Perhekuntoutus auttaa perheitä voimaan paremmin

Perhekuntoutus

Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakasperheille, joissa vanhempien kyky toimia vanhempana on heikentynyt psyykkisen sairastamisen, traumatisoitumisen tai muun kuormittumisen vuoksi. Näissä perheissä on lapsen kasvua ja kehitystä haittaavia kiintymyssuhdehäiriöitä sekä riski lasten psyykkiseen sairastumiseen.

SOS-Lapsikylä tarjoaa ympärivuorokautista perheterapeuttista perhekuntoutusta:

Vantaalla
Kaarinassa
Tampereella
Jyväskylässä
Kuopiossa
Oulussa
Rovaniemellä

Perhekuntoutus on tehokas apu tilanteissa, joissa on vakava huoli lapsen ja perheen selviytymisestä ja perhe itse on motivoitunut kuntoutukseen. Moniammatillinen tiimi tukee perhettä tämän tarpeisiin räätälöidyllä, tavoitteellisella ja muutokseen tähtäävällä työskentelytavalla.

Perhekuntoutuksen tavoitteena on lapsen kasvuolojen turvaaminen, ylisukupolvisen pahoinvoinnin ehkäiseminen sekä perheen yhdessä pysyminen. Vanhempia tuetaan vanhemmuudessa ja työskentelyllä parannetaan perheen vuorovaikutuksen sekä kiintymyksen ongelmia. Perheitä autetaan myös arkeen ja kasvattamiseen liittyvissä vaikeuksissa ja haasteissa.

Oma asunto ja dialoginen työote

Jokaiselle kuntoutukseen tulevalle perheelle on varattu oma asunto. Perheasunnot ovat kalustettuja ja mahdollistavat suurenkin perheen kuntoutuksen. Sijainti lapsikylien yhteydessä mahdollistaa yhteisöllisen tuen ja kylässä järjestettävien tapahtumien hyödyntämisen osana kuntoutusta. Perhekuntoutustilojen lisäksi on yhteiset toimisto- ja työskentelytilat.

SOS-Lapsikylän perhekuntoutuksessa keskeisiä periaatteita ovat avoimuus, läpinäkyvyys ja osallisuus. Työskentelyssä halutaan erityisesti korostaa vanhempien ohella myös lasten oikeutta saada näkemyksensä, kokemuksensa ja mielipiteensä esiin.

Ympärivuorokautisessa perhekuntoutuksessa lähestymistapa on perheterapeuttinen. Se pitää sisällään pari-, vanhemmuus- ja perheterapiaa. Työskentelyn tavoitteena on parantaa lapsen kasvuolosuhteita tutkimalla ja vaikuttamalla perhedynamiikkaan ja perheenjäsenten väliseen vuorovaikutukseen. Työskentely ja muutos tehdään yhdessä perheen kanssa.

Työskentelyn teemoina ovat yleensä äitiys, isyys, vanhemmuus sekä sisarussuhteet. Perustana on tunnistaa lapsen kehitykselliset tarpeet ja löytää keinot, joilla vanhemmat voivat niitä arjessa tukea.

Perhekuntoutus : tiimi työskentelee perheen auttamiseksi

Palvelusta vastaa moniammatillinen tiimi, jossa on vähintään yksi koulutettu perheterapeutti. Lisäksi työntekijöillä on muun muassa päihde- ja mielenterveysosaamista. Työryhmän ammattitaitoa ja osaamista ylläpidetään työnohjauksella ja jatkuvalla työn kehittämisellä ja täydennyskoulutuksella.

Paikkatiedustelut:

Ympärivuorokautinen perheterapeuttinen perhekuntoutus

Jyväskylä
Jaana Kivinen, palveluvastaava
p. 044 761 4147
jaana.kivinen(at)sos-lapsikyla.fi

Kaarina
Heli Hytinmäki-Kallio, palveluvastaava
p. 044 761 4167
heli.hytinmaki-kallio(at)sos-lapsikyla.fi

Sari Carlsson, lapsikylän johtaja
p. 040 522 2015
sari.carlsson(at)sos-lapsikyla.fi

Kuopio
Jaana Kivinen, va. lapsikylän johtaja
jaana.kivinen(at)sos-lapsikyla.fi
p. 044 756 2017

Oulu
Riku Hassi, palveluvastaava
p. 044 787 9765
riku.hassi(at)sos-lapsikyla.fi

Rovaniemi
Janita Yrjämä, palveluvastaava
p. 044 703 6565
janita.yrjama(at)sos-lapsikyla.fi

Tampere
Hannele Moisio, palveluvastaava
p. 0400 875 880 
hannele.moisio(at)sos-lapsikyla.fi

Vantaa
Anu Lyytikäinen, palvelujohtaja
p. 044 788 3121
anu.lyytikainen(at)sos-lapsikyla.fi