Tukiperhetoiminta auttaa lapsia ja heidän perheitään

Tukiperhe ja ammatillinen tukihenkilö

SOS-Lapsikylän tukiperhetoiminta on ehkäisevää lastensuojelutyötä sosiaalihuoltolain mukaisesti tai lastensuojelun avohuollon asiakkaina oleville lapsille sekä heidän perheilleen tarkoitettua palvelua.

Tukiperhe on paikka, jossa lapsi vierailee esimerkiksi yhtenä viikonloppuna kuukaudessa. SOS-Lapsikylässä on sekä tukiperheitä että ammatillisia tukiperheitä, jolloin lapselle löydetään parhaiten hänen tarpeitaan vastaava tuki.

Ammatillinen tukiperhetoiminta soveltuu lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi erityistä tukea ja ohjausta tarvitseville lapsille ja heidän perheilleen. Ammatillisella tukiperhetoiminnalla voidaan vastata myös niiden perhehoidossa olevien lasten tarpeisiin, joille etsitään turvallista paikkaa sijaisvanhempien vapaiden ajaksi.

Tukiperheiden valmennus

Ammatilliseksi tukiperheeksi valmennetaan perheitä, joilla on sosiaali- ja terveysalan koulutus ja hyvät valmiudet erityistä tukea tarvitsevien lasten tukemiseen ja ohjaukseen.

Tukiperheeksi voidaan hyväksyä perhe, joka kokemuksensa ja henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva toimimaan tukiperheenä. Edellytämme tukiperheeltä kykyä ja tahtoa sitoutua tuki-vanhemmuuteen, valmiutta suojella ja hoivata lasta, tehdä yhteistyötä lasten läheisten ja muiden yhteistyötahojen kanssa sekä sitoutua SOS-Lapsikylän toimintaperiaatteisiin.

SOS-Lapsikylän tukiperheen saama tuki:

  • Tukiperhevalmennus
  • Hoitopalkkio, kulukorvaus ja lapsen kuljettamisesta aiheutuvat kilometrikorvaukset
  • Mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän yhteisiin tapahtumiin: kerhoihin, retkiin ja leireille

Ammatillinen tukihenkilö

Ammatillisen tukihenkilön keskeinen tehtävä on työskennellä nuoren kanssa tavoitteellisesti asiakas-suunnitelmaan kirjatun suunnitelman mukaisesti. Tukihenkilö on turvallinen aikuinen, joka auttaa ja tukee nuorta ja tuo esiin nuoren yksilöllisiä tarpeita. Tukihenkilö työskentelee myös nuoren perheen ja lähiverkoston kanssa.

 

Tiedustele tarjolla olevista tukiperhe- ja tukihenkilöpalveluista:

Espoo ja Vantaa
Katja Puhakka
katja.puhakka(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 530 3446

Johanna Virtanen
johanna.virtanen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4186

Jyväskylä
Janne Kankaanniemi
janne.kankaanniemi(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4195

Kaarina
Salla Pajamäki
salla.pajamaki(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 761 4164

Oulu ja Vihanti
Seija Saalismaa
seija.saalismaa(at)sos-lapsikyla.fi
p. 040 178 2722

Punkaharju
Hanna Toiviainen
hanna.toiviainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 7614 180

Tampere
Johannes Jahnukainen
johannes.jahnukainen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 045 126 2302