Moniammatillisesti tuettu perhehoito

Moniammatillisesti tuettu perhehoito

SOS-Lapsikylä tuottaa ja kehittää yhteisön ja moniammatillisen tiimin tukemaa toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Valmennamme perhehoitajia ja autamme löytämään lapselle sopivan sijaisperheen.  Tarjoamme perhehoidon palvelua, jonka sisältö määrittyy sijoitettavan lapsen ja perhehoitajan tarvitseman tuen perusteella.

Varmistamme perhehoidon onnistumisen huolellisella perhehoitajien rekrytointiprosessilla, PRIDE-valmennuksella ja arvioinnilla. Ryhmämuotoiseen PRIDE-valmennukseen kuuluu myös perhekohtaiset tapaamiset. Lisäksi järjestetään tarpeen mukaan psykologinen haastattelu.

Sijaisperheet asuvat pääasiassa uudenmuotoisissa integroiduissa lapsikylissä, joissa kodit ovat tavallisissa kerros- ja rivitaloissa, lähellä toisiaan. Kodit sulautuvat alueelle rakentuviin uusiin asuinkortteleihin ja ympäröivään yhteisöön. Samalla asuinalueella sijaitsee myös tukityöntekijöiden toimisto ja lapsikylän yhteiset tilat. Tilavat perheasunnot, lapsikyläyhteisö ja läheltä saatava tuki mahdollistavat isonkin sisarussarjan sijoittamisen perheeseen.

Perhehoitajille tarjottava tuki:

  • SOS-Lapsikylän sosiaalityöntekijän palvelut
  • Perhehoidon ohjaajan tuki
  • Tuki vapaapäivien (2 vrk/kk) järjestämisessä
  • Tukipuhelinpalvelu arkisin (tarvittaessa myös ilta-, yö- ja viikonloppuaikoina)
  • Työnohjaus
  • Täydennyskoulutus
  • Psykologin ja Theraplay®-terapeutin konsultaatio
  • Sijaisvanhemmuuteen sekä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvä sähköpostipalvelu
  • Vertaistuki
  • Mahdollisuus osallistua SOS-Lapsikylän yhteisiin tapahtumiin: kerhoihin, retkiin ja leireille.