Testamenttilahjoitus

Miksi testamenttaisin SOS-lapsikylälle?

Testamentti SOS-Lapsikylälle tarkoittaa toivoa monille kovia kokeineille lapsille.

Testamentilla jätät jälkeesi vaikeissa oloissa kasvaville lapsille mahdollisuuden parempaan tulevaisuuteen. Se on arvokas tapa varmistaa, että myös tulevaisuudessa lapsilla on mahdollisuus turvalliseen kotiin. Testamenttien merkitys SOS-Lapsikylän toiminnassa on merkittävä perustamisesta lähtien ja niiden avulla on saatu paljon aikaan.  

 

Miten testamenttivarat käytetään?

Testamenteilla tuetaan yhteiskunnallisesti merkittävää lastensuojelutyötä ja edistetään lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia. 

Testamenttivaroilla tuetaan sekä lapsikylien toimintaa, että lapsikylien ennaltaehkäisevää työtä ja jälkihuoltoa.  Perheiden varhaisella tuella autetaan vaikeuksissa kamppailevia perheitä ennaltaehkäisevästi ja tuetaan lasten ja perheiden hyvinvointia. Jälkihuollon palvelut tukevat sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria ja varmistetaan, että nuoret saavat koulutuksen ja pääsevät turvallisesti oman itsenäisen elämän.

SOS-Lapsikylä on vapautettu perintöverosta, kuten muutkin yleishyödylliset yhteisöt. Näin ollen testamenttaamalla SOS-Lapsikylälle on mahdollista tukea jälkipolvia koko omaisuuden määrällä, jos omia lapsia ei ole. SOS-Lapsikylälle voi tietenkin testamentata myös nimetyn esineen tai rahasumman tai jonkin osuuden omaisuudestaan.

 

Miten testamentti tehdään?

Testamentin voi tehdä ilman varojen käyttöä rajoittavaa ehtoa, jolloin SOS-Lapsikylä voi käyttää ne siihen tarkoitukseen, johon on eniten tarvetta. On myös mahdollista määrätä, että varat käytetään jonkin tietyn lapsikylän tukemiseen tai tietyntyyppisen toiminnan tukemiseen.

Testamenttiasiassa pääsee alkuun esimerkiksi ottamalla yhteyttä SOS-Lapsikylään. Voit kysyä lisätietoja tai tilata testamentti-esitteemme numerosta (09) 4257 9830 tai sähköpostitse lahjoittajainfo(at)sos-lapsikyla.fi.

Tarjoamme myös maksutonta lainopillista neuvontaa testamenttiasioissa.

 

SOS-Lapsikylän testamenttilahjoittaja Leena kertoo:

"Näen, että SOS-Lapsikylän tekemä työ on arvokasta ja hyvää. Lisäksi työ on sellaista, että luulen ymmärtäväni sitä. Arvostan todella lapsikylävanhempien työtä. Voin vain kuvitella, millaista paneutumista se vaatii. Kohdensin testamenttini SOS-lapsikylälle Espooseen, mutta mitä sillä siellä käytännössä tehdään, ei niin kiinnosta minua. Uskon, että varat osataan käyttää vastuullisesti."

Testamenteilla on saatu paljon aikaan

Suomen SOS-Lapsikylän historiassa testamenteilla on ollut keskeinen rooli toiminnan alusta asti. Niiden turvin on rakennettu kyliä ja rahoitettu kylien toimintaa. Esimerkiksi vuonna 2003 avatun Kaarinan lapsikylän Kerttu- ja Paavo-kodit saivat nimensä lahjoittajilta, joiden testamenttien avulla ne pystytettiin.

Tilaa testamenttiesite

Onko sinulla kysyttävää?

Aura Yliselä
varainhankinnan asiantuntija
aura.ylisela@sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4139

SOS-Lapsikylä on mukana VaLan  (Vastuullinen Lahjoittaminen ry) Hyvä testamentti-kampanjassa.