Rahankeräysluvat

SOS-Lapsikylä ry

Luvan saaja: SOS-Lapsikylä ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-8741
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa

Keräyksen käyttötarkoitus: SOS-Lapsikylä ry käyttää varat kotimaan toimintojen ja hankkeiden rahoittamiseen ja laajentamiseen.

Varat käytetään yhdistyksen tarjoamien avo- ja sijaishuollon lastensuojelupalveluiden kehittämiseen, esim. avohuollon leiritoimintaan, perhetyön kehittämiseen ja muuhun lapsiin kohdistuvaan tukeen, yhdistyksen jälki- ja jatkohuollon toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, esim. syrjäytymisen ehkäisemiseen ja SOS-lapsikylissä asuvien lasten Theraplay-terapiaan ja harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen.

SOS-lapsikyläsäätiö

Luvan saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-8743
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa

Luvan saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Luvan numero: ÅLR 2020/4740
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.7.2020 – 30.6.2021 Ahvenanmaan maakunta

Keräytyt varat käytetetään:

  • SOS-lapsikylätoiminnan kehittämishankkeisiin
  • kansainvälisen SOS-lapsikylätoiminnan tukemiseen kummitoiminnan kautta (kummimaksuilla katetaan eri puolilla maailmaa SOS-lapsikylissä asuvien lasten asumis-, ruoka-, koulutus-ja harrastustoiminnan kuluja sekä kylien ylläpito-ja henkilöstökustannuksia)
  • ulkoministeriön rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen Gambiassaja Tansaniassa
  • katastrofiapuun kriisitilanteissa kansainvälisen SOS Children's Villages International -kattojärjestön kautta

Lisäksi varoja käytetään yleishyödylliseen ennaltaehkäisevään lastensuojelutyöhön kotimaassa:

  • lasten kotimaisen leiritoiminnan järjestämiseen sekä SOS Children's Villages -järjestön kansainvälisen leiritoiminnan osallistumiskulujen kattamiseen
  • lasten harrastustoiminnan tukemiseen
  • sijaisperheistä ja perheryhmäkodeista itsenäistyvien nuorten itsenäistymisen tukemiseen tarjoamalla taloudellista ja psykososiaalista tukea nuorten lakisääteisen jälkihuollon päättyessä sekä tilanteissa, joissa julkisin  varoin katettavat tukitoimet osoittautuvat riittämättömiksi
  • Maahanmuuttaja-ja pakolaistyön tukemiseen kattamalla TUKENA-hankkeen omavastuuosuuden kuluja
  • SOS-Kehittäjänuorten kokemusasiantuntijatyön kehittämiseen
  • lastensuojelutyöhön liittyvään vaikuttamistyöhön sekä lastensuojelutyön tutkimustoiminnan tukemiseen

Varoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämisestä aiheutuviin kuluihin, siltä osin kuin kulut liittyvät välittömästi varsinaiseen luvassa määrättyyn yleishyödylliseen käyttötarkoitukseen.