SOS-kumppanuus

SOS-kumppanuus

- vaikuttavaa ja oikea-aikaista tukea lapsiperheille

SOS-Lapsikylä tarjoutuu suomalaisille kunnille kumppaniksi kokonaisvaltaisen toimintamallin luomiseksi lapsi- ja perhepalveluihin. SOS-kumppanuus on malli, jonka avulla perheiden hyvinvointi lisääntyy ja palvelujärjestelmän kustannukset saadaan hallintaan.

Mitä ja miksi?

  • Taata lapsiperheille vaikuttavaa apua silloin, kun perhe sitä tarvitsee
  • Vahvistaa perheen elämän sujumista haasteista huolimatta
  • Tarjota kunnalle tietoon perustuva toimintamalli perhepalveluiden kehittämiseen

Miten?

  • Tunnistamalla perheiden todelliset tarpeet
  • Räätälöimällä palvelut ja ohjaamalla käytettävät resurssit oikein

SOS-Kumppanuus -toimintamallin sisältöjä:

Lähtötilanneanalyysi: Lähtötilanneanalyysi kunnan/maakunnan kyvystä tukea lapsiperheitä oikea-aikaisesti ja vaikuttavasti. Analyysi on pohja kunnallisen/maakunnallisen toimintamallin käyttöönotolle.

Palvelujen käytön elinkaarianalyysi: Kunnan/maakunnan lapsiperheiden tukipalveluiden käytön elinkaaren tarkastelu. Tilastollinen analyysi, joka mahdollistaa kokonaisymmärryksen kunnan/maakunnan palveluiden keskittymisestä kuntalaisille ja kustannusten nykytilanteesta.

Helppo ohjautuminen tuen piiriin: Lähtötilanne- ja elinkaarianalyyseihin tukeutuen luodaan kunnalle/maakunnalle työkaluja esimerkiksi Nimetty työntekijä, jotka lisäävät erilaisia helppoja väyliä päästä palvelujen piiriin. Lapsiperheiden näkökulmasta luodaan luottamus siihen, että palveluja pääsee tarvittaessa.

Keskitetty resurssien johtaminen: Keskitetyn resurssien johtamisen tarkoituksena on auttaa kuntaa/maakuntaa järjestämään perheelle heidän tarvitsemansa tuki. Kunnan resurssit ovat käytössä vaikuttavasti. Uusi johtamismalli mahdollistaa perheen tarpeista lähtevän tuen räätälöinnin erilaisia resursseja yhdistäen.

Arviointi ja tutkimus: Lähtötilanneanalyysiin tukeutuen arvioidaan muutosten taloudellista, toiminnallista ja kokemuksellista hyötyä. Mahdollisuus arvioida joko erillisiä toimintoja ja/tai kokonaisuutta.

Uudet palveluratkaisut: Yksi esimerkki on Perhekumppani-palvelu tilanteisiin, joissa perhe tehdyistä interventioista huolimatta ei näytä hyötyvän palveluista. Muita uusia palveluita kehitetään yhdessä kunnan/maakunnan kanssa heidän tarpeistaan lähtien.

Lisätietoja

kehitysjohtaja Kati Palsanen
kati.palsanen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 825 1620

kehittämispäällikkö Elina Stenvall
elina.stenvall(at)sos-lapsikyla.fi
p. 050 584 0279

kehittämiskonsultti Miia Lahtela
miia.lahtela(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 738 3753

Palkittu toimintamalli

Varkauden kaupunki sai SOS-kumppanuudesta vuonna 2017 Vuoden kunnallisen lastensuojeluteko -palkinnon. Palkinto jaettiin Lastensuojelupäivillä.

Vuonna 2016 ARVO-liitto palkitsi SOS-Lapsikylän Vuoden vaikuttavin ARVO-teko -palkinnolla. ARVOn toimitusjohtaja Kimmo J. Lipponen:

”SOS-Lapsikylä on onnistunut tekemään sen mistä monet vain puhuvat: luomaan moniammatillisen mallin lapsiperheiden tueksi niin, että perheen yksilölliset tarpeet pystytään tunnistamaan kokonaisvaltaisesti ja kaupungin palveluista luomaan kattava, kullekin perheelle räätälöity kokonaisuus. Kun ammattilaiset pystyvät tukemaan perhettä oikealla hetkellä, ongelmat eivät ehdi kasautua. Tämä on sekä inhimillisesti että taloudellisesti vaikuttavaa toimintaa. Malli onkin saanut tunnustusta myös kansainvälisesti”.

Yhteistyö Varkauden kaupungin kanssa

SOS-Lapsikylä ja Varkauden kaupunki aloittivat vuonna 2015 yhteisen kehitystyön lapsi-ja perhepalveluiden parantamiseksi. Varkauden-mallissa on saatu selville, mitä vaikuttavien muutosten tekeminen vaatii. Kehitystyössä selvisi esimerkiksi, mihin kunnassa käytetään resursseja sekä miten palvelujen käyttö jakautuu. Tämän ymmärryksen myötä voidaan todeta, että palvelujen kehittäminen vaatii sekä monenlaisia matalan kynnyksen ratkaisuja että uudenlaista johtamista. Lisäksi Varkaudessa on kehitetty myös kokonaan uudenlaisia avauksia, kuten Perhekumppani-palvelu. Kehitystyö jatkuu edelleen.

Yhteistyö Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kanssa

Varkaudessa tehdyn SOS-kumppanuuspilotoinnin ansiosta eduskunta on myöntänyt SOS-Lapsikylälle määrärahan vuosille 2017-2019. Määrärahan turvin pääsemme jakamaan asiantuntemustamme asiasta kiinnostuneisiin maakuntiin valtakunnallisen Lapsi- ja perhepalvelujen muutosohjelman (LAPE) kautta. Yhteistyö toteutetaan kehittämiskumppanuutena maakuntien Lape-hankkeiden kanssa.

Lisätietoja
kehittämispäällikkö Elina Stenvall
elina.stenvall(at)sos-lapsikyla.fi
050 584 0279

Työmme laatu ja vaikuttavuus - lue lisää

Työmme laatu ja vaikuttavuus

SOS-Lapsikylä ja sen johto ovat sitoutuneet vastaamaan toiminnan laadusta, arvioinnista ja kehittämisestä. 

Vapaat paikat palveluissamme -lue lisää

Vapaat paikat palveluissamme

Katso ajantasainen tilanne palveluissamme. 

Ota meihin yhteyttä - katso yhteystiedot

Paikka- ja palvelutiedustelut

Haluatko lisätietoa kaikista vapaista paikoistamme ja palveluista? Ota meihin yhteyttä.