Rahankeräysluvat

SOS-Lapsikylä ry

Luvan saaja: SOS-Lapsikylä ry
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-8741
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa

Keräyksen käyttötarkoitus: SOS-Lapsikylä ry käyttää varat kotimaan toimintojen ja hankkeiden rahoittamiseen ja laajentamiseen.

Varat käytetään yhdistyksen tarjoamien avo- ja sijaishuollon lastensuojelupalveluiden kehittämiseen, esim. avohuollon leiritoimintaan, perhetyön kehittämiseen ja muuhun lapsiin kohdistuvaan tukeen, yhdistyksen jälki- ja jatkohuollon toiminnan jatkuvuuden varmistamiseen, esim. syrjäytymisen ehkäisemiseen ja SOS-lapsikylissä asuvien lasten Theraplay-terapiaan ja harrastusmahdollisuuksien varmistamiseen.

SOS-lapsikyläsäätiö

Luvan saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Poliisihallitus
Luvan numero: POL-2015-8743
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.1.2016-31.12.2020 koko Suomi, lukuun ottamatta Ahvenanmaa

Luvan saaja: SOS-lapsikyläsäätiö
Luvan myöntäjä: Ahvenanmaan maakunnan hallitus
Luvan numero: ÅLR 2019/4536
Toimeenpanoaika ja -alue: 1.7.2019-30.6.2020 Ahvenanmaan maakunta

Keräyksen käyttötarkoitus: Kerätyt varat käytetään SOS-lapsikylätoiminnan kehittämishankkeisiin, kansainvälisen SOS-lapsikylätoiminnan tukemiseen kummitoiminnan kautta (kummimaksuilla katetaan eri puolilla maailmaa SOS-lapsikylissä asuvien lasten asumis-, ruoka-, koulutus-, ja harrastustoiminnan kuluja sekä kylien ylläpito- ja henkilöstökustannuksia), ulkoministeriön rahoittamien kehitysyhteistyöhankkeiden omarahoitusosuuksien kattamiseen Gambiassa ja Tansaniassa ja katastrofiapuun kriisitilanteissa kansainvälisen SOS Children's Villages International -kattojärjestön kautta.