansaniasta

Tansaniassa on yli 50 miljoonaa asukasta. Maassa on vakaat olot ja maan talous kasvaa, mutta se kuuluu edelleen maailman vähiten kehittyneisiin maihin. Väestöstä 68% elää köyhyysrajan alapuolella. Tansanian väestörakenne on erittäin nuori: kansasta 2/3 on alle 25-vuotiaita. Lapsikuolleisuus on 38/1000. Tansanialaisten eliniänodote on 65 vuotta. Lähes kaikki lapset aloittavat koulun, mutta varsinkin monet tytöt jättävät sen kesken. Nuorisotyöttömyys on maassa suuri ongelma. Ainoastaan 5,6 prosentilla naisista on vähintään toisen asteen koulutus. Tansania on yksi Suomen kehitysyhteistyön kahdeksasta pääkumppanimaasta.

Naiset

Tansaniassa naiset joutuvat yleensä kantamaan suurimman vastuun perheestä. Projektiin osallistuvat naiset ovat usein luku- ja kirjoitustaidottomia ja he asuvat maaseudulla. Kouluttamattomien naisten sosiaalinen ja taloudellinen asema on todella heikko. He eivät myöskään tiedä omia tai lastensa oikeuksia. HIV/AIDS ja naisiin kohdistuva väkivalta ovat maassa suuria ongelmia.