fbpx
Laituri

Kuntoutusta
arjen
keinoin

Lastenkoti Laituri

Ennalta suunniteltua ja aikuisjohtoista arkea kodinomaisesti

Lastenkoti Laituri on perustason laitosyksikkömme, joka sijaitsee Limingassa noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta.

Laiturissa panostamme arjen keinoin tapahtuvaan kuntoutukseen, ikätasoisine oikeuksine ja velvollisuuksineen. 

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

044 0991 221 (24/7), laituri@sos-lapsikyla.fi
Yksikönpäällikkö: 044 099 1222, riikka.rauma@sos-lapsikyla.fi

Lastenkoti Laituri

  • 7 paikkaa
  • Perustason lastenkoti
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa

Lastenkoti Laituri on 7-paikkainen perustason yksikkö 8–18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Laiturin tilat ovat kodinomaiset. Arjessa korostuvat turvalliset ja johdonmukaiset rajat, säännöllinen viikkorytmi sekä omaohjaajatyöskentely. Ohjaajat ovat arjessa läsnä ja saatavilla, työote on ratkaisukeskeinen ja johdonmukainen. Laiturissa panostamme arjen keinoin tapahtuvaan kuntoutukseen, ikätasoisine oikeuksine ja velvollisuuksineen.

Laituri sijaitsee Limingassa, Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta. Lähimmät koulut sijaitsevat yksiköstä kilometrin päässä. Limingassa ja Oulun seudulla on loistavat harrastusmahdollisuudet, joita tuemme mahdollisuuksien ja nuoren omien kiinnostusten mukaan. Laiturin kanssa samassa pihapiirissä toimii myös lastenkoti Kippari.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Laituri: 044 0991 221, laituri@sos-lapsikyla.fi

Yksikönpäällikkö: Riikka Rauma, 044 099 1222, riikka.rauma@sos-lapsikyla.fi

Myös hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut palvelee:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Arkea ja harrastusmahdollisuuksia

Elämme Laiturissa ennakoitua ja suunniteltua arkea, jolla tuetaan nuoren elämänhallinnan kehittymistä ja turvataan perustarpeita, kuten riittävää ravintoa ja lepoa. Nuoret pääsevät vaikuttamaan arkeen ja yksikön toimintaan viikoittaisissa yhteisöhetkissä, joissa he voivat tuoda toiveitaan esiin esimerkiksi viikko-ohjelmaan, sääntöihin, aktiviteetteihin tai muihin yhteisiin asioihin liittyen. Laiturissa tuetaan nuorten aktiivisuutta harrasteissa ja nuorille tarjotaan aktiivisesti mahdollisuuksia tutustua erilaisiin harrasteisiin.

Laiturissa jokaisella lapsella ja nuorella on oma huone, jota on mahdollisuus sisustaa mieleisekseen. Laiturissa on jaettu yksi siipi itsenäisempää elämää harjoitteleville nuorille. Yhteiset tilat ovat avarat, sisältäen olohuoneen, keittiön, peli/oleskeluhuoneen ja pyykki- sekä pesutilat. Peruskoulut sijaitsevat muutaman kilometrin säteellä, ja lähikuntien toisen asteen oppilaitoksissa on tarjolla laajat valikoimat opintolinjoja myös erityisen tuen tarpeessa oleville oppilaille.

Omaohjaajatyö keskiössä

Jokaisen nuoren erityisyys ja yksilöllisyys huomioidaan aktiivisen omaohjaajatyöskentelyn kautta. Jokaisen nuoren yksilölliset tavoitteet ja keinot määräytyvät yksilöllisten tarpeiden pohjalta. Omaohjaaja laatii nuoren kanssa yhdessä hoito- ja kasvatussuunnitelman, joka määrittää nuorikohtaisen työskentelyn tavoitteet, keinot ja toimintatavat, jotka viedään tiedoksi muulle tiimille.

Laiturissa omaohjaajatyöskentely on keskeisessä roolissa ja sen laatua seurataan jatkuvasti. Jokaiselle nuorelle nimetään kaksi omaohjaajaa. Omaohjaajakeskusteluja nuorella on viikoittain, sekä omaohjaaja-aikaa nuoren kanssa vietetään vähintään kuukausittain.

Laiturin henkilöstöllä on myös vankkaa kokemusta neuropsykiatrisesti oireilevien lasten kanssa työskentelystä. Laiturissa pystymme myös tarjoamaan tukea lievempiin päihdeilmiöihin tai päihteettömyyden ylläpitämiseen. Laiturin henkilöstöllä on monipuolisesti lisäkoulutuksia, esimerkiksi MAPA, motivoiva haastattelu ja traumatietoinen työote.

 

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista