fbpx
Kivis

Tavoitteellista ja
suunniteltua
arkea

Lastenkoti Kivis

Turvallista ja kuntouttavaa arkea SOS-Lapsikylän perustason laitosyksikössä

Lastenkoti Kivis on perustason laitosyksikkömme, joka tarjoaa lastensuojelun vahvaa laitosmuotoista sijaishuoltoa traumatietoisella työotteella 10-18- vuotiaille lapsille. Kivis sijaitsee Lahdessa.

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

041 504 6668 (24/7), kivis@sos-lapsikyla.fi
Vastaava ohjaaja: 050 501 1785, sini-maaria.kuusela@sos-lapsikyla.fi

Lastenkoti Kivis

  • 7 paikkaa
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
  • Arviointi- ja kriisityö

Lastenkoti Kivis on 7-paikkainen perustason lastenkoti LahdessaKivis on tarkoitettu 10-18-vuotiaille lapsille ja nuorille. Lastenkoti Kivis sijaitsee n. 10 km päässä Lahden keskustasta Ahtialan asuinalueella. Samassa kiinteistössä toimii myös erityistason lastenkoti Esko. Kiviksessä haluamme rakentaa lapselle mielekkään arjen, jossa hänen omat toiveensa huomioidaan!

Kiviksessä ajattelu- ja suhtautumistapaa asiakkaiden kanssa työskentelyssä ohjaa ratkaisukeskeisyys sekä traumatietoinen työote, jonka käyttöönotto on parhaillaan menossa. Kiviksessä keskitytään lapsen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kivis: 041 504 6668, kivis@sos-lapsikyla.fi

Yksikön johtaja: Janne Laaksonen, 050 563 8810, janne.laaksonen@sos-lapsikyla.fi

Vastaava ohjaaja: Sini-Maaria Kuusela, 050 501 1785, sini-maaria.kuusela@sos-lapsikyla.fi

Myös hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut palvelee:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Kiviksen työskentelytapa

  • Yksilökeskeisyys, lapsen tilanteen kokonaisvaltainen huomioiminen.
  • Tavoitelähtöisyys ja tulevaisuussuuntautuneisuus, suunnitellaan ja motivoidaan lasta tulevaisuusmyönteisyyteen. Tavoitteena on auttaa lasta tiedostamaan, että hänellä itsellään on kykyjä, voimavaroja, vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
  • Voimavarakeskeisyys, pyritään löytämään lapsen onnistumisen kokemukset ja vahvuudet ja vahvistetaan niitä esim. kannustimin. Ongelmat nähdään ratkaistavina, ei ihmisten ominaisuuksina.
  • Yhteistyö. Perhe on tärkein yhteistyökumppani. Pyrimme kasvatuskumppanuuteen. Vanhemmalle tarjotaan mahdollisuus toimia vanhempana juuri sen verran kuin se on mahdollista hänelle, unohtamatta lapsen näkökulmaa ja etua.
  • Mahdollisuus osallistua viikoittaiseen DKT-taitoryhmään

Yksi Kiviksen asukashuone mahdollistaa myös itsenäisen elämisen harjoittelun. Asunto keittiöineen antaa puitteet harjoitella itsenäistä asumista, vastuunkantamista ja arjen taitojen hallintaa.

Etsimme yhdessä voimavaroja

Kiviksessä keskitymme lapsen voimavaroihin ja niiden vahvistamiseen. Pyrimme näkemään oireilun taakse ja löytämään todelliset ongelmat taustalla. Me haluamme nähdä jokaisessa lapsessa ja nuoressa mahdollisuuden ja potentiaalin, emme toivottomuutta. Teemme koko ajan yhteistyötä perheen ja lapsen muun verkoston kanssa.

Emme kavahda lapsen oireilua. Työntekijöillämme on tukena MAPA-koulutus, jota ylläpidetään henkilöstön osaamisessa. Mininepsy- ja traumatyön koulutuksen kautta meille on saatu arjessa sovellettavaa tietotaitoa. DKT-menetelmiä hyödynnämme lapsen kanssa työskennellessämme, mutta tarjoamme myös DKT taitoryhmään pohjautuvaa TAITAVA-ryhmää jokaiselle meille tulevalle lapselle. Työntekijöidemme tärkein tehtävä on kohdata jokainen lapsi kuunnellen ja lapsen arkea vakauttaen.

Kiviksen arki pohjautuu yhteiseen, ennakoitavuutta tuovaan viikkosuunnitelmaan ja päivärytmiin. Opettelemme lapsen ja nuoren kanssa uusia keinoja vastata haasteisiin ja harjoittelemme käytännön taitoja yhdessä ikätasoisesti. Yksilöllistetyn arjen kautta pystymme tukemaan lasta erilaisten haasteiden kanssa. Samalla pystymme paremmin huomioimaan yksikölliset tarpeet ja lapsi tai nuori voi ottaa vastuuta myös oman arjen suunnitelmallisuudesta ikä- ja kehitystasoisesti.

 

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista