Tule sijaisperheeksi lapsikylaan

Teistäkö sijaisperhe?

SOS-Lapsikylä hakee jatkuvasti uusia sijaisperheitä hoitamaan ja kasvattamaan sijoitettuja lapsia, jotka eivät voi asua omassa kodissaan.

Me emme jätä sijaisvanhempia yksin, vaan tarjoamme lasten tarpeiden ja kodin tilanteen mukaisen tuen ja avun arkeen, tuen vapaiden järjestämiseksi, täydennyskoulutuksen, työnohjauksen ja SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijän avun. SOS-Lapsikylä valmentaa ja perehdyttää sijaisvanhemman tehtävään.

Järjestämme infotilaisuuksia sijaisvanhemmuudesta ympäri Suomea. Katso tulevat infotilaisuudet tästä.

Millaista sijaisvanhemmuus on?

Sijaisvanhemmuus on sekä samanlaista että erilaista kuin vanhemmuus yleensä. Sijoitettava lapsi tarvitsee samoja asioita kuin kuka tahansa lapsi: turvallisen kodin ja kasvuympäristön, ennakoitavuutta ja tavallista arkea, hoivaa ja huolenpitoa.

Sijoitettavalla lapsella voi olla myös erityistarpeita, jotka liittyvät muun muassa hänen elämänkokemuksiinsa.

Miksi juuri SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmaksi?

SOS-Lapsikylällä on yli 50 vuoden kokemus lastensuojelusta ja lasten auttamisesta perhehoidossa. Yhteisöllisyys on ainutlaatuinen voimavara sekä sijaisvanhemmille että lapsille.

Lue lisää SOS-Lapsikylän tarjoamasta kattavasta tuesta sijaisperheille: SOS-Lapsikylän sijaisvanhempana et jää yksin

Tarjoamme sijaisperheelle:

1. Kodin: asunto, jossa on tilaa isollekin perheelle (sijaisvanhempana voi toimia joko omassa tai SOS-Lapsikylän asunnossa)

2. Moniammatillisen tiimin tuen: SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijän ja muiden ammattilaisten jatkuvaa konsultaatiotukea ja säännöllisiä tukitapaamisia

3. Palkkion: kilpailukykyinen kulukorvaus ja hoitopalkkio

4. Käytännön apua: viikoittaista käytännön apua (esim. lasten hoitoa palaverien aikana)

5. Tukea yhteistyöhön: kiinteää apua yhteistyössä lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän ja lapsen läheisverkoston kanssa

6. Asiantuntija-apua: SOS-Lapsikylän keskustoimiston psykologin ja Theraplay®-terapeutin palveluja

7. Tukipalveluja: työnohjausta ja täydennyskoulutusta

8. Vapaata: kaksi vapaapäivää kuukaudessa ja tuki vapaapäivien järjestämiseen

9. Vertaistukea: lapsikyläyhteisössä luontevasti tarjolla oleva vertaistuki sekä sijaisvanhemmille että lapsille

10. Tapahtumia: lapsille ja aikuisille mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän järjestämiin tapahtumiin, kuten kerhoihin, leireihin ja retkiin

Lue lisää tarjoamastamme tuesta

Mitä sijaisvanhemmalta vaaditaan?

Sijaisvanhemmuutta harkitsevalta vaaditaan ensinnäkin motivaatiota ryhtyä sijaisvanhemmaksi. Henkilöllä on myös oltava tasapainoinen elämäntilanne, johon mahtuu sijoitetun lapsen mukanaan tuoma muutos. Hänen on haluttava tehdä yhteistyötä lapsen asioissa sekä haluttava jakaa elämänsä sijoitetun lapsen ja hänen läheisverkostonsa kanssa.

Ennen sijaisvanhemmaksi ryhtymistä vaaditaan ennakkovalmennus, joka SOS-Lapsikylällä on PRIDE. Sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus sekä kokemus lastensuojelutyöstä katsotaan eduksi, mutta ne eivät ole ehdottomia edellytyksiä sijaisvanhemmaksi ryhtymiselle.

SOS-Lapsikylä hakee sijaisvanhemmiksi pääasiassa pariskuntia tai perheitä. Ennen sijaisperheeksi hyväksymistä SOS-Lapsikylä selvittää henkilön rikostaustan (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä 504/2002).

Miten sijaisvanhemmaksi ryhdytään?

Sijaisvanhemmaksi ryhtyvä on voinut miettiä asiaa jo pitkään. Jotkut miettivät sitä jopa vuosia. Tämä on ymmärrettävää, koska päätös on iso koko perheelle ja muille läheisille. SOS-Lapsikylä auttaa tekemään oikean, tietoon perustuvan päätöksen sijaisvanhemmaksi ryhtymisestä.

Kiinnostuitko sijaisvanhemmuudesta? Täytä lomake, otamme sinuun yhteyttä tai tule seuraavaan infotilaisuuteemme

Vaihe vaiheelta sijaisvanhemmaksi:

 1. Ota ensin yhteys SOS-Lapsikylään

 2. Sinulta pyydetään perustiedot perheestäsi

 3. Perheesi tavataan SOS-Lapsikylän toimipisteessä

 4. Arvioidaan, onko perheelläsi ehdottomia esteitä ryhtyä sijaisvanhemmiksi (esim. vakava sairaus)

 5. Kotiisi tehdään kotikäynti asumisolosuhteiden selvittämiseksi

 6. Perheesi osallistuu PRIDE-valmennukseen

 7. PRIDE-valmennuksen päätyttyä tehdään yhdessä päätös siitä, onko perheesi sopiva sijaisvanhemmiksi

Etsimme sijaisvanhempia

Sijaisperhehaku on käynnissä ympäri Suomen, mutta myös erityisesti tietyille paikkakunnille. Katso: Avoimet työpaikat

Juuri nyt

Haemme lastensuojelun ammattilaisia sijaisperheiksi Espooseen, Vantaalle, Tampereelle, Kuopioon ja Rovaniemelle!

Valmennukset sijaisvanhemmille

Seuraavat SOS-Lapsikylän Pride-valmennukset järjestetään Espoossa ja Tampereella syys-lokakuussa 2017.

Otathan meihin yhteyttä ajoissa jos olet kiinnostunut valmennuksesta täyttämällä allaolevan lomakkeen.

Tulevat infotilaisuudet

HELSINKI 25.10.17 klo 17.30-19.00 Kirjasto 10 kokoustila (Elielinaukio 24, 00100 Hki)
KAARINA 26.10.2017 klo 18.00-19.30 Kaarinan lapsikylä (Luhtikatu 2 A, Kaarina)
VANTAA, KIVISTÖ 21.11.17 klo 17.30-19.00 (Safiirikuja 7 B 60, Vantaa)
ESPOO, NIITTYKUMPU 12.12.17 klo 17.30-19.00 SOS-Lapsikylän uudet toimitilat (Niittytaival 13, Espoo)

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus? Tule kuulemaan ja keskustelemaan aiheesta.

Infossa keskustellaan mm. SOS-Lapsikylän sijaisvanhemmille tarjoamasta tuesta, sijaisperheen rekrytointiprosessin vaiheista ja sijaisvanhemmille maksettavasta korvauksesta. Lämpimästi tervetuloa!

Lisätietoja: Sanna Voutilainen, sanna.voutilainensos-lapsikylafi

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus?

Otamme sinuun yhteyttä.

Kiinnostaako sijaisvanhemmuus (mailchimp)?

Tilaa kattava infopakettimme sijaisvanhemmuudesta!

Lisää sijaisvanhemmuudesta:

 • Mikä on PRIDE-valmennus?

  Perhehoitajaksi ryhtyvän on oikeus saada valmennusta tehtävään. Lapsikylässä perheet valmennetaan PRIDE-valmennuksen avulla. PRIDE on sijaisvanhemmuutta harkitseville tarkoitettu ryhmämuotoinen valmennus. Sen aikana saa tietoa sijaisvanhemmuudesta ja voi miettiä yhdessä kouluttajien kanssa omaa halukkuuttaan ja valmiuksiaan ryhtyä tehtävään.

  PRIDE muodostuu sanoista:

  P = Parents´= vanhempien

  R = Resources for = voimavara johonkin eli

  I = Information = tietoon

  D = Development = kehittymiseen

  E = Education = oppimiseen

  PRIDE sisältää yhdeksän teemallista ryhmätapaamista (yhteensä 27 tuntia). Ryhmätapaamisten lisäksi kouluttajat tapaavat osallistujia henkilökohtaisesti perhetapaamisissa.

  Valmennukseen sisältyy myös kirjallisia kotitehtäviä, joiden avulla voi arvioida omien elämänkokemusten vaikutuksia mahdolliseen sijaisvanhempana toimimiseen. PRIDE-kouluttajina toimivat kokenut sijaisvanhempi ja sosiaalityöntekijä. PRIDE-valmennus kestää useamman kuukauden.

  Sijaisvanhemmuudessa tarvittavia tietoja ja taitoja kutsutaan PRIDE-valmennuksessa valmiuksiksi, jotka ovat:

  1. Suojella ja hoivata lasta
  2. Tukea lapsen yksilöllistä kehitystä
  3. Tukea lapsen suhteita syntymävanhempiinsa ja turvata lapsen muiden läheisten ihmissuhteiden jatkuminen
  4. Sitoutua lapseen ja toimia hänelle luotettavana aikuisena tarvittaessa koko elämän ajan
  5. Tehdä yhteistyötä lapsen asioissa.


  Lisätietoa PRIDE:sta (Pesäpuu ry)

 • Minkälaista korvausta sijaisvanhemmalle maksetaan?

  Perhehoitajille maksetaan hoitopalkkiota ja kulukorvausta sekä käynnistämiskorvaus. Hoitopalkkio on korvaus tehtävästä. Kulukorvaus kattaa lapsen hoidosta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset. Käynnistämiskorvauksella korvataan hoidon käynnistämisestä aiheutuvia tarpeellisia kustannuksia, kuten vaatteita, leluja, lapsen kalusteita ja harrastusvälineitä.

 • Minkälaisissa asunnoissa sijaisperheet asuvat?

  Sijaisvanhempana voi toimia joko SOS-Lapsikylän asunnossa tai omassa kodissaan. Koska SOS-Lapsikylä haluaa tarjota sijaisperheille vahvaa tukea, kodin on sijaittava riittävän lähellä SOS-Lapsikylän toimipistettä, jotta tuen antaminen onnistuu.

  SOS-Lapsikylän kodeissa sijaisvanhempina voivat toimia sellaiset henkilöt, joilla ei itsellään ole tehtävään soveltuvia tiloja. Tilavat perheasunnot mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen kaupunkiympäristöön, jolloin molemmat puolisot saavat mahdollisuuden toimia päätoimisena sijaisvanhempana.

  SOS-Lapsikylän asunnot sijaitsevat samalla asuinalueella lähellä toisiaan, tavallisissa kerros- ja rivitaloissa. Sijaisperheet elävät samaan tapaan kuin kuka tahansa alueen lapsiperhe. Näin lapsiin mahdollisesti kohdistuvaa lastensuojelun leimaa voidaan vähentää.