fbpx
Erityislastenkoti Esko

Vahvasti tuettua
ja vakaata arkea

Erityislastenkoti Esko

Vahvasti tuettua erityistason laitoshoitoa

Erityistason lastenkoti Esko sijaitsee Lahdessa ja on tarkoitettu 10–18-vuotiaille lapsille. Esko on tarkoitettu lapsille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua ja selkeästi rakennettua arkea.

Esko on erikoistunut työskentelemään psyykkisesti ja päihteillä oireilevien lasten kanssa.

Meille palveluissamme on tärkeää lapsen ja nuoren kuntoutuminen sekä heidän yksilöllisyytensä huomioiminen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

040 090 6977 (24/7), esko@sos-lapsikyla.fi
Vastaava ohjaaja: 050 341 7229, roni.ylonen@sos-lapsikyla.fi


Erityislastenkoti Esko Lahdessa

  • 5 paikkaa
  • Erityistaso
  • Pidempiaikaista kuntouttavaa sijaishuoltoa
  • Tarvittaessa arviointi- ja kriisityö
  • Erityisosaaminen mielenterveys- ja päihdeongelmat

Erityislastenkoti Esko tarjoaa viidelle 10–18-vuotiaalle lapselle ja nuorelle erityisen tason kuntouttavaa laitoshoitoa Lahdessa. Esko sijaistee rauhallisella alueella Lahden Ahtialassa, noin 10 kilometrin päässä Lahden keskustasta. Esko on tarkoitettu lapsille ja nuorille, jotka tarvitsevat vahvasti tuettua ja strukturoitua arkea. Eskon kanssa samassa kiinteistössä toimii myös lastenkoti Kivis.

Erityistason lastenkotina Esko on erikoistunut työskentelemään psyykkisesti ja päihteillä oireilevien lasten kanssa, joilla voi olla monialaisia ongelmia.

Työmme tavoitteena on lapsen kuntoutuminen siten, että lapsi voi kotiutua tai siirtyä vahvasti tuettuun perhehoidon palveluun. Lapsen sijoittaminen Eskoon voidaan toteuttaa myös kiireellisenä sijoituksena.

Eskossa työskentelee moniammatillinen tiimi, jonka työtä ohjaavat systeemiteoreettinen viitekehys, DKT:aan pohjautuvat menetelmät ja traumatietoinen työote. Eskossa on kaksi sairaanhoitajaa, kaksi sosionomia ja kolme lähihoitajaa. Henkilöstöllä on erilaisia päihde- ja mielenterveystyön täydennyskoulutuksia taustalla, kuten MAPA-koulutus, Traumatietoinen työote, päihde- ja mielenterveystyön erikoisammattitutkinto, ADAD2 ja nepsy-koulutusta. Lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä kanssa keskitytään heidän omiin voimavaroihinsa ja niiden vahvistamiseen sekä ylläpidetään vuorovaikutuksessa myönteistä suhtautumista. Sijoituksen aikana tehdään yksilöllisesti suunniteltua perhetyötä.  Vuonna 2023 Eskon työryhmää on koulutettu traumatietoisen työotteeseen yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulun kanssa.

SOS-Lapsikylä tarjoaa jokaiselle erityislastenkotiin sijoitetulle lapselle ja hänen verkostolleen vahvan tuen kotiutumisen jälkeiseen vaiheeseen tai siirtymään perhehoidon perheeseen.

Ota yhteyttä ja kysy lisää:

Esko: 040 090 6977, esko@sos-lapsikyla.fi

Yksikön johtaja: Janne Laaksonen, 050 563 8810, janne.laaksonen@sos-lapsikyla.fi

Vastaava ohjaaja: Roni Ylönen, 050 341 7229, roni.ylonen@sos-lapsikyla.fi

Myös hyvinvointialueiden paikka- ja palvelutiedustelut palvelee:
044 4 505 505 (puhelutiedustelut arkisin klo 8-16)

Lapsi ja nuori kohdataan yksilönä arjessa

Esko on vahvasti tuettu yksikkö, jonka pyrkimyksenä on tarjota lapsille mahdollisimman kodinomainen arki. Yksikön arki koostuu yhteisistä säännöistä, aikatauluista ja yhteisestä tekemisestä. Eskossa on viikoittainen junnupalaveri, jossa läpikäydään viikon ohjelmaa sekä vaihdetaan kuulumisia. Lapset voivat kertoa omia ajatuksiaan ja ideoita. Lähtökohta on, että jokainen lapsi kohdataan yksilönä omine tarpeineen ja toiveineen.

Omaohjaajat rakentavat lapsen kanssa turvallista vuorovaikutussuhdetta, jossa on mahdollisuus jakaa omia ajatuksiaan ja toiveitaan yhteisön arjen osalta. Omaohjaajatyö on tärkeä osa lapsen kuntoutusta. Omaohjaaja tutustuu lapseen syvemmin ja tuo tietoa muulle työryhmälle. Viikkopalavereissa moniammatillinen tiimi käy läpi lapsen tilannetta. Aikuiset ovat läsnä lasten arjessa. Eskossa tehdään mm. kaikki ruoat itse ja lapsilla on mahdollisuus toivoa ruokia sekä osallistua ruoan laittamiseen.

Lapsen ollessa pidempiaikaisessa sijoituksessa hänelle etsitään koulupaikka Lahden alueelta. Jos lapsella on aikaisempi koulu Lahden alueella, pyritään koulupaikka pitämään entisellään. Lyhytaikaisessa sijoituksessa lapsi voi opiskella omassa koulussaan tai Eskossa kotiopetustyyppisesti. Ohjaajat tukevat lasta opintojen suorittamisessa.

Lahdessa käytössä on myös Sisukas-toimintamalli. Monialaisen SISUKAS-toiminnan tavoitteena on kartoittaa sijoitettujen lasten oppimisvalmiuksia ja psykososiaalista hyvinvointi sekä järjestää lapselle tukea yksilöllisiin tarpeisiin (kasvuntuki.fi). Hankkeen työntekijät perehtyvät Eskoon saapuvan lapsen tilanteeseen nopealla aikataululla heti sijoituksen alussa. Sisukas hanke tekee yhteistyötä työtä lapsen edellisen koulun, sosiaalityöntekijän ja uuden koulun kesken.

Kohdaten ja kartoittaen

Sijoituksen alussa toteutetaan kokonaisvaltainen tilanteen arviointi ja kartoitus, jonka avulla pyritään tavoittamaan lapsen tai nuoren haasteiden ja oireilun juurisyitä. Systeemisen ajattelun kautta kiinnitetään huomiota koko perheeseen ja sen vuorovaikutussuhteisiin. Eskossa työ on suunnitelmallista ja arkea sekä työskentelyä seurataan jatkuvasti. Aiempia hoitokontakteja ylläpidetään ja tavoitteiden saavuttamista seurataan säännöllisesti.

Eskossa on käytössä traumatietoinen työote, jonka avulla henkilöstö pyrkii vakauttamaan lapsen tilanteen ja tarjoamaan hänelle eheyttäviä kokemuksia. Traumatietoisen työotteen avulla haetaan tilannetta, jossa lapsi kokisi olonsa turvalliseksi ja toiveikkaaksi.

 

Tutustu SOS-Lapsikylän sijaishuollon yksiköihin

Ajankohtaista