Tyttö Tansaniasta
TANSANIA

Tansaniassa
edistetään
lasten
oikeuksia
aikuisia
kouluttamalla

Tansania

SOS-Lapsikyläsäätiö aloitti vuonna 2017 ulkoministeriön, SOS-Kummien ja lahjoittajien tuella nelivuotisen hankkeen Mufindin alueella Tansaniassa.

Mufindissa yksinhuoltajaäideillä on erittäin heikot toimeentulomahdollisuudet. Monet alueen naiset ja lapset joutuvat kohtaamaan paljon väkivaltaa. Lisäksi alueella on Tansanian pahin HIV- ja AIDS-tilanne.

Lapset kohtaavat alueella monia ongelmia. Niistä yleisimpiä ovat:

 • vanhempien päihdeongelmat
 • väkivalta
 • lapsiavioliitot
 • teiniraskaudet
 • koulupudokkuus
 • sukupuoleen perustuva syrjintä
 • seksuaalinen häirintä ja väkivalta
 • peruspalvelujen puutteellisuus
 • lapsityövoiman käyttö.
Äiti Tansaniasta lapsi sylissä

Kuinka SOS-Lapsikylä auttaa?

Kehitysyhteistyöhankkeen tavoitteena on lisätä huoltajien kykyä ja taloudellisia mahdollisuuksia huolehtia lapsistaan sekä tarjota lapsille suojelua ja vahvistaa lapsen oikeuksien toteutumista. Haluamme vähentää naisiin ja lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja syrjintää.

Hankkeessa vahvistetaan paikallisyhdistysten toimintaedellytyksiä ja keskinäistä yhteistyötä sekä tehdään yhteistyötä kunnan, aluehallinnon viranomaisten kanssa rakenteiden uudistamiseksi.

Keskitymme myös lasten osallisuuteen: järjestämme esimerkiksi työpajoja, joissa lapset saavat tuoda esiin kohtaamiaan ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja niihin. Vaikuttamismahdollisuuksien tukeminen vahvistaa lasten kasvua aktiivisiksi jäseniksi ja oikeuksiensa puolustajiksi yhteisöissään.

Jo nyt tiivis yhteistyö on tuottanut tuloksia: alueella on ohjattu enemmän varoja lastensuojeluun ja sosiaalityöhön.

Tietoisuus lapsen oikeuksista alueella on jo parantunut. Lapset tietävät paremmin, mitä heidän oikeutensa ovat sekä miten toimia ja minne mennä, mikäli niitä oikeuksia loukataan.

Tansanian kehitysyhteistyöhankkeessa:

 • vahvistetaan paikallishallinnon kykyä suojella lapsia ja naisia
 • koulutetaan opettajia ja kouluhallintoa
 • koulutetaan vanhempia
 • tuetaan lasten osallisuutta kouluissa
 • lisätään laajasti tietoutta lapsen oikeuksista

Ole mukana! Lahjoita lapsille parempi huominen:

Tilisiirrolla kohdistat lahjoituksesi Tansaniaan.

Merkitse saajaksi SOS-lapsikyläsäätiö
Tili: Nordea FI27 2386 1800 0100 66
Viite: 2396

”Olemme saaneet Mufindissa paljon aikaan naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan vähentämisessä - muutoksen voi todella nähdä.”
Victor Mwaipungu
kehitysyhteistyöhankkeen projektipäällikkö
pikkupojat kurkkaavat ovenraosta

Lapsiin kohdistuva väkivalta Tansaniassa

Lapsiin kohdistuva väkivalta on merkittävä ongelma Tansaniassa. Tansaniassa joka 3. tyttö ja joka 7. poika on kohdannut seksuaalista väkivaltaa alle 18-vuotiaana. Tekijä on usein lapsen lähipiiristä, mikä vaikeuttaa tekijän rankaisemista.

Yli 70 % tansanialaislapsista kohtaa fyysistä väkivaltaa, useimmiten vanhempansa tai opettajansa taholta. Lisäksi joka 4. lapsi kokee emotionaalista väkivaltaa.

Lapsiin kohdistuva väkivalta traumatisoi lapsia ja jättää kauaskantoisia vaikutuksia heidän tulevaisuuteensa.

14-vuotias Cassian on innokas lasten oikeuksien puolestapuhuja. Hän on toiminut lastenkerhon puheenjohtajana, eikä pelkää puhua vaikeistakaan asioista, kuten lapsiin kohdistuvasta väkivallasta.

Cassianin äiti on mukana hankkeessamme naisten osuuskunnassa, jossa tuetaan naisten pienimuotoista yrittäjyyttä. Hän haluaa sen avulla turvata Cassianin tulevaisuuden. Cassian haluaisikin isona opiskella lakimieheksi, jotta voi jatkaa jo aloittamaansa työtä lasten oikeuksien puolesta. 

Perustietoa Tansaniasta

 • 58 miljoonan asukkaan valtio itäisessä Afrikassa, Intian valtameren rannalla
 • Virallinen pääkaupunki Dodoma, mutta suurin ja merkittävin kaupunki Dar es Salaam
 • Reilu 30 % väestöstä on lukutaidottomia
 • Verrattuna moneen muuhun Afrikan maahan, Tansaniassa poikkeuksellisesti suurin osa väestöstä puhuu samaa kieltä, swahilia
 • Lähes 65 % väestöstä alle 24-vuotitaita
 • Peruskoulutus on ilmaista: 98 % lapsista ainakin aloittaa koulunkäynnin

SOS-lapsikyläjärjestö Tansaniassa:

 • SOS-lapsikyläjärjestö on toiminut Tansaniassa 1990-luvulta lähtien.
 • Maassa toimii järjestön ylläpitäminä kolme lapsikylää, neljä nuorisokotia, kolme lastentarhaa, kaksi koulua ja kaksi terveyskeskusta sekä useita kehitysyhteistyöhankkeita.

Ajankohtaista