SOS-Barnbyar Finland

SOS-Barnbyar Finland (SOS-Lapsikylä) har som mål att öka välbefinnandet bland barn och familjer i Finland och runt om i världen. Vi hjälper familjer genom att erbjuda tjänster inom tidigt stöd, öppenvård och vård utom hemmet. Vi samlar också in medel som används för att stödja barn och familjer.

SOS-Barnbyar grundades i Finland år 1962 och är medlem i den internationella organisationen SOS Children’s Villages International. Organisationen har verksamhet i över 130 länder.

Verksamhet i Finland

Barnets bästa ligger i centrum för all vår verksamhet – lösningarna skräddarsys efter barnets och familjens individuella behov. I dag finns det sju SOS-barnbyar i Finland. Där bor över 170 barn och ungdomar som har blivit omhändertagna.

Vi erbjuder en hemlik uppväxtmiljö för omhändertagna barn. Vi stöder barnets fosterfamilj. Vi jobbar med förebyggande stödåtgärder för barnet och hennes biologiska familj genom att erbjuda bland annat stödfamiljverksamhet och familjerehabilitering. Med avsikt att hindra utanförskap och marginalisering erbjuder vi dessutom stöd åt ungdomar som påbörjar ett självständigt liv.

Välkommen som månadsgivare

Det finns alltför många barn och ungdomar med svåra hemförhållanden och ingen att vända sig till. Som månadsgivare hjälper du finländska barn och familjer som har det svårt. Tack vare dina bidrag kan vi erbjuda förebyggande stöd åt familjer och därmed ge barn och ungdomar ett tryggt hem att växa upp i. Genom att ingripa i ett tidigt skede kan man förhindra många sorgliga livsöden.

I Finland finns det närmare 18 000 barn som inte kan bo i sitt egna hem. Därtill behöver över 87 000 barn barnskyddstjänster. SOS-Barnbyar strävar efter att ge dessa utsatta barn en så vanlig barndom som möjligt i en trygg omgivning.

Du kan stöda barn i Finland genom att bli månadsgivare här.

SOS-Barnbyars arbete runt om i världen

Den internationella SOS-Barnbyorganisationen, SOS Children’s Villages International, är verksam i över 130 länder. Vårt arbete grundar sig på FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi hjälper alla barn som lever under svåra förhållanden oberoende av nationalitet, kultur eller religion.

SOS-Barnbyorganisationen erbjuder ett tryggt hem åt de barn som inte kan bo med sin familj. Vi erbjuder även olika stödprogram för utsatta familjer och upprätthåller ungdomshem, daghem, skolor, hälsostationer, socialbyråer samt utbildningsprogram. Vi är även verksamma i katastrof- och krisområden för att trygga barnens liv och välmående. Mer information om den internationella SOS-Barnbyorganisationens arbete finns på adressen www.sos-childrensvillages.org.

Välkommen som SOS-fadder

Som fadder kan du förändra livet för utsatta barn vars föräldrar inte längre kan ta hand om dem. Genom ditt stöd får barnet en ny möjlighet att växa upp i ett tryggt och kärleksfullt hem. Du har möjlighet att följa med ditt fadderbarns liv ända upp i vuxen ålder medan fadderbarnet får känna att det finns någon som bryr sig och tar hand om en också på andra sidan av jordklotet.

Du kan bli fadder till ett barn som bor i SOS-Barnbyar runt om i världen här.

På denna sida kan du bekanta dig med SOS-Barnbyorganisationens biståndsobjekt.

Läs mer om fadderskap:Handbok för Faddrar (Issuu) / Handbok för Faddrar (pdf)

Kontakta oss:

SOS-Lapsikylä (SOS-Barnbyar Finland)
Gumtäktsvägen 3
00520 Helsingfors

Tel +358 9 5404 880
Fax + 358 9 5404 8811
info@sos-lapsikyla.fi

Vår givarservice har öppet vardagar från kl. 10-15 på numret (09) 4257 9830
Du kan också skicks e-post åt oss på adressen: lahjoittajainfo@sos-lapsikyla.fi

Ge en gåva till barn i Finland

Mottagare: SOS-lapsikyläsäätiö
IBAN: FI27 2386 1800 0100 66
BIC: NDEAFIHH
Referensnummer: 8015

Ge en gåva till barn utomlands

Mottagare: SOS-lapsikyläsäätiö
IBAN: FI27 2386 1800 0100 66
BIC: NDEAFIHH
Referensnummer: 9014

Tack för din gåva.

Ordna en dagsverksinsamling

En dagsverksinsamling är ett enkelt och roligt sätt för hela skolan att tillsammans åstadkomma något.

Dagsverksinsamling​​​​​​​

Det stora antalet föräldralösa och övergivna barn som fanns kvar efter andra världskriget gjorde ett starkt intryck på österrikaren Hermann Gmeiner (1919-1986). Han ville ge dessa barn en värdig uppväxt och tog därför initiativet till att bygga den första SOS-barnbyn. Den byggdes i den lilla österrikiska staden Imst i Tyrolen år 1949. Efter det växte verksamheten i stadig takt och idag är SOS-Barnbyorganisationen en global aktör med barnbyar i över 130 länder i Europa, Asien, Afrika och Latinamerika.