fbpx
tyttö puhaltaa saipuuakuplia
SOS-Lapsikylä kehittämiskumppanina

Toimintamalli vaikuttavan ja oikea-aikaisen avun tukena

SOS-Lapsikylä kehittämiskumppanina

SOS-Lapsikylä on kehittänyt vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille kuntien ja maakuntien kehittämiskumppanina.

Meidän mielestämme lapsiperheiden tuen tulee olla kokonaisvaltaista, oikea-aikaista ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa.

Kehittämiskumppanuuksissa olemme auttaneet kuntia ja maakuntia parantamaan johtamista, toimintakulttuuria ja palveluiden vaikuttavuutta.

Vuosien 2017-2019 aikana Varkauden kaupungin kanssa aloitettua työtä on kehitetty ja laajennettu eduskunnan myöntämän määrärahan avulla. Kiinnostuneet maakunnat löydettiin valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kautta ja yhteistyö toteutettiin kehittämiskumppanuutena maakuntien Lape-hankkeiden kanssa.

Kehittämistyöstä voidaan huomata, miten uudenlainen yhteinen työ, systeeminen ymmärrys, johtamisen tavat ja asiakkaan osallisuus luovat sekä inhimillisesti että taloudellisesti kestävän toimintamallin.

85%
Vastaa odotuksia

5% kehittämiskumppanuudessa mukana olleista kertoi kehittämisen vastanneen odotuksiaan.

94%
Hyödyllistä

94% kehittämistyössä mukana olleista raportoi kehittämistyön olleen hyödyllistä oman työn kannalta.

70%
Suosittelee

70% kehittämistyössä mukana olleista kertoi suosittelevansa SOS-Lapsikylää todennäköisesti kehittämiskumppaniksi.

” tää on kyllä sellanen tietynlainen onnistumistarina kyllä tämä ollut kokonaisuudessaan --- saanut kiitosta meijän yhteistyökumppaneilta”
Palaute kunnasta

Hankkeen loppuraportti

Lue raportti (PDF)

Palautteet kunnista

Lue palautteet (PDF)

Kysy lisää

Elina Stenvall profiilikuva
Elina Stenvall
Ehkäisevän työn johtaja
050 584 0279

Julkaisut

Siun soten lastensuojelun perhekuntoutus kuperkeikka. Kotiin vietävän perhekuntoutuksen mallinnus. (helmikuu 2020, Liisa Jokinen)
Lue rapotti

Kokemuksia sektorit ylittävän yhteistyön kehittämisestä ja johtamisesta perhekeskusverkostossa. Lasten ja perheiden palveluiden kehittämishankkeen loppuraportti Pohjois-Karjalan perhekeskuksen kehittämistyöstä. (lokakuu 2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti

Vanhemmuuden varhainen tukeminen ja ohjautuminen tuen piiriin. Asiakasymmärrys kolmesta kunnasta Keski-Suomessa. (14.1.2019, Liisa Jokinen)
Lue raportti

Kuinka auttaa lapsia ja perheitä entistä paremmin? Ammattilaisten ajatuksia lapsi- ja perhepalveluiden nykytilaista ja tulevaisuudesta. (5.11.2018, Noora Kivioja)
Lue raportti

Päijät-Hämeen perhekeskusmallin muodostaminen. Pilottihankkeiden loppuraportti. (marraskuu 2018, Marita Moisander-Pohjonen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

Asikkalan perhekeskus – kyselyiden tuloksia. (19.10.2018, Saila Juntunen ja Elina Stenvall)
Lue raportti

isä leikkii lasten kanssa

Ajankohtaista