Kehitysyhteistyöhankkeemme

Joka kymmenes lapsi maailmassa kasvaa tai on vaarassa kasvaa ilman vanhempiensa huolenpitoa. Suurin syy perheiden hajoamiseen on köyhyys. SOS-lapsikyläjärjestö työskentelee heikoimmassa asemassa olevien lasten ja perheiden tukemiseksi ja auttaa perheitä pysymään yhdessä. Avainasemassa ovat huoltajien toimeentulomahdollisuuksien lisääminen, koulutus, terveys ja sukupuolten välinen tasa-arvo.

SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Gambiassa ja Tansaniassa. Ohjelmien perustana on lasten hyvinvointi ja oikeudet. Tavoite on, että lapsi voi kasvaa turvallisessa ja huolehtivassa perheessä. Lapsilla tulee olla mahdollisuus terveydenhuoltoon, koulutukseen ja huolenpitoon.

Aineellisen tuen, valmentamisen, kouluttamisen ja neuvonnan avulla tuemme vanhempien kykyä huolehtia lapsistaan. Työskentelemme varmistaaksemme, että lapsia ei hylätä tai laiminlyödä. Tavoitteena on taata lapsille turvallinen kasvu omassa perheessään.

Koulutamme myös yhteisöjä lasten ja naisten oikeuksiin liittyvissä asioissa. Teemme tiivistä yhteistyötä muun muassa aluehallinnon, koulujen ja kyläyhteisöjen kanssa.

Ohjelmien tavoitteet:

  • Lasten perusoikeudet ja tarpeet toteutuvat.
  • Huoltajat ovat sitoutuneita ja kyvykkäitä hoitamaan ja suojelemaan lapsiaan.
  • Yhteisön kyky suojella lapsia ja valvoa heidän oikeuksiaan kasvaa.
  • Hankkeet toteutetaan yhteistyössä paikallisten SOS-lapsikyläjärjestön kanssa, kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön tukemana.

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen.

Voit valita, kohdistatko lahjoituksesi Tansaniaan tai Gambiaan.

Saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: FI27 2386 1800 0100 66

Gambiaan kohdistaminen viitteellä: 1339
Tansaniaan kohdistaminen viitteellä: 2396

Voit myös ryhtyä kummiksi ja tukea heikoimmassa asemassa olevaa lasta.

Gambia

SOS-Lapsikylä toteuttaa kehitysyhteistyöhankkeita Gambiassa. Lue lisää

Tansania

Tansaniassa parannetaan lasten oloja äitejä kouluttamalla. Hankkeen tavoitteena on edistää kaikkein haavoittuvimmissa oloissa elävien naisten asemaa ja lasten oikeuksien toteutumista. Lue lisää