Tietoa meistä

SOS-Lapsikylän tavoitteena on auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja nuoria sekä lisätä lapsiperheiden hyvinvointia Suomessa ja maailmalla.

Lastensuojelun apua tarvitseville lapsille tarjoamme yhteisöllistä perhehoitoa ja perheille tarjoamme räätälöityä tukea ja kuntoutusta. Toimimme myös kehittämiskumppanina kunnille ja maakunnille lapsiperheiden hyvinvoinnin lisäämiseksi.

SOS-Lapsikylä tekee merkittävää lastensuojelu-, vaikuttamis- ja kehittämistyötä. Pyrimme muun muassa vaikuttamaan siihen, että yhteiskunnassa lasten ja perheiden tarpeet otettaisiin mahdollisimman hyvin huomioon.

Tuemme heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä

Tavoitteemme on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saisivat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Perhekuntoutuksella autamme koko perhettä. Tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen.

Aina omassa kodissa kasvaminen ei ole tuestakaan huolimatta mahdollista, vaan tarvitaan lastensuojelun sijais- tai avohuollon keinoja. SOS-Lapsikylä voi tällöin tarjota lapselle mahdollisuuden kasvaa turvallisessa sijaisperheessä ja moniammatillisen yhteisön tukemana. Panostamme myös vahvasti meillä sijaishuollossa kasvaneiden nuorten opiskeluun ja tukeen itsenäistymisvaiheessa. Näin pyrimme kaikin tavoin varmistamaan, ettei lastensuojelun tarve siirry seuraavalle sukupolvelle.

Uudistamme lapsiperheiden palvelujärjestelmää

SOS-kumppanuus-toimintamallilla pyrimme lisäämään lapsiperheiden hyvinvointia ja vähentämään palveluiden kustannuksia. Pysyviä muutoksia perheiden elämässä saadaan aikaan, jos ymmärretään yhtä aikaa sekä paljon tukea tarvitsevien perheiden tarpeet kokonaisvaltaisemmin että tehostetaan ennakoivien palveluiden toimintaa.

Pakolaislasten auttaminen

Vuodesta 2015 olemme auttaneet yksin maahan tulleita, alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Tällä hetkellä toiminnan painopiste on kotoutumistyössä. Tavoitteena on, että lapset ja nuoret voivat kokea olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä ja omaavat suomalaisessa koulu- sekä työelämässä ja kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot.

Osa kansainvälistä kokonaisuutta

SOS-Lapsikylä on kansainvälisen SOS Children’s Villages -järjestön jäsen. Järjestöllä on toimintaa yli 130 maassa. Suomessa SOS-Lapsikylä on toiminut vuodesta 1962 lähtien.

Suomen SOS-Lapsikylä auttaa heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä kansainvälisesti muun muassa kummilapsitoiminnan, kehitysyhteistyöhankkeiden ja hätäavun kautta.

Tutustu kansainväliseen lapsikylätoimintaan joko sivuillamme tai kansainvälisen SOS-lapsikyläjärjestön verkkosivuilla.

Keräämme myös varoja sekä kotimaan että maailman lasten ja perheiden auttamiseen. Tutustu tarkemmin mahdollisuuksiin tukea työtämme.

Visiomme:

Jokainen lapsi kasvaa perheessä rakastettuna, arvostettuna ja turvassa.

Missiomme:

SOS-Lapsikylä auttaa lasta ja nuorta kasvamaan perheessä Suomessa ja maailmalla.

Arvomme

 • ROHKEUS

  Me toimimme:

  Kehitämme innovatiivisesti toimintaamme.
  Uskallamme kyseenalaistaa, oppia ja toimia lasten ja nuorten parhaaksi.

 • SITOUTUMINEN

  Pidämme lupauksemme:

  Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
  Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

 • LUOTTAMUS

  Pidämme lupauksemme:

  Rakennamme lapsille ja nuorille hyvää elämää.
  Arvostamme kestäviä suhteita yhteistyökumppaneihimme.

 • VASTUULLISUUS

  Olemme luotettavia kumppaneita:

  Suurin vastuumme on taata lasten ja nuorten hyvinvointi ja hyvä huolenpito. Toimimme vastuullisesti kuntien, lahjoittajien ja muiden yhteistyökumppaneidemme kanssa.

 • VAIKUTTAVUUS

  Lisäämme hyvinvointia:

  Saamme aikaan haluttuja muutoksia ja tuotamme arvoa asiakkaille.