fbpx

Startti
työelämään!

Monilla nuorilla ei ole ollut syntymästä aikuisuuteen kestäviä turvallisia ja läheisiä ihmissuhteita, eikä heillä välttämättä ole sukulaisten ja tuttavien tarjoamia työelämäverkostoja.

Lahjoita startti työelämään

Työnhaku on nuorelle aina haaste: miten saada se ensimmäinen työ, kun ei ole vielä yhtään kokemusta?

Osalta nuorista saattaa lisäksi puuttua lähipiirin tarjoama työelämäverkosto, jonka kautta ensimmäinen työpaikka usein löytyy. Pahimmillaan nuorta uhkaa jääminen työelämän ulkopuolelle tai ammattiin valmistumisen viivästyminen.

Motonet ja SOS-Lapsikylä käynnistivät vuonna 2021 yhteistyön, jolla tuetaan H’uraa-työelämävalmennusta ja nuorten matkaa työelämän alkutaipaleella.

Motonet haastaa asiakkaansa ja muut yritykset mukaan tukemaan:

Lahjoita ja tue nuorten työelämävalmiuksien vahvistamista!
#starttikaveri

Korona on vaikeuttanut työelämän ovien avautumista entisestään - Autetaan nuoria työllistymään!

Yhteistyössä yritysten kanssa voimme avata nuorille ovia työelämään ja tarjota positiivisia kokemuksia, jotka kantavat elämässä eteenpäin.

H’uraa-valmennus tarjoaa nuorelle:

työnhaussa vaadittavia taitoja

tukea yhteiskuntaan kiinnittymisessä

työllistymismahdollisuuksia

omien vahvuuksien ja taitojen löytämistä

myönteisiä kokemuksia työelämästä

mahdollisuuksia luoda työelämäverkostoja

Starttikaveri auttaa työnhaussa

Kaksikymmentä SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevaa nuorta saa Motonetin työntekijästä koulutetun Starttikaverin tueksi työnhakuun.

Starttikaveri kuuluu Motonetin henkilökuntaan, ja toimii työajallaan, eli oman työnsä ohessa, nuoren tukihenkilönä työelämään liittyvissä kysymyksissä.

Sparrailuhetket voivat sisältää esimerkiksi nuoren vahvuuksien tunnistamista, työhakemuksen muotoilua tai työhaastatteluharjoituksia.

Nuorelle on merkityksellistä, että ihan tavallinen aikuinen, työntekijä, on kiinnostunut juuri hänestä ja tsemppaa kohti tavoitteita.

”Korona ei ole kohdellut kaikkia tasapuolisesti, ja haluamme auttaa SOS-Lapsikylää ehkäisemään poikkeusolojen aiheuttamia haitallisia vaikutuksia nuorten siirtymiselle työelämään. Olemme tehneet jo pidempään onnistuneesti yhteistyötä SOS-Lapsikylän kanssa."
Antti Tiitola
toimitusjohtaja, Broman Group

Motonetin ja SOS-Lapsikylän koko Suomen kattava yhteistyö tiivistetysti:

20

SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä olevaa nuorta saa Motonetin työntekijästä koulutetun Starttikaverin tueksi työnhakuun.

10-20

Opintoihin liittyvää harjoittelupaikkaa Motoneteissa eri puolilla Suomea SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille

10-20

Tutustu ja tienaa -paikkaa Motoneteissa eri puolilla Suomea SOS-Lapsikylän toiminnan piirissä oleville nuorille.

Taloudellinen tuki nuorten työelämävalmiuksia vahvistavaan SOS-Lapsikylän H’uraa-valmennukseen.

Jos haluat keskustella konkreettisesta yhteistyöstä SOS-Lapsikylän kanssa, ota yhteyttä!

Annemi Usva-Vänttinen
yritysyhteistyöpäällikkö
p. 040 046 5020

Artikkelilistaus