Tukiperheeksi

Kiinnostaako tukiperhevanhemmuus?

Suomessa on paljon lapsia, jotka odottavat tukiperhettä, sillä tukiperheistä on jatkuva pula. Tukiperhetarpeen taustalla voivat olla esimerkiksi perheen yksinhuoltajuus, sosiaalisten verkostojen puute tai vaikea elämäntilanne.

Tavallisesti lapset viettävät tukiperheessä noin yhden viikonlopun kuukaudessa.

Lue esimerkkitarina tukiperheeksi ryhtymisestä

Mitä tukiperhevanhemmalta vaaditaan?

  • vakaa elämäntilanne
  • perheessä on tilaa vieraalle lapselle
  • halu ja kyky auttaa lapsia sekä sitoutua tukiperhevanhemmuuteen

Jos sinulla (tai puolisollasi) on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus sekä halu ja kykyä auttaa lapsia, voit ryhtyä myös ammatilliseksi tukiperheeksi. Ammatillinen tukiperhetoiminta on lastensuojelun avohuollon tukitoimi erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille ja perheille.

Tukiperheeksi ryhtyvä saa yksilö- tai ryhmävalmennuksen ennen tukiperheeksi ryhtymistään sekä SOS-Lapsikylän tuen ja avun toimiessaan tukiperheenä.

SOS-Lapsikylän antama tuki perheelle:

  • Tukisuhteen valmistelu (lapsen valinta ja esittely tukiperheelle, tukiperheen esittely lapselle ja hänen vanhemmilleen, tutustuminen, sopimuksen tekeminen, yhteydenpito sosiaalitoimeen)
  • SOS-Lapsikylän tukityöntekijöiden konsultaatiotuki ja säännöllinen yhteydenpito tukisuhteen ajan
  • Korvaukset: hoitopalkkio ja kulukorvaus
  • Mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän järjestämiin koulutuksiin, retkiin, tapahtumiin, leireihin.

Ennen tukisuhteen solmimista SOS-Lapsikylä selvittää tukiperheeksi aikovan henkilön rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Kiinnostuitko tukiperheeksi ryhtymisestä? Ota yhteyttä:

Espoo ja Vantaa
Katja Puhakka
katja.puhakka(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 530 3446

Sonja Valovaara-Annola
sonja.valovaara-annola(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4186

Jyväskylä
Janne Kankaanniemi
janne.kankaanniemi(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4195

Kaarina
Salla Pajamäki
salla.pajamaki(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4164

Oulu ja Vihanti
Seija Saalismaa
seija.saalismaa(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 178 2722

Punkaharju
Hanna Toiviainen
hanna.toiviainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4180

Rovaniemi ja Ylitornio
Teemu Rossi
teemu.rossi(at)sos-lapsikyla.fi
p. 0400 491 267

Tampere
Johannes Jahnukainen
johannes.jahnukainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 045 126 2302