Pakolaislasten auttaminen

Vuodesta 2015 SOS-Lapsikylä on auttanut yksin maahan tulleita, alaikäisiä turvapaikanhakijoita. Tällä hetkellä toiminnan painopiste on kotoutumistyössä.

Pakolaislasten ja -nuorten auttamisen tärkeänä periaatteena on, että SOS-Lapsikylän palvelut muodostavat kokonaisuuden, josta lapsi tai nuori saa tarvitsemansa avun ja tuen koko kotoutumisprosessin ajan. Yhtenäinen palveluketju mahdollistaa nopean reagoinnin ja avun, jos lapsen tai nuoren elämässä tapahtuu kotoutumisprosessia uhkaavia muutoksia. Kotoutumistyön tavoitteena on, että lapset ja nuoret voivat kokea olevansa tasa-arvoisia yhteiskunnan jäseniä ja omaavat suomalaisessa koulu- sekä työelämässä ja kulttuurissa tarvittavat tarpeelliset tiedot ja taidot.

Lapset ja nuoret asuvat joko kodinomaisessa perheryhmäkodissa tai tukiasumisyksikössä tai saavat jälkihuollon palveluja.  Alle 17-vuotiaille tarkoitetut perheryhmäkodit sijaitsevat Espoossa ja Haapajärvellä. Lisäksi Espoossa on tukiasumiskoti itsenäistyville 17 vuotta täyttäneille nuorille. Yksilöllinen jälkihuollon tuki on tarkoitettu 18-20 -vuotiaille nuorille aikuisille. Osana kotouttamisprosessia lapsille ja nuorille pyritään löytämään myös kummiperheitä tukemaan suomalaiseen kulttuuriin tutustumista.

TUKENA-hanke

Hanke tarjoaa tukea perheryhmäkotitoiminnan kehittämiseen ja yksintulleiden alaikäisten kotoutumiseen Uudellamaalla vuosina 2018-2020. Hankkeen kohderyhmänä ovat oleskeluluvan saaneet ilman huoltajaa maahan tulleet alaikäiset, jotka asuvat perheryhmäkodeissa tai tukiasumisyksiköissä tai ovat jälkihuollossa. Hankkeesta hyötyvät myös alaikäisten parissa työskentelevät henkilöt, kuten kuntien sekä alaikäisyksiköiden työntekijät. TUKENA-hanketta koordinoi Uudenmaan ELY-keskus yhdessä SOS-Lapsikylän kanssa ja se toimii koko Uudenmaan alueella. Tutustu hankkeeseen tarkemmin.