fbpx
Kippari

Turvallista ja
johdon-
mukaista
arkea

Lastenkoti Kippari

Turvallista ja kuntouttavaa arkea SOS-Lapsikylän perustason laitosyksikössä

Lastenkoti Kippari on perustason laitosyksikkömme, joka sijaitsee Limingassa noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta.

Kippari tarjoaa pidempiaikaista kuntouttavaa laitoshoitoa sitä tarvitseville lapsille ja nuorille.

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

040 722 5070 (24/7), kippari@sos-lapsikyla.fi
Yksikönpäällikkö: 040 722 3080, jouni.teittinen@sos-lapsikyla.fi

Lastenkoti Kippari

  • 7 paikkaa
  • Perustason lastenkoti
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
  • Arviointi- ja kriisityö
  • Avohuollon ja kiireellisen sijoituksen päätöksellä sekä huostaanotettuna

Lastenkoti Kippari on 8–18-vuotiaille tarkoitettu 7-paikkainen perustason yksikkö, jonka tilat ovat kodinomaiset. Arjessa korostuvat turvalliset ja johdonmukaiset rajat, säännöllinen viikkorytmi sekä omaohjaajatyöskentely. Vakaassa, turvallisessa sekä ohjatussa toimintaympäristössä meillä on tarkoituksena parantaa nuoren omaa elämänhallintaa, kasvattaa sosiaalista toimintakykyä sekä itsetuntoa.

Kippari sijaitsee Limingassa, Pohjois-Pohjanmaalla noin 20 minuutin ajomatkan päässä Oulusta. Lähimmät koulut sijaitsevat yksiköstä kilometrin päässä. Limingassa ja Oulun seudulla on loistavat harrastusmahdollisuudet, joita tuemme mahdollisuuksien ja nuoren omien kiinnostusten mukaan. Kipparin kanssa samassa pihapiirissä toimii myös lastenkoti Laituri.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Kippari: kippari@sos-lapsikyla.fi, 040 722 5070

Yksikönpäällikkö: Jouni Teittinen, 040 722 3080, jouni.teittinen@sos-lapsikyla.fi

Myös hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut palvelee:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Suunnitelmallisesti yhteisiin tavoitteisiin

Työskentelemme nuoren kanssa yksiIöllisesti ja suunnitelmallisesti. Omaohjaajatyö on konkreettinen ja tärkeä osa laadukasta asiakkaan psykososiaalista kuntoutusprosessia. Jokaiselle nuorelle valitaan omaohjaajat, jotka ovat oman nuorensa asiantuntijoita, turvallisia ja luotettavia aikuisia arjessa, muun henkilökunnan lisäksi. He hahmottavat nuoren kokonaistilanteen, tietävät taustat ja huolehtivat tarvittavasta tiedonkeruusta sekä tiedon jakamisesta muulle tiimille. Omaohjaajat työskentelevät ja suunnittelevat nuoren kuntoutusta yhdessä muiden verkoston osien kanssa ja lisäksi he viettävät kuukausittain nuoren kanssa etukäteen kalenteroitua omaohjaaja-aikaa sekä käyvät viikoittaisia omaohjaajakeskusteluja nuoren kanssa. Omaohjaajat huolehtivat asiakkaan osallisuuden toteutumisesta sijoituksen aikana huomioimalla esimerkiksi yksilöllisessä suunnittelussa nuoren mielipiteet ja toiveet.

Sijoituksen aikana teemme nuoren perheen kanssa tiivistä yhteistyötä. Sijoituksen alkuun kuuluu arviointijakso, josta laaditaan raportti arjen havainnoinnin ja perheen sekä nuoren kanssa käytyjen keskustelujen pohjalta. Nuorten kotiharjoittelut toteutetaan asiakassuunnitelmassa sovitun mukaisesti. Kartoitamme ja rakennamme laitossijoituksen aikana nuoren sosiaalista verkostoa, sekä tarvittavia tukitoimia. Hyvä sosiaalinen verkosto sekä tarvittavien tukitoimien mahdollistaminen tukee nuoren mahdollista kotiutumista tai siirtymistä itsenäiseen elämään. Perhekeskeinen työskentelytapa tukee myös asiakkaan kokonaiskuntoutumista.

Kipparissa itsenäistymisprosessi on porrastettu, ja valmentaminen tapahtuu vaiheittain. Kartoitamme sijoituksen aikana nuoren voimavaroja ja valmiuksia itsenäiseen elämään yhdessä muun verkoston ja jälkihuollon ohjaajan kanssa.

Yksikössämme on mahdollista käyttää ylipaikkaa lyhytaikaisesti äkillisissä kriisitilanteissa. Ylipaikkasijoituksen aikana osallistumme aktiivisesti lapsen tai nuoren tilanteen kartoittamiseen sekä jatkosuunnitelman tekemiseen yhdessä sosiaalityöntekijän kanssa.

Kipparin työtavat

  • Kohtaaminen, lapsen, hänen läheistensä sekä muun verkoston ottaminen mukaan työskentelyyn arvostavasti sekä sensitiivisesti. Huomioimme lapsen yksilölliset tarpeet ja haasteet.
  • Omaohjaajaparityöskentely. Mahdollistaa laadukkaan ja suunnitelmallisen työskentelyn asiakkaan tarpeita vastaavaksi ja yhteisiä tavoitteita kohti.
  • Voimavarakeskeisyys, pyritään löytämään lapsen onnistumisen kokemukset ja vahvuudet ja vahvistetaan niitä esim. kannustimin. Ongelmat nähdään ratkaistavina, ei ihmisten ominaisuuksina.
  • Mahdollisuus vaikuttaa omilla mielipiteillä ja ajatuksilla yksikön arjessa. Haluamme osallistaa lasta päätöksentekoon ikätasoisesti.

Osa Kipparin henkilöstöstä on suorittanut päihde- ja mielenterveystyön ammattitutkinnon ja osa lyhyen DKT eli Dialektinen käyttäytymisterapia -koulutuksen, mihin pohjautuvia menetelmiä voidaan jatkossa hyödyntää yksikön arjessa (ei terapiaa). Henkilöstöllä on koulutus motivoivaan haastatteluun sekä lapset puheeksi-menetelmään. Olemme suorittaneet keväällä 2023 MAPA-koulutuksen henkilöstöllemme. Keväällä 2023 aloitimme koko organisaatiota koskevan traumatyön koulutuksen LAB Ammattikorkeakoulussa. Haluamme traumatyön ja traumatietoisuuden osaksi ajattelutyötämme ja työskentelytapaamme.

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista