Nuotti-valmennus

NUOTTI-valmennus

SOS-Lapsikylä tarjoaa Kelan NUOTTI-valmennusta opiskelun tai työelämän ulkopuolella oleville nuorille Uudenmaan ja Jyväskylän alueella.

Valmennusta tarjotaan matalalla kynnyksellä ja ilman lähetettä tai lääkärinlausuntoa.  Valmennus on tarkoitettu nuorille,

  • jotka ovat 16-29-vuotiaita
  • joilla ei ole opiskelu- tai työpaikkaa tai jotka eivät ole suorittamassa ase- tai siviilipalvelusta tai vietä suunniteltua välivuotta ja
  • joiden toimintakyky on heikentynyt tavalla, joka estää heitä suunnittelemasta tulevaisuuttaan tai pääsemästä opiskelemaan tai työhön. 

Innostusta löytämässä

Keskeistä valmennuksessa on voimavara- ja ratkaisukeskeinen työote ja nuoren oman tulevaisuudenuskon lisääminen. Tavoitteet valmennukselle asetetaan nuoren toiveiden perusteella.

Tavoitteena työskentelyssä on saada nuori oivaltamaan ja innostumaan arjestaan, jotta hän osaa hyödyntää oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan. Valmennuksen lähtökohta on erityisesti löytää myönteinen näky nuoren tulevaisuuteen.

Yksilö- ja verkostotyötä

NUOTTI-valmennus suunnitellaan ja toteutetaan aina yksilöllisesti. Se sisältää enintään 20 x 60 minuutin tapaamista, ja ne toteutetaan viiden kuukauden aikana. Tapaamisilla on tarkoitus olla nuoren omassa arkiympäristössä. Niillä voidaan tavata myös nuoren läheisiä tai muita verkostoon kuuluvia.

Kiinnostuitko?

Nuori itse tai hänen kanssaan työskentelevä taho voi soittaa Kelan valtakunnalliseen kuntoutuksen palvelunumeroon 020 692 205. Nuori pääsee keskustelemaan Kelan kuntoutuksen asiantuntijan kanssa, jonka jälkeen hänen on mahdollista saada päätös kuntoutuksesta. Nuori voi itse valita valmennuksen palveluntuottajan.

Tutustu NUOTTI-valmennukseen Kelan sivuilla

OTA YHTEYTTÄ

SOS-Lapsikylän yhteyshenkilönä valmennukseen liittyen toimii

kehittämispäällikkö Johanna Hedman,
p. 050 363 1200 
johanna.hedman(at)sos-lapsikyla.fi

Lisäksi tietoa saa suoraan Espoon ja Jyväskylän toimipisteistä.