Gambian kehitysapuhanke auttaa perheitä

Gambiassa vahvistetaan huoltajien kykyä huolehtia lapsistaan

Suomen SOS-lapsikyläsäätiö toteuttaa ulkoministeriön tuella Perheiden tukemisen hankkeen Gambiassa 2015-2018. Hankkeen tarkoitus on vahvistaa huoltajien ja yhteisön kykyä huolehtia lapsistaan. Avainasemassa hankkeessa on huoltajien toimeentulomahdollisuuksien parantaminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

Hanke keskittyy kaikkein haavoittuvimmassa asemassa oleviin lapsiin: lapsiin, jotka ovat vaarassa menettää tai ovat jo menettäneet vanhempiensa huolenpidon. Hankkeeseen osallistuu 1000 lasta ja heidän 334 huoltajaansa Soman alueelta. Huoltajista suurin osa on yksinhuoltajanaisia. Hankkeen alkaessa he olivat lukutaidottomia eikä heillä ollut varaa ruokkia lapsiaan tai lähettää heitä kouluun. 

Jokaiselle hankkeeseen osallistuneelle perheelle tehtiin perheen kehittämissuunnitelma, jonka perusteella valittiin ne tukimuodot, joita perhe tarvitsee. Nämä liittyvät mm. ravitsemukseen, terveydenhuoltoon, koulunkäyntiin, vanhemmuuteen ja toimeentuloon. Hankkeen edetessä huoltajien kyky huolehtia perheensä hyvinvoinnista on selvästi parantunut. 

Mitä tähän mennessä on saatu aikaan?

Lapset:

 • 157 lasta, jotka olivat jättäytyneet pois koulusta tai eivät koskaan ole aloittaneetkaan, pääsevät nyt kouluun.
 • Viidessä paikalliskoulussa järjestetään viikoittaista tukiopetusta, mikä on parantanut oppimistuloksia. Tukipetukseen on osallistunut 1 306 lasta.
 • Jokaiseen viiteen yhteisöön on perustettu lasten kerho, joissa käsitellään lapsen oikeuksiin liittyviä teemoja, mm. taiteen ja teatterin keinoin.*


Huoltajat:

 • Hankkeen alussa ruoka-apua ja mm. patjoja annettiin kaikkein heikoimmassa asemassa oleville perheille. Tällä on ollut suuri vaikutus perheiden terveyteen.
 • Sairauksien ennaltaehkäisyyn, hygieniaan, perhesuunnitteluun ja vanhemmuuteen liittyvää koulutusta on annettu kaikissa viidessä hankekunnassa.
 • 201 huoltajaa on käynyt 6 kuukauden lukutaitokoulutuksen.
 • 323 huoltajaa on käynyt toimeentulon hankkimiseen liittyvän koulutuksen ja aloittanut oman pienyritystoiminnan.
 • Huoltajia on opastettu rekisteröitymiseen ja henkilökorttien hankintaan. Tämä on erittäin tärkeä mm. lasten koulunkäynnin takia.


Yhteisö:

 • 12 paikalliskoulun opettajaa on saanut koulutusta lapsilähtöisiin opetusmenetelmiin. He jatkokouluttavat 200 alueen opettajaa.
 • Paikallisradiossa on järjestetty useita lapsen oikeuksia käsitteleviä keskusteluja.
 • Jokaiseen yhteisöön on perustettu paikallisyhdistys, ns. Family Welfare Committee, jonka on tarkoitus jatkaa lasten hyvinvoinnin edistämistä alueellaan hankkeen päätyttyä.

Vaikeuksien kautta parempaan elämään

Satangin taloudellinen tilanne on aina ollut heikko. Ennen pääsyään mukaan SOS-Lapsikylän Perheiden tukemisen ohjelmaan Satang toimi aamupäivisin siivoojana, ja iltapäivisin hän myi vesipulloja vilkkaan lauttareitin varrella. Hän ruokki perhettään pienillä tuloilla, joita hän ansaitsi vedenmyynnillä. Se ei kuitenkaan riittänyt turvaamaan lasten perustarpeita, mikä johti siihen, että Satang on joutunut lähettämään lapsiaan sukulaisten hoiviin helpottaakseen taakkaansa. Nyt Satang elää kahden lapsensa ja siskontyttönsä kanssa.

Lue lisää, miten SOS-Lapsikylä auttaa vaikeuksissa olevia perheitä

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Gambiaan. Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 1339

Voit myös ryhtyä kummiksi ja tukea heikoimmassa asemassa olevaa lasta.

Tietoa Gambiasta

Gambia on yksi maailman köyhimmistä maista. Yli puolet väestöstä elää äärimmäisen köyhyysrajan alapuolella. Gambian väestörakenne on erittäin nuori: 42 % on alle 18-vuotiaita. Lapsikuolleisuus on 81/1000. Gambialaisten eliniänodote on 58 vuotta. Yli puolet aikuisista on lukutaidottomia. 70% lapsista käy koulua ala-asteella, yläasteella enää 34 %.

SOS-lapsikyläjärjestö Gambiassa

SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Gambiassa yli 30 vuotta. Gambiassa toimii kaksi lapsikylää, kouluja, terveyskeskuksia ja ammatillinen koulutuskeskus. Viime vuonna 2 600 lasta kävi järjestömme kouluja, terveysklinikkamme hoitivat 13 000 äitiä ja lasta. Kolme perheiden tukemisen ohjelmaa tuki 1 700 syrjäytymisvaarassa olevaa lasta.

Perheiden tukeminen

SOS-lapsikyläjärjestön perheiden tukemisen ohjelmat auttavat perheitä pysymään yhdessä. Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan.

Lue, miten SOS-Lapsikylä auttoi Ceesayn perhettä Gambiassa

Tytöt

Sukupuolten väliseen tasa-arvoon pyritään vaikuttamaan panostamalla erityisesti tyttöjen koulutukseen. Kun perheillä ei ole varaa koulumaksuihin, ensin karsitaan tyttöjen koulutuksesta. Hyväksikäyttö, kuten lapsityövoima, lisääntyy jos lapsi ei pääse kouluun.