Sijaisperhe saa lapsikylässä vahvaa tukea arkeensa.

Tukemme sijaisperheelle

1. SOS-Lapsikylältä sijaisperhe saa moniammatillisen tiimin tuen

Moniammatilliseen tiimiin kuuluvat SOS-Lapsikylän sosiaali- tai erityistyöntekijä sekä perhetyöntekijä/perhehoidon ohjaaja. Sosiaalityöntekijä on mukana lapsen hoidon ja kasvatuksen suunnittelussa sekä lapsen palavereissa.

Sijaisperheillä on mahdollisuus konsultoida SOS-Lapsikylän Theraplay® -terapeutteja lapsen kasvuun- ja kehitykseen liittyvissä asioissa. SOS-Lapsikylän keskustoimiston lastensuojelun asiantuntijat ovat sijaisperheiden käytettävissä.

Lisäksi perhetyöntekijät voivat järjestää kerhotoimintaa lapsille (kokki-, luonto-, liikunta ym. kerhoja).

2. SOS-Lapsikylä tarjoaa hyvän korvauksen vaativasta työstä

SOS-Lapsikylä maksaa sijaisvanhemmille kilpailukykyisen kulukorvauksen ja hoitopalkkion. Sijaisvanhemmille kertyy 2 vapaata vuorokautta kuukaudessa. SOS-Lapsikylä auttaa sijaishoitajan järjestämisessä vapaapäivien ajaksi.

3. SOS-Lapsikylä mahdollistaa tarvittaessa asunnon sijaisperheelle

SOS-Lapsikylässä voi toimia sijaisvanhempana joko SOS-Lapsikylän asunnossa tai omassa kodissaan. Koska SOS-Lapsikylä haluaa tarjota sijaisperheille vahvaa tukea, kodin on sijaittava riittävän lähellä SOS-Lapsikylän toimipistettä, jotta tuen antaminen onnistuu.

SOS-Lapsikylän asunnoissa sijaisvanhempina voivat toimia sellaiset henkilöt, joilla ei itsellään ole tehtävään soveltuvia tiloja. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön.

SOS-Lapsikylän asunnot sijaitsevat samalla asuinalueella lähellä toisiaan, tavallisissa kerros- ja rivitaloissa. Sijaisperheet elävät samaan tapaan kuin kuka tahansa alueen lapsiperhe. Näin lapsiin mahdollisesti kohdistuvaa lastensuojelun leimaa voidaan vähentää.

Ota yhteyttä omaa kotiasi lähellä sijaitsevaan toimipisteeseen ja kysy lisää. Kysy rohkeasti, yhteydenottosi ei sido sinua mihinkään!

Voit myös täyttää yhteydenottolomakkeen ja otamme sinuun yhteyttä.

4. Sijaisperhe saa vertaistukea yhteisöllisyydestä

SOS-Lapsikylä mahdollistaa moniammatillisen tiimin vankan tuen sekä yhteisöllisyyden kokemuksen. Tämä auttaa jaksamaan vaativassa tehtävässä.

Perheet asuvat lähellä toisiaan, mikä mahdollistaa vertaistuen. Lisäksi SOS-Lapsikylä järjestää vertaisryhmätoimintaa sijaisperheille lapsikylän tiloissa. Vertaisryhmissä voidaan jakaa kokemuksia ja ajatuksia muiden sijaisvanhempien kanssa.

5. Lomat ja sijaistus

SOS-Lapsikylä järjestää sijaishoitajan, joka voi löytyä perheen omista verkostoista tai on vaihtoehtoisesti lapsikylän valmentama ja rekrytoima. SOS-Lapsikylä maksaa sijaishoitajalle hoitopalkkion sijaistuksen ajalta.

6. Työnohjaus ja täydennyskoulutus

Työnohjaus voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Työnohjaus antaa sijaisvanhemmille mahdollisuuden jakaa, käsitellä ja jäsentää omia tunteitaan, ajatuksiaan ja kokemuksiaan sijaisvanhempana. Työnohjauksen tarkoituksena on tarkastella omaa toimintaa ja vuorovaikutusta suhteessa lapseen, pohtia omia reaktioitaan ja tulla tietoiseksi omista toimintatavoistaan.

Täydennyskoulutusta SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmat saavat kaksi päivää vuodessa. Sijaisvanhemmat voivat hakeutua täsmäkoulutukseen saadakseen lisätietoa esimerkiksi ADHD-lapsen erityistarpeista. Täydennyskoulutus voi tarkoittaa myös valtakunnallisia tai alueellisia sijaisvanhemmille tarkoitettuja koulutuspäiviä.

Tule SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmaksi!

Ota yhteyttä sinua kiinnostavaan tai lähimpänä olevaan toimipisteeseemme tai täytä yhteydenottolomake.

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Otamme sinuun yhteyttä.